15.11.2004

 

Dick Evreninde Ba��bo� Bir Hayalet

Haberi Ekleyen:
Serdar K�k�eo�lu

Hollywood'un bilinen oyuncusu Nicolas Cage, sahne ad�n� Luke Cage'den esinlenecek kadar s�k� bir �izgi roman okuru oldu�unu r�portajlar�nda, s�yle�ilerinde a��klamaya bay�l�yor-du. Sonra ise dev koleksiyonunu satt� ve "b�y�d�". Cage, uzun s�redir bir �izgi roman uyarlamas�n�n ba�rol�yle an�l�yor. Marvel kahraman� Ghost Rider'� sinemaya uyarlayacak olan, Daredevil'in ba�ar�s�z y�netmeni Mark Steven Johnson, kahraman�n kost�m�n� Cage'e teslim etmekte hi� teredd�t etmedi. Fakat proje y�r�m�yor! Cage yak�n zamanda, y�llard�r projenin vites y�kseltmesini bekledi�ini, e�er proje iptal olursa, �izgi roman filmlerinden uzak duraca��n� a��klad�. Ate�li motorunu ikinci bir emre kadar garaja �eken Cage, bir bilim kurgu filminde rol almak �zere masaya oturdu.

Film d�nyas�nda �izgi roman kadar istismar edilen bir ba�ka alan da ��phesiz bilim kurgu edebiyat�. Philip K. Dick de sinemac�lar�n �ok sevdi�i ama nedense son d�nemde hakk�n� veremedi�i bir yazar, dev bir kaynak. Yazar�n The Golden Man isimli k�sa hikayesi, Lee Tamahori taraf�ndan uyarlan�yor. Cage hem oynayacak, hem de yap�mc� olarak katk�da bulunacak. �yk� ise, gelece�i g�rme becerisi nedeniyle, kendi hayat� ile d�nyan�n kaderi aras�nda karar vermek zorunda kalan bir kahraman �zerine kurulu. ��imizden bir ses, Cage'in ba�ar�s�z bir y�netmenle giri�ece�i Ghost Rider filminden daha ilgi �ekici oldu�unu s�yl�yor bu projenin.
En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|