23.12.2005

 

Karate Kamil�in yarat�c�s� Hollywood�un aranan adam�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�zellikle gen�ler aras�nda �ok sevilen �Karate Kamil� adl� �izgi karakterin yarat�c�s� olan T�rk genci, Hollywood�un �nl� karakterlerinin de birbirinden zor animasyonlar�n� �stleniyor. Mimar Sinan �niversitesi Grafik B�l�m� mezunu olan ve 5 y�ld�r ABD�de ya�ayan Cemre �zkurt�un animasyonlar�n� �stlendi�i filmler aras�nda, �r�mcek Adam, Batman, Fight Club (ayn� adl� filmin oyunu) ve 3 boyutlu ilk Mickey Mouse (Miki Fare) da var.

DHA�ya Hollywood�da �al��t��� �Blur St�dyolar��n� tan�tan 27 ya��ndaki �zkurt, oyunlarda kullan�lan, 3 boyutlu model hareketlerini yaratan aletin �zelliklerini anlatt�. Bu filmler i�in, �zel sens�rlerle donat�lm�� k�yafetler giyilerek, etraf�nda kameralar bulunan bir pistte �nce temel v�cut hareketleri yap�l�yor. Daha sonra bu g�r�nt�ler dijital ortama aktar�larak, �zel bilgisayar programlar� yoluyla karakterlerin hareketlerine d�n��t�r�l�yor.

AVN�, GIRGIR VE �AR�AF�TA ��ZD�

ABD�ye geldi�inde Hollywood taraf�ndan fark edildi�ini s�yleyen �zkurt, daha �nce Avni, G�rg�r ve �ar�af mizah dergilerinde karikat�r �izdi�ini belirtirken, a�abeyinin yan�nda animasyonla tan��t���n� kaydetti. T�rk genci, New York�ta �al��malar�n� g�ren Blur St�dyolar� taraf�ndan Hollywood�a transfer edildi�ini ifade etti.

Lise y�lar�nda da bir�ok dergide karikat�rler �izen Cemre �zkurt, yurti�in ve yurtd���nda yar��malara da kat�lm�� ve �d�ler kazanm��. �u an �al��t��� firman�n ise en iyi reklam ve k�sa film dal�nda bir�ok �d�l� var. Blur St�dyolar��n�n ge�en y�l Oscar i�in g�nderdi�i k�sa animasyon filminde, �zkurt�un �izim ve canland�rmalar� aday se�ildi.

T�RK�YE�DE KEND� ST�DYOSUNU KURMAK �ST�YOR

Hollywood�da tecr�be kazand�ktan sonra T�rkiye�ye gelip kendi st�dyosunu kuramak istedi�ini s�yleyen Cemre �zkurt, en b�y�k hayalinin ise tamamen 3 boyutlu olacak bir T�rk filmi yapmak oldu�unu belirtti. �zkurt, bu filmde minib�s �of�r�, ayakkab� boyac�s�, kendini Japon sanan bir T�rk, simit�i ve halk� olu�turan di�er kesimler gibi T�rk karakterler olaca��n� ve T�rkiye�ye �zg� komedi unsurlar� i�erece�ini ifade etti.

Disney�in ilk 3 boyutlu Mickey Mouse filmi i�in 1 y�la yak�n �al��t���n� belirten Cemre �zt�rk, fare ile k�pek Pluto i�in hareketlendirme, giyim ve arka plan unsurlar�n� haz�rlad��� filmin izleyicilerle bulu�mas�ndan ancak 6 ay sonra yap�t�n bitmi� halini izleyebildi�ini belirtti. �zt�rk, "�zlerken �ekti�im ac�lar� g�r�yorum. O nedenle �ok izleyemiyorum" dedi.

T�RK�YE�DE FISTIK.COM WEB S�TES�N� ��LET�YORDU

4 sene �nce T�rkiye�de �www.fistik.com� sitesini sat�n alan �zt�rk, bir arkada��n�n Japon filmlerini �ok sevmesinden do�an bir espriyle, hi�bir senaryosu olmayan, tamamen do�a�lama �Karate Kamil� diye bir animasyon �izgi film yaratt���n� belirtti.

Cemre �zkurt'un ki�isel sayfas�: http://www.3dluvr.com/cemreozkurt/main.htm

Alper NAKR�/LOS ANGELES, (DHA), H�rriyet, 21/12/2005


En Son Eklenen 5 Haber

Balina �topyası
25.09.2007
Anime alanında 21. y�zyılın ilk başyapıtı Mind Game'e imza atan Studio 4�C, 1986 yılında Eiko Tanaka, Koji Morimoto ve Yoshiharu Sato tarafından kuruldu. St�dyo kısa zamanda batılı...

Kısa Bir Değerlendirme
09.12.2006
Mike Mignola'nın The Amazing Screw-On Head'i animasyon olmalı mı yoksa olmamalı mı? İşte bu sorunun cevabı doğrudan izleyicilerden bekleniyor: Sci Fi kanalı, serinin pilot b�l�m�n� in...

S�permen 21 Temmuz'da Vizyonda
03.07.2006
Ondokuz yıl sonra yeniden sinemaya uyarlanan S�permen, T�rkiye'de 21 Temmuz'da vizyona giriyor. �izgi roman uzmanları S�permen'in başarısını yorumladılar. Londra'da bulunan Cartoon Museum'un �izgi roman u...

Zack Synder'ın 300'�
29.12.2005
Bu k�şeye bir�ok kez haber yaptığımız Zack Synder'ın Frank Miller'ın 300 adlı tarihi �izgi romanından uyarlayacağı filmin web sayfası (h...

Karate Kamil�in yarat�c�s� Hollywood�un aranan adam�
23.12.2005
�zellikle gen�ler aras�nda �ok sevilen �Karate Kamil� adl� �izgi karakterin yarat�c�s� olan T�rk genci, Hollywood�un �nl� karakterlerinin de birbirinden zor animasyonlar�n� �stleniyor. Mimar Sinan �niversitesi Grafik B�l�m� mezunu olan ve 5... 

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|