16.03.2005

 

Guillermo Del Toro�dan Hellboy Yorumu

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Yeni ��kan Hellboy 5- Fatih Kurt�uk alb�m�ne Hellboy filminin y�netmeni Guillermo Del Toro bir �ns�z yazm��. Filmin ve �r�n�n pazarlamas�n�n bir par�as� olarak g�r�lebilecek �ns�z tipik fan metni niteli�i de ta��yor. �lgin� olan Helboy�un sinema uyarlamas�yla �izgi roman� hakk�nda yapt��� yorum: �Mike [Minola] ile tart���rken ona karakterlerinin b�y�leyici ve al���lm�� kemikle�mi�liklerinden, �� boyutlu dramatisazyonun gerekleri do�rultusunda biraz �d�n verilmesi gerekti�inden dem vurmu�tum. Ayr�ca beyazperdeye yans�yacak metnin sonunda, u�lar�n birbirine ba�lanmas� da biraz gereklilik arzeder�. S�ylenenlerden filmin �izgi roman� basitle�tirdi�i, karakterlerin yeniden yorumland��� ve mu�lak-okuyucu yorumuna b�rak�lm�� k�s�mlar� �a��kland���� ortaya ��k�yor. Hellboy i�in en sad�k/ba�ar�l� �izgi roman uyarlamas� dendi�ini hat�rlatal�m. Uyarlamalar�n niteli�i hakk�nda d���nd�rten bu yoruma g�re temel �l��t basitle�me, �d�n verme ve a��klayac�l���n ne kadar olaca�� ile ilgili gibi g�z�k�yor.En Son Eklenen 5 Haber

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&...

Star Wars Beyazcama
28.04.2005
"Star Wars"un (Y�ld�z Sava�lar�) yarat�c�s� George Lucas, milyonlar� pe�inden s�r�kleyen serinin, televizyon i�in 30'ar dakikal�k animasyon versiyonlar�n� haz�rlaneca��n� a��klad�. Hafta sonunda Indianapolis'te toplanan 'Star Wars' hayran...

Donnie Darko'nun Ardından Southland �yk�leri
26.04.2005
Donnie Darko'dan beri yeni projesi Southland Tales'i merakla bekledigimiz gen� y�netmen Richard Kelly k�şesinde yeni gelişmeler var. Filmin basın a�ıklamasında yeralan bilgilere g�re �yk� �� ana...

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�
25.04.2005
T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|