14.10.2004

 

Barbar Conan da T�rkiye'de

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Barbar Conan da T�rkiye'ye gelmeye haz�rlan�yor. �nl� �izgi romandan sinemaya uyarlanan serinin ���nc� filmini �ekmek i�in kollar� s�vayan y�netmen John Milius'un �lkemize gelerek mekan arad��� ve be�endi�i baz� mekanlar aras�nda karar vermeye haz�rland��� ifade edildi. �nternetteki "ignfilmforce" ve "cinescape" sitelerinin duyurdu�u habere g�re, Arnold Schwarzenegger'in iki kez hayat verdi�i barbar Conan'�n k�l�c�n� Anadolu topraklar�nda savurma ihtimali belirdi.

Film i�in uzun s�redir nakit para arayan y�netmen John Milius, sonunda gereken paray� bulduktan sonra rahat bir nefes ald�. "King Conan: Crown of Iron" adl� film i�in Warner Bros. �irketinden olumlu yan�t alan Milius, finans problemlerini halledince mekan aray���na ge�ti.

Anadolu'nun Ba�r�nda K�l�� Sesleri

Bu ama�la solu�u T�rkiye'de alan Milius ve ekibi, �nceden methini duyduklar� birka� mekanda ara�t�rma yapt�. Bu mekanlardan baz�lar�n� olduk�a be�enen y�netmenin �u g�nlerde karara varmas�n�n beklendi�i ifade edildi.

Bu arada, filmin ba�rol� i�in ilk tercihi olan California Valisi Arnold Schwarzenegger'i ikna etmeye �al��an y�netmene �nl� akt�rden "se�imlerin bitmesini bekleyin" yan�t� geldi. Se�imlerden sonra olumlu karara varmas� halinde filmin ba�rol�n� yine Schwarzegger �stlenecek.

"Terminator" filminin ���nc�s�nde rol almayaca�� bilinen �i�e�i burnunda valinin "Conan" ekibine verece�i yan�t da en az filmin nerede �ekilece�i kadar merakla bekleniyor.

Arnold Schwarzenegger, 1982 y�l�nda "Conan the Barbarian", 1984 y�l�nda da "Conan the Destroyer" filmlerinde rol alm��t�. "Herk�l New York'ta" adl� yap�mla 1970 y�l�nda sinemaya ad�m atan akt�r, bu iki filmle b�y�k ��k�� yapm��t�.

(aa)13/10/2004


En Son Eklenen 5 Haber

Bilal Geliyor!!
07.01.2005
Marmara �izgi adli yeni bir yayınevi kuruldu... Bu yayınevi ilk olarak renkli frankofonlar �ıkaracak. Bunlardan ilk altısı belli oldu. Enki Bilal'in altı kitabi. İlk yayımlanacak olan "La Fo...

S�leyman G�k��n At�lyesi Yandı
05.01.2005
Yakın d�nemin �retken gazete ressamlarından biri olan S�leyman G�k��n Antalya Kalei�i�nde bulunan at�lyesi yandı. Yangının �ıkış nedeninin at�lyenin yan binalardan birine yapılan kundaklamadan �...

Will Eisner �ld�
05.01.2005
�izgi roman d�nyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Will Eisner �ld�. Ge�tiğimiz pazartesi g�n� vefat eden Eisner, 88 yaşındaydı. �lkemizde neredeyse hi� tanınmayan Eisner, �izgi roman sanatı...

Ultimates T�rk�e'de!
04.01.2005
Arkabah�e Yayıncılık, Ultimate Spiderman ve Ultimate X-Men'in ardından, Ultimates'ı da T�rk�e'ye kazandırdı. Marvel Comics'in Ultimate serileri, yakından tanıdığ...

Marvel'den Fransa'ya Mektup Var
02.01.2005
ABD'nin d�nyaca �nl� �izgi roman kahramanları, k�lt�rel bir misyonun par�ası olarak Fransa'ya bağışlandı. B�ylece ABD'li rakipler, Bel�ika ve Fransa'daki g��l� �izgi roman geleneğinin kalesine sızm...  Maceraperest'in katkilariyla

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|