24.01.2006

 

Bilal, �l�ms�zler Panayırı�

www.seruven.org

Ge�tiğimiz aylarda �nemli bir s�rpriz oldu, Enki Bilal �izgi romanları dizi olarak yayınlanmaya başladı. �nl� Nikopol ��lemesinin ilk kitabı olan �l�ms�zler Panayırı (La foire aux immortels) ile başlayan dizi yeni kurulan Marmara �izgi tarafından yayınlanıyor.

Ge�tiğimiz aylarda �nemli bir s�rpriz oldu, Enki Bilal �izgi romanları dizi olarak yayınlanmaya başladı. �nl� Nikopol ��lemesinin ilk kitabı olan �l�ms�zler Panayırı (La foire aux immortels) ile başlayan dizi yeni kurulan Marmara �izgi tarafından yayınlanıyor. Sunum, baskı ve bi�im olarak emek verildiği, titizlenildiği anlaşılıyor. Koleksiyoncular arasında konuşulan ama genellikle g�zardı edilen ilk kitap kusurlarını dahi taşımaması Marmara �izgi�nin yayıncılığı a�ısından ger�ekten takdire şayan. �l�ms�zler Panayırı�nın yayınlanması da sevindirici, ilk yayınından �eyrek asır sonra olsa bile �nemli bir Avrupalı klasiği T�rk�e okuma imk�nına kavuşmuş oluyoruz b�ylelikle. K�nyede yazılanlara bakılırsa 1986 tarihli La Femme pi�ge, Tehlikeli Kadın; 1992 tarihli Froid �quateur ise Soğuk Ekvator adıyla yayınlanacaklar arasında. �l�ms�zler Panayırı, �ok bilinmez ama 1991 yılında H�rriyet�in Pazar g�nleri verdiği renkli bir Pazar ilavesinde yayınlanmıştı. 62 sayfalık alb�m�n 33 sayfada tamamlanması yayın hakkında bir fikir verebilir sanıyorum.

�izgi roman severler Nikopol ��lemesni okumamış olsalar bile, ��lemenin bizzat Bilal tarafından yapılan İmmortel (ad vitam, 2004) adlı sinema uyarlamasını g�rm�ş olabilirler. Bilal, �izgisi kadar ilgin� (ya da g��l�) bir sinemacı değil. Benzer bir eleştiri senaryoculuğu i�in de yapılıyor. Hemen hi� kimse Bilal�in her biri tablo değeri taşıyan karelerini -sahne d�zenini-, maharetli fır�asını eleştirmiyor. Ama iş senaryoculuğuna gelince sesler y�kselebiliyor. Ateş olmayan yerden duman �ıkmaz denir ama eleştirilerin de aceleci, ihtiyatsız ve hatta donanımsız olanları da yok değil. Radikal Kitap�ta ş�yle bir şey yazıldı �rneğin: �Kanımca, Enki Bilal, �arpıcı �izerliğini, bu t�r�n en yetkin yazarlarının kurgularıyla evlendirirse, Neil Gaiman vs... gibi profesyonelce davranmayı �ğrenirse �ok daha �st�n vasıflı eserler verebilir� (H.T.Akarsu, 25/3/2005). Olduk�a iddialı bir �neri, b�yle bir �neriye gerek var mıydı o tartışılır. Kanımca, bence, bana g�re diye başlayıp �ben b�yle d�ş�n�yorum var mı�ya d�n�şen (aşırı �zg�venli) anonim bir �slupla �ok sık karşılaşıyoruz. Hatta hepimiz ister istemez bu �sluptan payımıza d�şeni alıyoruz. Biraz kendimize, yazdıklarımıza mesafe koyabilsek daha sakin olabiliriz. �l�ms�zler Panayırı alb�m olarak yayınlandığında Neil Gaiman�ın �izgi roman kariyerine başlamamış olması �nemli mi �rneğin? Ayrıca Bilal�in �ğrenmesi gereken profesyonelliğin �l��s� nedir? S�zlerine �kanımca� diye başlayan yazarın kişisel beğenileri mi? Ya da (�rnek olarak Gaiman verildiği i�in) profesyonelliğin �l��s� İngilizce konuşan bir d�nya piyasasının belirlediği standartlar mıdır? �l�ms�zler Panayırı�nı bug�n �yazılmış� gibi değerlendirip �yeni saymamak�, Bilal ile kıyaslandığında �izgi romana daha d�n başlayan Gaiman�ı Bilal�e yakıştırmak pek mantıklı değil elbet. Nikopol ��lemesi 12 yılda tamamlanmış bir �alışma. Bu on iki yılda başlangı�taki siyasal arg�manlarını, senaryo yapısı ve kurgusunu geliştirdiğini tahmin edememek, ilk alb�mden yola �ıkarak peşin h�k�mlerde bulunmak ancak g�n� kurtaran bir gazete yazısından beklenebilirdi, şaşırmıyoruz.

T�rkiye gibi �izgi romanın sanattan �ok eğlence olarak g�r�ld�ğ�, �izgi roman denilince akla hızlı kurguya dayanan �rneklerin geldiği �lkelerde Bilal az satma riskiyle karşılaşabilir. Frankofon �lkeleri dışında sanırım bir tek Japonya�da (o da yabancı bir �izgi romancının ulaşabileceği �l��lerde) �nemli bir ilgi g�rd� Bilal. Ancak satış bir �r�n�n kalitesinin �l��t� değil kuşkusuz, hele ki onun konuşulmasına hi� engel değil. Bilal sadece �izer olarak değil radikalizmle ile ilgili gelecek �ng�r�leriyle de konuşulması gereken bir isim. Ama bunu yapabilmek i�in bu �retken �izerin �alışmalarını bilmek, yakın d�nemde neler anlattığını okumak gerekiyor. Tek bir alb�mden yola �ıkarak yazı yazmak hem Bilal�e hem de bu alanda �alışan insanların emeğini tahkir etmektir. Bilal�in yayınlanması ger�ekten �nemlidir, T�rkiye�de alışılageldik �l��lerde tanımlanan �izgi roman kavramını sarsacak niteliklere haiz olması bu �nemin konuşulmasını gerektirmektedir.

�eviri i�in k���k bir not d�şmek istiyorum. �l�ms�zler Panayırı�nda sadakatle �evrilmiş ama konuşma diline uyarlanmamış b�l�mler olduğunu d�ş�n�yorum. K���k bir �rnek: �Bu beklenmedik asi ve eyleminin doğurduğu etki siyaset �er�evesinde bir olay yaratacak, ve durum son derece kızışacak� denmiş. Karışık bir c�mle bu, ş�yle de denebilirdi: �Bu beklenmedik isyancının eylemi, g�ndelik siyaseti etkileyecek, ortalığı da �ok kızıştıracak�. Doğrusu budur diye s�ylemiyorum, en azından orijinaliyle kıyaslamış değilim. Ama metinde başka t�rl� s�ylenebilir, sadeleştirilebilirdi hissiyatıyla okuduğunuz �ok balonla karşılaşabiliyorsunuz. Bir de b�t�n�yle yanlış kullanıldığını d�ş�nd�ğ�m �ve� bağlacı sorunu var; �ve� s�zc�k ya da t�mce arasındaki birliktelik ya da ardışıklığı işaret eder. Bu �er�evede virg�lden farkı yoktur, bu nedenle �ve� �ncesinde ya da sonrasında virg�l kullanılmaz. �...bir olay yaratacak, ve durum son derece kızışacak� denmez �rneğin. ��izgi romanlar ge�mişe kıyasla titiz �evriliyorlar� diyoruz, deniyor....ama bu s�z burada kalıyor, �ok da irdelenmiyor �eviriler (L.C).En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|