02.12.2004

 

Puxa Vida: �talya’dan Haberler

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

T�rkiye’de �ok sevilen �talyan �izgi roman d�nyas� hakk�nda bizi ilgilendirecek bir ka� haber aktaral�m istedik. �lk haber �zlenen bir �izer ile ilgili. �talya’n�n efsane �izerlerinden ya�l� kurt Ferri, uzun bir aradan sonra yeni bir Zagor ser�veniyle okuyucu kar��s�na ��k�yor. Ocak 2005'te yay�nlanacak I bassifondi di New Orleans adl� ser�ven, dizinin �nemli yan karakterlerden biri olan Jean Lafitte ile de ba�lant�l�. Di�er iki haber 2005 y�l�nda kapanaca�� s�ylenen Nick Raider ve Mister No ile ilgili. Nick Raider'�n 11 Ocak’ta renkli 200.say�s� yay�mlan�yor, ser�venin ismi Dakota Projesi. Mister No ile ilgili son duyumlar ise Bonelli'nin dizinin kapanaca��na y�nelik tepkiler nedeniyle geri ad�m att��� y�n�nde. S�ylentilere bak�l�rsa Mister No yay�na devam edecek gibi g�r�n�yor.


En Son Eklenen 5 Haber

Puxa Vida: �talya’dan Haberler
02.12.2004
T�rkiye’de �ok sevilen �talyan �izgi roman d�nyas� hakk�nda bizi ilgilendirecek bir ka� haber aktaral�m istedik. �lk haber �zlenen bir �izer ile ilgili. �talya’n�n efsane �izerlerinden ya�l� kurt Ferri, uzun bir aradan sonra yen...

Julia ��kt�
01.12.2004
Maceraperest �izgiler’in yay�nlad��� Julia, Bir Kriminologun Maceralar� �ki ��kt�. Yay�nland��� ilk g�nden beri �zel bir okuyucusu olan Julia, �lkemizde tan�nan �nl� �izgi roman senaryocusu Giancarlo Berardi’nin yaratt��� bir po...

Tardi T�rk�e Konu�abilecek mi !?
30.11.2004
�leti�im Yay�nlar� Frankofon �izgi roman�n en �nl� isimlerinden biri olan Tardi’nin alb�mlerini yay�nlayabilmek i�in g�r��meler yap�yor. T�rkiye’de nerdeyse hi� tan�nmayan bu b�y�k �izer Fransa’da yapt��� her alb�mle b�y�k...

Renkli T�rk�e: Martin Amca 15 Aral�k’ta �lk Kez Renkli
30.11.2004
L�l Kitap, 15 Aral�k 2004 tarihinde ��kacak Martin Mystere’in 33. say�s�n� orijinal bi�iminde renkli olarak bas�yor. Ge�ti�imiz y�l Zagor'u renkli basan L�l Kitap bir ilki daha ger�ekle�tiriyor. �talya'da siyah-beyaz yay�nlanan Bone...

Ser�ven - ID�EFIXE Ortakl���
29.11.2004
T�rkiye’nin �nemli kitap sat�� sitelerinden biri olan ID�EFIXE ile Ser�ven dergisi olarak �nemli bir i�birli�ine gidiyoruz. ID�EFIXE, sat��a sunulan �e�itli �izgi romanlarla ilgili ele�tiri ve yorumlar�m�z� www.seruven.org linkiyle bi...  Maceraperest'in katkilariyla

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|