23.03.2005

 

Saint Joseph'in �izgi Roman Yar��mas� Sonu�land�!!

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Saint-Joseph Lisesi Frankofon Haftas� etkinlikleri i�inde bir �izgi roman yar��mas� d�zenledi. PLANCHEZ, BULLEZ ! adl� �stanbul�daki t�m frankofon okullar�na a��k olan �izgi roman yar��mas� ya� ve konu olarak iki kategoride yap�ld�. �d�l kazananlar�n adlar� Saint-Joseph medyatekteki panoda ilan edilecek ve �d�l t�reni 23 Mart (bug�n) yap�lacak. Yar��ma ile ilgili ayr�nt�lar Ser�ven'in �n�m�zdeki say�s�nda yer alacakt�r.


En Son Eklenen 5 Haber

Radikal Kitap�ta �izgi Roman
08.04.2005
Bug�n (8 Nisan) ��kan Radikal Kitap kapak konusu olarak �izgi roman� se�ti. Essegesse kahramanlar�n�n en �nl�s� olan Tommiks�i kapaktan veren dergide Levent Cantek�in �T�rkiye�de �izgi Roman: Ka��ttan Sinema� ve U�ur Vardan��n �Beraber B�y�...

T�rk �izere ABD'den �d�l
07.04.2005
T�rk karikat�r sanat��s� Necdet Y�lmaz, Amerikan �llustrat�rler Derne�i taraf�ndan bu y�l 47'ncisi d�zenlenen sergi kapsam�nda yap�lan yar��mada, karikat�r ve grafik dal�nda alt�n madalyaya de�er g�r�ld�. Y�lmaz, derne�in 104 y�ll�k tarihin...

Kopu��un 6.Say�s� ��kt�
31.03.2005
�apa Grubunun fotokopi yoluyla �o�altt��� Kopu� fanzininin 6.say�s� ��kt�. 24 Sayfal�k fanzinde �e�itli �izerlerin k�sa hik�yeleri ve ortak �al��malar� yer al�yor. Alfabetik s�rayla fanzine emek veren �izerler ��yle: Mahmud A.Asrar , Y�ld�r...

Frans�zca �izgi Roman �evirisi Yar��mas� Sonu�lan�yor
25.03.2005
Daha �nce haber olarak duyurdu�umuz gibi Ankara Frans�z K�lt�r Merkezi �izgi Roman �eviri yar��mas� d�zenledi. 5 Mart Cumartesi g�n� yap�lan yar��man�n sonu�lar� hafta i�inde duyurulmak �zere bug�n kesinle�iyor. Yar��mada ilk ��e girenler F...

Saint Joseph'in �izgi Roman Yar��mas� Sonu�land�!!
23.03.2005
Saint-Joseph Lisesi Frankofon Haftas� etkinlikleri i�inde bir �izgi roman yar��mas� d�zenledi. PLANCHEZ, BULLEZ ! adl� �stanbul�daki t�m frankofon okullar�na a��k olan �izgi roman yar��mas� ya� ve konu olarak iki kategoride yap�ld�. �d�l ka... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|