31.10.2004

 

�izgi Roman Dedikodular�: Moebius T�rkiye’ye mi Geliyor?

Haberi Ekleyen:
vampirella

�izgi roman d�nyas�nda epeydir konu�ulan dedikodulara bak�l�rsa Moebius, T�rkiye’ye geliyormu�. Bir etkinlik �er�evesi i�inde T�rkiye’ye gelmesi beklenen �nl� Frans�z �izeri ikna etmek i�in Mevlevi-Semah g�sterilerinin de dahil oldu�u �zel bir tur program� haz�rlan�yormu�. �ehir ya�am�n� sevmeyen, gitti�i her yerde modern ya�am�n d���nda kalm�� ayr�nt�lar arayan Moebius, programdan ho�nut kal�rsa Bahar aylar�nda T�rkiye'ye gelecekmi�.

Bir ba�ka dedikodu ise 2005 y�l�nda �nl� bir mangan�n yay�n�na ba�lanaca�� y�n�nde. �e�itli yay�nevlerinin �abalar�na kar��n t�m d�nyada b�y�k ilgi g�ren mangalar�n T�rkiye’de yay�nlanmas� bug�ne kadar m�mk�n olmam��t�. Dedikodular do�ru ��karsa, �n�m�zdeki y�l �izgi roman yay�nlayan �nemli yay�nevlerinden birisi �nl� bir manga dizisini yay�nlamaya ba�layacakm��, g�r��meler s�rmekteymi�.

Yerli �izgi roman d�nyas� i�in �nemli say�labilecek geli�me ise yine 2005 y�l�nda yay�nlanacak olan bir alb�m dizisi imi�. Yerli �izer ve yazarlar�n biraraya gelerek haz�rlayaca�� fantastik ve korku a��rl�kl� dizi t�r�n�n ilk �rne�i olacakm��. Kolektif bir �al��ma olaca�� anla��lan dizinin hangi yay�nevinden ��kaca�� hen�z belirsizmi�.


En Son Eklenen 5 Haber

S�leyman G�k��n At�lyesi Yandı
05.01.2005
Yakın d�nemin �retken gazete ressamlarından biri olan S�leyman G�k��n Antalya Kalei�i�nde bulunan at�lyesi yandı. Yangının �ıkış nedeninin at�lyenin yan binalardan birine yapılan kundaklamadan �...

Will Eisner �ld�
05.01.2005
�izgi roman d�nyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Will Eisner �ld�. Ge�tiğimiz pazartesi g�n� vefat eden Eisner, 88 yaşındaydı. �lkemizde neredeyse hi� tanınmayan Eisner, �izgi roman sanatı...

Ultimates T�rk�e'de!
04.01.2005
Arkabah�e Yayıncılık, Ultimate Spiderman ve Ultimate X-Men'in ardından, Ultimates'ı da T�rk�e'ye kazandırdı. Marvel Comics'in Ultimate serileri, yakından tanıdığ...

Marvel'den Fransa'ya Mektup Var
02.01.2005
ABD'nin d�nyaca �nl� �izgi roman kahramanları, k�lt�rel bir misyonun par�ası olarak Fransa'ya bağışlandı. B�ylece ABD'li rakipler, Bel�ika ve Fransa'daki g��l� �izgi roman geleneğinin kalesine sızm...

Elveda Nick Raider!!
31.12.2004
Fumetti d�nyasından, İtalya�dan k�t� haberlerimiz var. Nick Raider renkli 200.sayı ile Bonelli'den ayrılıyor. B�ylelikle daha �nce dedikodu diye duyurduğumuz bu �veda� kesinleşiyor. Şubat 2004'...  Maceraperest'in katkilariyla

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|