11.12.2004

 

Bu ��ler �ok Konu�ulacak!

Haberi Ekleyen:
Serdar K�k�eo�lu

�izgi roman d�nyas�n�n dev isimleri Dave McKean ve Neil Gaiman g��lerini beyazperde yolunda birle�tirirse ne olur? Bu sorunun heyecan verici cevab�n�, g�rmeyi merakla bekledi�imiz fantastik yap�m MirrorMask verecek. Birlikte yaz�p McKean'in �ekti�i film Ocak ay�nda Sundance Film Festivali'nde g�r�c�ye ��kacak. D�nya seyircisi ile hangi aylarda bulu�aca�� ise hen�z belli de�il...

Yap�m, sirk �al��an� ailesinden ve i�inde bulundu�u ortamdan s�k�lan Helena adl� gen� bir k�z�n uzaklara ka�ma d��leriyle ba�l�yor. Anne bir kaza sonucu rahats�zlan�nca, olaydan dolay� kendisini su�lu hisseden Helena fantastik bir d�nya d��lemeye ba�l�yor ve benzer bir tecr�beyi, krali�e ve yarat�klarla dolu bu d�nyaya aktar�yor.

�lgi �ekici proje, Dave McKean'in y�netmenli�ini �stlendi�i ilk �al��ma de�il. Daha �nce k�sa filmler yapan yarat�c�n�n MTV i�in haz�rlad��� Reason isimli bir dakikal�k �al��ma da 11 Eyl�l �zerine yap�lm�� �arp�c� bir i� olarak dikkatimizi �ekmi�ti.

Yazar Gaiman'�n da A Short Film About John Bolton ad�nda bir k�sa filmi var. Ayr�ca, T�rk�e'ye de �evrilen sevimli ve �rk�t�c� Coraline ve Books of Magic kitaplar�n�n da film yap�laca��n� hat�rlatal�m.

Son olarak, McKean Gaiman'la birlikte ortak i�leri Signal to Noise'u da filme d�n��t�receklerini a��klam��. S�k�c� �izgi roman uyarlamalar� vir�s gibi yay�l�rken, aran�lan taze kan �ok do�ru bir yerden yola ��kt� bile...En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|