25.04.2005

 

�ocuk Filmleri Festivali'nde Miyazaki Animasyonlar�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

T�RSAK (T�rkiye Sinema ve Audiovisual K�lt�r) Vakf� ve Garanti Bankas� i�birli�iyle bu y�l ikincisi d�zenlenen Mini Bank Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali 28 Nisan�a kadar devam ediyor. T�rkiye�de ilk kez Mini Bank 2. Uluslararas� �ocuk Filmleri Festivali�nde Japonya�n�n en �nl� animasyon y�netmenlerinden Hayao Miyazaki�nin ��lemesine yer veriliyor.

Filmlerindeki e�lendirici ��eler, inand�r�c� karakterler ve nefes kesici animasyonlarla uluslararas� bir �ne kavu�an Hayao Miyazaki�nin filmlerini b�y�kler daha yak�ndan takip etse de �nl� usta animasyonlar�n� b�y�kler i�in de�il ��ocuklar� i�in yapt���n�n alt�n� �srarla �iziyor.

Bu y�l Mini Bank 2. Uluslararas� Film Festivali�nde Hayao Miyazaki�nin en �ok ses getiren filmi �Prenses Mononoke�, b�y�lerin ancak ba�ka b�y�lerle bozuldu�unu anlatan �Howl�un Y�r�yen �atosu� ve Berlin Film Festivali�nde B�y�k �d�l� alan ilk animasyon filmi olan �Ruhlar�n Ka����� ile ilk kez toplu g�sterimi yap�l�yor.

HAYAO M�YAZAK�
5 Ocak 1941�de Tokyo�da d�nyaya gelen Miyazaki, kariyerine 1963�te Toei Douga St�dyosunda ba�lad�. 1971�de Isao Takahata�yla A Pro�ya daha sonra 1973�te Nippon Animasyon�a ge�ti. 1978 y�l�nda ise Miyazaki, World Masterpiece Theater projesinden ayr� olarak senaryosunu kendisinin yaz�p y�netti�i "Future Boy Conan " (1978) (Conan, Gelecekteki �ocuk) adl� TV serisini yapt�. 1979�da Tokyo Movie Shinsha�ya ge�erek ilk filmini y�netti, Lupin III: Castle of Cagliostro (1979) (Lupin III: Cagliostro �atosu). 1984�te iki y�l �nce ba�lad��� manga (Japon �izgi roman�) serisiyle ayn� konuyu i�eren Nausica� of the Valley of the Winds (1984) (R�zgar Vadisi'nin Prensesi Nausica )�i yapt�. Nausica� �ok b�y�k bir ba�ar� kazand�. Ve bu sayede Studio Ghibli ad�nda sadece Miyazaki ve Takahata�n�n �al��mas� i�in �zel bir st�dyo kuruldu. T�m filmleri box office�lerde b�y�k ba�ar� kazand�. �zellikle Princess Mononoke (1994) (Prenses Mononoke) Japon Akademi �d�llerinde En �yi Film �d�l�n� kazand� ve Japon tarihindeki en b�y�k has�lat� getirdi.

Temmuz 2001�de Spirited Away (Ruhlar�n Ka����) ile Miyazaki kariyerinin en �st noktas�na ula�m��t�r. Prenses Mononoke, E.T�yi ge�erek t�m box-office s�ralamalar�nda bir numaraya yerle�ti. Ama bu liderli�i, ayn� y�l ��kan Titanic filmine kapt�rm��t�. Miyazaki bu son filmi Spirited Away (Ruhlar�n Ka����)nda, Titanic�i de ge�erek liderli�i tekrar geri ald�. Ayr�ca film Berlin Film Festivali�nde b�y�k �d�l�n ilk defa bir animasyon filmine verilmesi ile �ok b�y�k bir �n kazand�. Ard�ndan Amerikan Sinema Akademisi taraf�ndan verilen En �yi Animasyon Oscar� �d�l�n� ald�. Filmde Chihiro adl� 10 ya��nda ��mar�k bir k�z�n fantastik bir d�nyaya yapt��� yolculuk anlat�lmaktad�r.

Do�a, ekoloji ve �evre kirlili�ine yapt��� g�ndermelerle dikkat �eken Miyazaki, filmlerinin �o�unda Japonya havas� ta��yan Avrupa �ehirlerini mekan olarak se�iyor ve genellikle biri kad�n di�eri erkek olmak �zere ve biri mutlaka gizemli bir ge�mi�e sahip iki karaktere yer veriyor. U�ma sahnelerine tutkusuyla tan�nan y�netmen, Jo Hisaishi�nin m�ziklerini kullan�yor. �Japonya�n�n Walt Disney�i olarak nitelenen Miyazaki, bu yak��t�rmadan pek de ho�lanm�yor.

Hayao Miyazaki�nin filmleri Odeon Cineplex, Capitol Al��veri� Merkezi Capitol Spectrum14 Sinemalar� ve Frans�z K�lt�r Merkezi�nde izlenebilir.

H�rriyet, 25/4/2004


En Son Eklenen 5 Haber

Şiddetin Kısa Tarihi
18.05.2005
Kanadalı usta yaratıcı David Cronenberg'in �izgi romandaki karşılığını arayacak olsaydık, on binlerce manga arasında pek �ok yakın �rnek bulabilirdik. Ve fakat, Cronenberg'i...

Bir zamanlar, uzak bir galakside
18.05.2005
Efsane 1977'de ba�lam��t�... Ve art�k neredeyse 28 y�l s�ren heyecanl� bekleyi�in sonu geldi. George Lucas'�n yaratt��� Star War (Y�ld�z Sava�lar�) serisinin yeni filmi Star Wars B�l�m III: Sith�in �ntikam� (Star Wars Episode III: Revenge o...

�izgili Gelişmeler...
16.05.2005
Yeraltı sineması ve Avrupa �izgi romanının dev ismi Alejandro Jodorowsky, bir uyarlama haberi ile �izgili Perde'ye konuk oluyor. Senaryosunu yazdığı �izgi romanlar, son d�nemde hayran olduğumuz...

"Sith'in �ntikam�" G�rsel Efekt Zengini
04.05.2005
Bilimkurgu sinemas�n�n efsanele�en filmi Y�ld�z Sava�lar�'n�n yeni b�l�m� "Star Wars: Episode III -Revenge of Sith (Y�ld�z Sava�lar�: ���nc� B�l�m - Sith'in �ntikam�)"nda tam 2 bin 151 g�rsel efekt kullan�ld�. Bu haftaki kapak konusu olarak...

Haberler... Haberler...
01.05.2005
İ�inden �izgi roman ge�en fimlerle ilgili haberlerin ilki, Sin City'sini hen�z buralarda izleme fırsatı bulamadığımız Robert Rodriguez'le ilgili: Sin City ile yaratıcılığın&... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|