15.12.2004

 

Fox'tan Magneto'ya �zel

Haberi Ekleyen:
Aykut & Erkut Erdem

20th Century Fox, b�y�k gelirler elde etti�i X-Men serisinden sonra bu sefer de X-Men'de g�rd���m�z karakterler �zerine filmlere y�nelmi� durumda. Daha ge�enlerde Troy filminin senaristi David Benioff'un Wolverine'i yazaca�� a��klanm��ken bu sefer de Sheldon Turner'�n X-Men'lerin ba� d��man� Magneto �zerine bir senaryo yazd��� a��kland�. Turner filmin konusunu k�saca Piyanist'le X-Men'in bir kar���m� olarak tan�ml�yor.

�lk X-Men filminde Magneto'yu ilk olarak Nazi toplama kamp�ndaki bir �ocuk olarak g�rm��t�k. Filmin de tam olarak bu d�nemden ba�layaca�� belirtiliyor. Daha kesinle�en bir�ey olmamas�na ra�men Magneto'nun gen�li�i ele al�naca��ndan ne yaz�k ki bu sefer Ian McKellen'i o unutulmaz Magneto rol�nde g�remeyebiliriz.

�yk�n�n b�y�k �l��de 2. D�nya Sava�� s�ras�nda toplama kamplar�ndan insanlar� kurtarmaya �al��an bir M�ttefik askeri olan Professor X'i de kapsayaca�� s�yleniyor. Bakal�m sava� sonras� tan��an bu ikilinin ge�mi�lerinden ve benzer g��lerinden dolay� �nce nas�l arkada�, daha sonra ise birbirlerindeki farklar� farkedip nas�l ezeli d��man olduklar�n� b�y�k perdede g�rebilecek miyiz?


En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|