10.11.2004

 

Goyer ve Soylent: B�y�k S�rr�n Sonras�...

Haberi Ekleyen:
Serdar K�k�eo�lu

David S. Goyer, �izgi roman yazarl��� yaparken beyazperdeye ge�ip senarist ve y�netmen olarak, �zellikle �izgi roman filmleriyle kar��m�za ��kan, ilgin� bir isim. K�lt Dark City ve Blade serisinin iki filmini yazd�ktan sonra, ZigZag ile y�netmenli�i k�v�r�p, �imdi Blade:Trinity ile kar��m�za ��kmaya haz�rlan�yor. Y�netmenli�ini yapt��� bu yeni Blade filmi Aral�k ay�nda memleketimizde de vizyona giriyor. �izgili Perde'ye gelme sebebi ise daha �ok yeni projeleriyle ilgili:

Senarist-y�netmen, Soylent Green isimli �nemli bilim kurgu filminin farkl� bir yeniden yap�m�n� yazmaya haz�rlan�yor. Fakat yapt��� bir a��klamada, bu i�in el att��� en zor i� oldu�unu s�ylemi�. Bu ise tamamen 73 tarihli Soylent Green'in s�rpriz sona dayal� yap�s�ndan kaynaklan�yor!

Filmde, n�fusun tavana vurdu�u gelece�in d�nyas�nda, yeri geldi�inde intihar� bile te�vik eden devlet, halk�n� "soylent" isimli gizemli bir besinle doyurmaya �al���yor. Fakat bunun s�rr�n� ara�t�ran Charlton Heston ise inan�lmaz bir ger�e�in fark�na var�yor... ��te bu s�rr�n filmin anlam� ve sonu olmas� nedeniyle, Goyer bayat bir yeniden yap�m yapmak yerine, esas hikayeyi, kurgulayaca�� "sonras�" ile anlatmaya karar vermi�mi�.

Ne kadar gerekli oldu�u tart���l�r fakat filmin s�radan bir yeniden yap�m olmamas� ilgi �ekici. Sonras� ise yazar�n kalemine kal�yor. Son olarak Soylent Green'in Harry Harrison'�n kitab�ndan uyarland���n� hat�rlatal�m. Bakal�m �arp�c� finalin ard�ndan ne gelecek? Belki de a�l�k...En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|