02.02.2005

 

Necdet �en'in Karar�

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Necdet �en, ge�ti�imiz g�nlerde derkenar sitesine devam etmek istemedi�ini a��klad�. �en, b�kk�nl���n�n gerek�elerini anlat�rken yeni �eyler yapmay� arzulad���ndan bahsetti: �yar�m kalm�� kitaplar�m� tamamlamak (...), tekrar �izgi roman �izmek, belki bestelerimi kaydetmek, film �ekmek, ya da en az�ndan ekmek param� kazanabilece�im sahici i�lerle u�ra�mak istiyorum.�. Ser�ven ekibi olarak arkada��m�z�n karar�n� destekliyor, b�y�k merakla tekrar �izgi roman �izmesini ve yar�m kalan i�lerini tamamlamas�n� bekliyoruz.


En Son Eklenen 5 Haber

�izgi roman yazarı Bruce Campbell
11.02.2005
B tipi filmlerin b�y�k yıldızı Bruce Campbell, Sam Raimi'nin k�ltleşmiş Evil Dead serisiyle g�nl�m�zde ayrı bir yeri edinmiş, son olarak da Don Coscarelli'nin Bubba-Hotep...

�zmir'in Bayku�'u
07.02.2005
İzmir'de, 1734 Sokak no: 13 Kar��yaka adresinde yeni bir �izgi roman d�kk�n� a��ld�. Eski, yeni yay�nlar ve yabanc� dilde �izgi romanlar, yan �r�nlerin sat�laca�� bu yeni d�kk�n�n ad� Bayku�. ...

DC�den Yeni "Avrupal�lar"
03.02.2005
DC �n�m�zdeki Nisan ay�nda Humanoids koleksiyonuna yeni alb�mler kataca��n� a��klad�. Bunlardan ilki, daha �nce ayn� seriden The Metabarons alb�m� yay�nlanan Alexandro Jodorowsky�inin senaryosunu yaz�p Fred Beltran �izdi�i ...

Necdet �en'in Karar�
02.02.2005
Necdet �en, ge�ti�imiz g�nlerde derkenar sitesine devam etmek istemedi�ini a��klad�. �en, b�kk�nl���n�n gerek�elerini anlat�rken yeni �eyler yapmay� arzulad���ndan bahsetti: �yar�m kalm�� kitaplar�m� tamamlamak (...), tekrar <...

B�y�k �d�l Wolinski�nin...
01.02.2005
Uluslararas� Angoul�me �izgi Roman Festivali �d�lleri sahiplerini buldu. B�y�k �d�l� 1934 do�umlu �nl� �izer Georges Wolinski�nin ald��� festivalde di�er �nemli �d�ller ��yle da��ld�. Japonya�dan Jir� Taniguchi en iyi �... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|