09.08.2006

 

Bir �r�mcek Adam Filmi

Levent Cantek

T�rk sinemasında �oğunluğu İtalyan k�kenli olan bir�ok �izgi romanın uyarlaması yapılmıştır. Trash, pulp, B-movie ya da son yıllardaki yaygın adıyla �Fantastik T�rk sineması�nın sıklıkla başvurduğu kaynaklardan biridir �izgi romanlar.

T�rk sinemasında �oğunluğu İtalyan k�kenli olan bir�ok �izgi romanın uyarlaması yapılmıştır. Trash, pulp, B-movie ya da son yıllardaki yaygın adıyla �Fantastik T�rk sineması�nın sıklıkla başvurduğu kaynaklardan biridir �izgi romanlar. Bug�n, �nemli bir ilgi bulan, yarı eğlencelik ve hatta sarkastik bir tavırla izlenen � koleksiyon değeri taşıyan t�r, 1966 yılından başlayarak altı-yedi yıl, yoğun bir �retim d�nemi yaşamıştır. Yine bu d�nemde �retilmiş, 1966-67 sezonunda g�sterime �ıkmış �r�mcek Adam adlı bir filmden s�z edeceğim. Filmin kopyası bulunamadığı i�in, film hakkında fazla bir bilgi yok elimizde. Aynı d�nem yayımlanan bir sinema-magazin dergisinden alınmış tek bir resim karesi g�rd�m � ki aynı resim Giovanni Scognamillo ile Metin Demirhan�ın birlikte hazırladıkları �Fantastik T�rk Sineması� kitabında kullanıldı. Resimde g�r�len �r�mcek Adam�ın kost�m�, bilinen Marvel Comics�in �r�mcek Adam-Spiderman�in kost�m�ne benzemiyordu. �Yanlış� �ya da bilerek farklı- yorumlanmış bir �r�mcek Adam olup olmadığını merak ettim. Filmin konusu hakkında Agah �zg��, �nl� film s�zl�ğ�nde kısaca şunları yazmış: �Polise ve bağımlı olduğu şebekeye ikili oynayan �r�mcek Adam�ın macerası�. Konu olarak da benzemediği b�ylelikle ortaya �ıkıyordu. Aynı �zg��, 1966 yılında, Akşam Gazetesi�nde yazdığı bir eleştirisinde, filmin y�netmeni Cevat Ok�ugil�in �korku, dehşet dolu, �geceleri okunmaz� romanlardan, �geceleri seyredilmez� filmler �ıkartan� bir y�netmen olduğunu belirtmiş. Hatta, T�rk sinemasına �iskelet adamları, jartiyerli kadınları, yarasaları, �r�mcekleri� onun getirdiğini ekleyerek, yarattığı dalgaya �Ustura Filmler� adını vermiş. Bu, film hakkında bir farklılık olduğuna dair ş�phelerimi daha da artırdı. Cevat ve kardeşi Nejat Ok�ugil, t�r�n ilk filmlerinin �reticileri. Yapımcı, y�netmen, senarist ya da yardımcı y�netmen, vs. mutlaka bu filmlerin i�erisinde yer alıyorlar. Her ikisi de altmışlı yılların başında Amerikanın �nemli televizyon kuruluşlarında eğitim alıp �alışmışlar � Yetmişli yılların ortasında da yeniden Amerika�ya d�n�p temelli olarak oraya yerleşmişler. Film ile ilgili olarak Ok�ugil Kardeşleri aradığımda, bu t�rden bilgilerle karşılaşınca, doğrusu �z�lm�şt�m. Bahsi ge�en �r�mcek Adam filminin konusu ve temel aldığı ya da esinlendiği kaynak hakkında doğrudan bilgi alabilme imkanım kalmamıştı. İlk olarak Marvel�in �r�mcek Adam�ının bu filme kaynaklık edebileceğini d�ş�nd�m. Kost�m ve konu benzemese de esinlenme m�mk�n olabilirdi. �r�mcek Adam, ilk kez 1962 yılında yayımlanmaya başlar, bir başka ifadeyle Ok�ugil kardeşler Amerika�da eğitimlerini s�rd�rd�kleri sırada. Aynı �r�nlerin Altmışlı yıllarda �zellikle Beyoğlu�ndaki kitap�ılarda satıldığını da belirtelim. Esinlenme i�in, T�rk�e bir yayın ise o d�nem yoktur (�r�mcek Adam, başlangıcından ancak yirmi yıl sonra, �nce gazetelerde bant, sonra da bilinen dizisiyle alb�m-dergi olarak g�r�lecektir). Ancak Ok�ugil kardeşlerin ilgileri -ve İngilizce bilmeleri- nedeniyle bu �r�mcek Adam�dan haberdar olmaları y�ksek bir ihtimaldir. �te yandan, �r�mcek Adam�ı film olarak seyrettikleri farz edilemez. ��nk�, b�yle bir fim de o tarihlerde yoktur. PBS, 1971-76 yılları arasında 30�ar dakikalık bir televizyon dizisi, CBS, 1978-79�da 60�ar dakikalık 12 televizyon filmi hazırlamış (Bu seriden kimi b�l�mler, Seksenli yıllarda sinemalarda g�sterime girmişti). Hasıl-ı kelam, �r�mcek Adam�ı konu alan film, 1966 tarihine g�re hen�z �evrilmemiştir. Geriye sinema alanından iki mecra daha kalıyordu. İlki olan Amerikan yapımı seriyallerin �retimi ellilerde bitmişti; T�rkiye�de film �retimi g�rece az olduğu i�in kopyaların halen g�sterimde olduğu d�ş�n�lebilir. Ancak 1965 tarihinden itibaren �retilen film sayısında patlama olmuş, yaz aylarında yapılan ikinci g�sterimler bile � birinci vizyon filmlerin �okluğu nedeniyle sınırlanmıştır. �stelik seriyal filmler arasında �r�mcek Adam�ın olamayacağı da zaten bellidir. Altmışlarda Amerikan seriyal filmlerinin yerini alan İtalyan kaynaklı ser�ven filmleri arasında da herhangi bir �r�mcek Adam filmi mevcut değil.

Aslına bakılırsa, filme ilham kaynağı olabilecek hem de adı �r�mcek Adam olan (The Spider) bir �izgi roman var. 1966-1971 yıllarında Ceylan dergisinde yayımlanan, İngiliz kaynaklı, yazarı ve �izeri belirsiz bir �alışmaydı bu. İmzasız yayımlanması �izgi romanın sanat olarak kabul g�rmediği bir d�nemin �r�n� olmasıyla ilgilidir: Kimin yazdığı ya da �izdiği değil, �yk�n�n kendisi �nemlidir. Bu y�n�yle ser�vene odaklanan trash filmlerle benzeştiği a�ık değil mi? Ceylan�da yayımlanan �r�mcek Adam, eski bir su�lu-saf değiştirerek k�t�lerle savaşmaya başlamış biridir. İnce uzun boylu, sivri uzun �eneli, hani neredeyse �k�t� adam� g�r�n�m�ne sahip bir tiplemedir. Dizinin yazar ve �izerlerinin belirsiz olması nedeniyle başka bir araştırmaya giriştim ve Dave Gibbons ve Michael Norwitz�den epey yardım aldım. Onların bana verdikleri bilgiye g�re dizinin ana �izeri Reg Bunn�dı. Asıl �nemlisi dizinin yaratıcısı-ve yazarının Jerry Siegel olmasıydı (�stadın Superman sonrası ge�im derdiyle �savrulduğu g�nlerde� yarattığı tiplemelerden biri muhtemelen). Onlara g�re The Spider, Amerikan menşeli �nl� pulp kahramanları �Shadow� ve �Spider�den esinlenmişti, tipleme olarak Sub-Mariner�in başlangı� d�nemlerini andırıyordu. Ger�ekten de �r�mcek Adam, zikredilen isimler gibi tipik anti kahraman �zellikleri taşıyordu. Olduk�a sert, �abuk karar veren ve az konuşan biriydi. D�nemin b�t�n İngiliz �izgi romanlarında hakim olan �apocryphal� �zellikler, �r�mcek Adam�da da g�r�l�yordu. �yk�ler sıkıştırılmış gibiydi, az kareyle �yk� anlatma �abası vardı. Herşey karanlık bir atmosferde, eşik noktasında, �az sonra d�nya infilak edecek� gibi gelişiyordu. Meraklısının hemen farkedebileceği gibi bu �hava�, trash filmlerinin �esasına� olduk�a denk d�şmektedir. Cevat Ok�ugil�in bu �r�mcek Adam�dan etkilendiğini d�ş�n�yorum. Filmin yukarıda verdiğim �zetinin, bu �r�mcek Adam�a olan benzerliği, dizinin kıyametvari havası ve y�netmenin diğer filmlerinde g�r�len avant�r(c�) �zellikleri bu d�ş�ncemi pekiştiriyor. Yine bu �r�mcek Adam�ın, fotoromanları ve filmleriyle bir moda yaratan Killing�e benzetilebilme imk�nı dahi aynı paydada d�ş�n�lebilir. �zetlemek gerekirse, Cevat Ok�ugil�in filmi, avant�re dair geniş bir alandan beslenen, �r�mcek adlı anti-kahraman ve onun dahil olduğu gelenekten faydalanan, iddialı ama muhtemelen naif, Amerikanvari olmak isteyen bir T�rk sineması �rneğiydi. Başa d�nersek, metinlerarası �zelliklerine rağmen, temelde bir �izgi roman uyarlamasıydı.

[�izgili Hayat Kılavuzu, İletişim Yayınları 2002 kitabından]En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|