19.10.2004

 

Cin’in Ten Siyaseti

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

�nk�l�p Yay�nevi yeni bir �izgi roman dizisine ba�lad�. Oryantalist harem edebiyat�n�n tipik bir �izgi roman uyarlamas� olarak g�z�ken dizi, Fransa-Bel�ika ekol�n�n �r�n�. Renk kullan�m� ve ba�ar�l� kurgusu ile g�ze �arpan dizinin ilk kitab� ge�ti�imiz g�nlerde yay�nland�. Dizinin bir tarz olarak okuyucusu oldu�u gibi ele�tirilerle kar��la�mas� da muhtemel. �al��ma hakk�nda Vatan gazetesinde ��kan �a�la Kalafat imzal� yaz�n�n son b�l�m� bu ele�tiriyi i�eriyor:

“(...) Dufaux kitab�n giri�inde �yle bir s�z ediyor ki, �u ana kadar bu yaz�da derinle�tirmemeye �zen g�sterilerek an�lan Do�u-Bat� meselelerinin t�m�n� bo�a ��kar�yor asl�nda. �yle bir s�z ki, baz� ikilemlerin milliyeti, co�rafyas�, �rk�, dini olmad���n�n kan�t� gibi... "Bir kad�n v�cudu, her zaman erkeklerin �n�nde e�ildi�i �st�n bir g�� olarak kalacakt�r. Tarih bunun kan�tlar�yla doludur." �lk okundu�unda bir kad�n�n g�nl�n� ok�ama niyeti, ona (da) bir "iktidar alan�" yaratma �abas� gibi g�r�nse de, durup d���n�ld���nde ve tabii kitap okunup bitti�inde i�in rengi de�i�iyor. As�l niyetin g�n�l de�il, kal�a ok�amak; as�l �aban�n iktidar alan� yaratmak de�il, oyun alan�n� daraltmak oldu�u hissi g��leniyor... Lady Nelson, Ye�im'e "Seni al�altan bu harem hayat� ne oluyor" diye sorunca, yetenekli g�zdenin yan�t�, "Bir �ey anlamam��s�n sen. Harem bir a�a��lama de�il, benim i�in bir onur. Bir erke�i tatmin ediyorsun ve o sana yery�z�n�n hazinelerini ba���l�yor" oluyor. Bu laf�n durum gere�i, yaln�zca Nelsonlar'� tuza�a �ekmek i�in s�ylendi�ine inanmak isteyenler G�zde'nin sonuna kadar elleri y�reklerinde bekliyor. Umutlar ikinci ve ���nc� kitaba kal�yor... Cin serisinin birinci b�l�m� bitiyor ve ak�lda bamba�ka bir diyardan bamba�ka bir kad�n�n bir s�z� ��n ��n ��nl�yor "Tenin siyaseti iktidar�n temelidir." (Ursula K.LeGuin)

29/9/2004 Vatan Kitap


En Son Eklenen 5 Haber

S�leyman G�k��n At�lyesi Yandı
05.01.2005
Yakın d�nemin �retken gazete ressamlarından biri olan S�leyman G�k��n Antalya Kalei�i�nde bulunan at�lyesi yandı. Yangının �ıkış nedeninin at�lyenin yan binalardan birine yapılan kundaklamadan �...

Will Eisner �ld�
05.01.2005
�izgi roman d�nyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Will Eisner �ld�. Ge�tiğimiz pazartesi g�n� vefat eden Eisner, 88 yaşındaydı. �lkemizde neredeyse hi� tanınmayan Eisner, �izgi roman sanatı...

Ultimates T�rk�e'de!
04.01.2005
Arkabah�e Yayıncılık, Ultimate Spiderman ve Ultimate X-Men'in ardından, Ultimates'ı da T�rk�e'ye kazandırdı. Marvel Comics'in Ultimate serileri, yakından tanıdığ...

Marvel'den Fransa'ya Mektup Var
02.01.2005
ABD'nin d�nyaca �nl� �izgi roman kahramanları, k�lt�rel bir misyonun par�ası olarak Fransa'ya bağışlandı. B�ylece ABD'li rakipler, Bel�ika ve Fransa'daki g��l� �izgi roman geleneğinin kalesine sızm...

Elveda Nick Raider!!
31.12.2004
Fumetti d�nyasından, İtalya�dan k�t� haberlerimiz var. Nick Raider renkli 200.sayı ile Bonelli'den ayrılıyor. B�ylelikle daha �nce dedikodu diye duyurduğumuz bu �veda� kesinleşiyor. Şubat 2004'...  Maceraperest'in katkilariyla

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|