15.10.2006

 

Ayşeg�l Savaşta

B�lent Tellan

Gazetelerde s�reli olarak yayınlanan, eskilerin deyişiyle tefrika edilen �izgi romanların sayısı yok denecek kadar azaldı. Bu kıtlığın i�inde Kemal G�khan G�rses, Radikal Gazetesinde Ayşeg�l adlı bir savaş muhabirinin ser�venlerini anlatmaya başladı.

Kemal G�khan G�rses�in son �izgi romanı �Ayşeg�l Savaşta� 14 Mart 2005�de Radikal�de yayınlanmaya başladı. Bu yazıda, �izgi romanın 121 g�n s�ren ve 12 Temmuz 2005�de biten ilk macerası �Irak Şahini�ni incelemeye �alışacağız.

Kemal G�khan�ın bir �izgi roman i�in fazla karışık sayılabilecek bir kurgu ile tasarladığı �Irak Şahini�, bir T�rk televizyon istasyonunun savaş muhabiri Ayşeg�l Aydın�ın T�rkiye�de ve ABD işgali sonrası Irak�ta yaşanan bir dizi olayı hatırlamalar, zaman i�inde geri d�n�şler ve ileri sı�ramalar ile anlatıyor. 2004 Sonbahar�ında Bağdat�ta İtalyan freelancer gazeteci Enzo�nun cenaze t�reni ile başlayan macera; İstanbul, Necef, Bağdat, arasında mekik dokuyor.

Maceraya ismini veren �Irak Şahini�, Irak�ın 24 yıllık lideri Saddam H�seyin�in oğlu Uday�ın doğum g�n�nde yaptırdığı som altından bir şahin heykelidir. M�kemmel bir iş�iliği olan heykelin i�inde olduk�a b�y�k bir elmas gizlenmiştir. Irak Şahini, Nisan ayının başında işgal ile eş zamanlı bir şekilde y�r�t�len yağmalama olayları (1) sırasında siyah� bir Amerikalı onbaşı tarafından �alınır. Elindeki eserin �ok değerli olduğunu anlayan onbaşı, heykeli satmaya �alışırken �ld�r�l�r ve heykel, direniş hareketinin i�indeki �Tevhid ve Cihad� �rg�t�n�n eline ge�er. �rg�t�n �rd�nl� lideri Ebu Musad Zerkavi, fiyatı 20 milyon doların �zerinde olan heykeli, mali destek sağlayabilmek i�in olduk�a d�ş�k bir fiyattan satmaya �alışırken, Suudilerin kurduğu bir tuzak sonucu �ld�r�l�r. Tevhid ve Cihad �rg�t�, freelancer gazeteci Enzo�yu kullanarak olayı kamuoyuna aktarmayı ama�lamaktadır. Enzo, Irak Şahini�ni haberleştirirse �d�l olarak �ld�r�ld�ğ� ileri s�r�len Zerkavi ile r�portaj yapması sağlanacaktır. Teklifi kabul eden Enzo�nun hedefi ise haberi kullanarak savaşın t�m amacının �var olan zenginliklerin başkaları tarafından ele ge�irilmek �abası� olduğunu anlatmaktır. Enzo, ��ok ilgin� bir olay yakaladım Ayshegul! Seni tanıyorum, bana kazık atmazsın� Bir de başıma bir şey gelirse bir tanık olsun istiyorum� diyerek Ayşeg�l�e Irak Şahini�nden, yapmayı planladığı r�portajdan bahseder ve bir g�n sonra, Tevhid ve Cihad militanları ile buluşmak i�in Necef�e doğru yola �ıkar. Ayşeg�l ise kameramanı Ali ve Rıza�yla birlikte Enzo�nun peşinden Necef�e gitmeye karar verir. Arkadaşlarına Necef�e gitme nedenini a�ıklamamıştır. Direnişin sembol kentlerinden biri haline gelen Necef�e girmeleri kolay olmayacaktır. Yolda denetim yapmakta olan Amerikalı askerler tarafından bir s�re g�zaltına alınırlar. Bu sıkıntılı s�re� Rıza�nın mesleğini sorgulaması ile olduk�a gerginleşecektir.

�AB ile ABD�yi aynı şey sanan yurdum insanı bir kenara, d�nyanın her yeri aynı değil mi? İşgaller, katledilen �ocuklar, kaderi g��l� şahları olan emperyalist �lkeler tarafından belirlenen bir �lke dolusu insanın trajedisi kimseyi ilgilendirmiyor ama Bush�un karısının evde yalnız başına Desperade Housewife izliyor olması, kocasının askerlerinin attığı bombalar ile kolu bacağı kopan �ocuktan daha fazla ilgi �ekici geliyor insanlara� Ya da bitkisel hayata girmiş Amerikalı bir kadının beslenmesine son verilip verilmemesi b�t�n d�nyanın �ok insancıl g�ndemini oluştururken, her g�n en az 20-30 kişinin �ld�ğ� ��zg�rleştirme Operasyonu� atık sıkıcı bir haber d�n�şebiliyor. Gazetecilik de neymiş ya? Ben bu iki y�zl�l�kten bıktım artık! Bu işe zerre kadar saygım kalmadı! Bırakıp gitmek istiyorum�� şeklindeki s�zleri ile mesleğinin i�ine d�şt�ğ� �ıkmazı tartışmaya başlayan Rıza, İstanbul�a en kısa zamanda geri d�nmek istemektedir. Ayşeg�l ise Rıza�nın haksız olduğunu s�yleyemez ama mesleğinin tanıklıktan �te bir şey olmadığını d�ş�nmektedir: �bize gelince biz en iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz aslında� İntihar eğer deliliğin sınırlarını ge�mekse, bizler de delirmiş bir d�nyanın tam da sınırında yaşayan sıradan insanlarız� Abartmayalım hi�! Yok edilişe, tecav�ze, k�lt�r, sanat, gelenek adına ne varsa o k�r cahil askerler tarafından par�alanışına, g�z� d�nm�ş politikacılar kıs kıs g�lerken tanıklık ediyoruz.�

Meslekleri ve yapılması gerekenin ne olduğu hakkında bir tartışma s�rerken, g�zaltında tutuldukları yerde, Iraklı direniş�iler tarafından ka�ırılan bir T�rk şof�r�n �ld�r�lmesini izleyen Ayşeg�l ve arkadaşları savaşın gerek�esini ve bu savaştaki konumlarını tartışmaya başlarlar. Ayşeg�l�e g�re savaşın ni�in yapıldığını anlatan en iyi fotoğraf, Irak Petrol Bakanlığı binasının �atısındaki Amerikalı askerleri g�steren karedir. Savaşın karmaşık bir iş olduğunu d�ş�nen Ayşeg�l ile kameramanı Ali arasında objektiflik �zerine ş�yle bir diyalog ge�er:

Ali: �Ben hep objektifin arkasından bakmayı se�tim, o g�r�lmesi gerekeni g�sterir nasılsa��
Ayşeg�l: �Sen objektifi nereye �evireceğine karar verdiğin an se�imini yapmış oluyorsun zaten�
Ali: �Olayın kendisine �eviriyorum objektifi. Patlayan bombaya, atılan kurşuna, d�v�len g�stericiye� Taraf olmak buysa� Okey tarafım!�
Ayşeg�l: �Taraf olmak gerekir aksine, asıl taraf olmazsan taraf olmuşsun demektir.�

Savaşın kendi savaşı olmadığını ileri s�ren Rıza�ya da s�ylenecek bir şeyleri vardır Ayşeg�l��n: �Bu artık b�t�n insanlığın savaşı! Kim bilebilir ki� D�n Afganistan�dı, bug�n Irak, yarın belki İran, belki de Suriye� Ertesi g�n T�rkiye? O g�n m� senin savaşın olacak?�

Rıza�nın dediği gibi Irak�ta yaşananlar tam anlamıyla �Arap sa�ı�na d�nm�şt�r. Artık kimin haklı olduğu �ok da belli değildir. Ali�ye g�re en �ok haklı olanlar Iraklılardır ama: �ben de haklıyım, bu olanlara tanık olma hakkımı kullanıyorum. Bu merak, bu mikrop bir kez kanıma yerleşmiş! Hem kaybedecek neyim var diye d�ş�n�yorum ara sıra� Bir tek canım! Bu kadar kaybolan can arasında bir fazla bir az ne fark eder? Burada ya da başka bir yerde, �ok mu �nemli? Yararlı bir iş yaptığıma inanıyorum ve bu da bana yetiyor.� Direniş�iler tarafından ka�ırılıp �ld�r�len T�rk şof�r de �artık hesabını kimsenin tutmadığı bir savaşta �len 50 bin zavallıdan biri�dir.

T�m bu tartışma, Amerikalı askerlerin yola devam etmelerine izin vermesi ile sona ermese bile rafa kalkacaktır. Necef�e ulaşan Ayşeg�l ve arkadaşları Şii direniş�ilerin liderlerinden Ben Sadr�ın konuşmasını haberleştirir ve T�rkiye�ye iletirler. Bu arada kendisinden birka� g�n �nce Necef�e ulaşan Enzo�nun ka�ırıldığı haberini alırlar. Ayşeg�l�e g�re ka�ırılma Zerkavi ile r�portaj yapmaya �alışan Enzo�nun kendi isteği ile olmuştur. Ancak daha sonra �ğrendikleri şeyler hi� de i� a�ıcı değildir: Enzo �ld�r�lm�şt�r. Cenaze t�reni ise Bağdat�ta yapılacaktır. Ayşeg�l ve arkadaşları Bağdat�a d�nme kararı alırlar. Bu arada Ayşeg�l, Ali�nin �stelemesi ile Irak Şahini ve Enzo�nun amacını a�ıklar. �Gazetecilik mikrobu� ağır basmıştır, Ali�de Ayşeg�l ile birlikte Enzo�nun nasıl ve neden �ld�r�ld�ğ�n� araştırmaya karar verir. Ancak şanssızlıklar peşlerini bırakmayacaktır. Bağdat yolunda i�inde bulundukları konvoy Amerikan askerlerinin saldırısına uğrar. 22 kişi �l�rken, Ali de yaralanacaktır. Enzo�nun cenaze t�reninin ardından Ali İstanbul�a d�nerken; Ayşeg�l Necef�e geri d�ner. Bu kez ka�ırılma sırası Ayşeg�l�dedir. Necef�e gelmesinin �zerinden hen�z birka� saat ge�memiştir ki Tevhid ve Cihad militanları tarafından ka�ırılır ve g�zleri bağlanıp kimi zaman cipin i�inde kimi zaman da bagajında, bilmediği bir yere doğru g�t�r�l�r. Militanların tavrı s�rekli değişmektedir. Bir yandan bu kadın gazeteciye iyi davranmaya �alışmaktadırlar, bir yandan da kontrol� kaybetmemeye� Bir s�re sonra bir başka grubun teslim alması i�in Ayşeg�l�� bilmediği bir yerde yalnız bırakırlar. Ger�ekten bir s�re sonra başka bir grup tarafından alınacak ve yine bilmediği bir başka yere g�t�r�l�r. En sonunda Enzo�nun hedefine ulaşmış, Zerkavi ile r�portaj yapabilmiştir. Geri d�n�ş yolunu neredeyse aynı şekilde yeniden alan Ayşeg�l T�rkiye�ye d�ner ve r�portajın yayınlanması i�in beklemeye başlar. Televizyon istasyonunun Genel Yayın Y�netmeni Nihat, haberin yayınlanması i�in daha uygun koşulları beklediğini s�ylemektedir. Bu esnada Ayşeg�l, Irak Şahini�nin T�rkiye�de olduğunu �ğrenir ve Enzo�nun hayatına mal olan bu heykeli aramaya karar verir. Heykel �eşitli yerlerden sonra İstanbul Kapalı�arşı�ya ulaşmıştır. Heykeli saklamakta olan kuyumcu Nasır, Arap�a konuşan iki karanlık tip tarafından �ld�r�l�r ancak son nefesini vermeden �nce �ırağı Alaaddin�e heykeli sakladığı yeri ve aldıktan sonra neler yapması gerektiğini s�yler. Nasır�ın sevimli şişko �ırağı, ustasının s�zlerini bir bir yerine getirecek ve heykelin satışından aldığı parayı da ailesine �ustamın vasiyetiydi� diye getirecektir. Ayşeg�l, �nce Nasır�ın oğlu Sadık�a ulaşır. Gece hayatına d�şk�n bu gen� adamdan �ok fazla bir şey �ğrenemezse de onun aracılığı ile de Alaaddin�e ulaşmayı başarır. Başlangı�ta peşindeki bu kadın gazeteciden korkan Alaaddin ve ailesi Ayşeg�l��n s�z�ne uymayı kabul eder ve parayla birlikte memleketlerine d�nme kararı alırlar. Ancak Nasır�ı �ld�ren karanlık tipler Alaaddin�in ailesini de �ld�r�rler. Ayşeg�l, Alaaddin�i ge�ici bir s�re i�in de olsa koruması altına alır ve kendi annesinin yanına yerleştirir. Bu arada televizyon istasyonunun haberini yayınlamama sebebinin ne olduğunu da �ğrenir. Genel Yayın Y�netmeni Nihat, r�portajı istihbarattan birilerinin izlemesini ve yayınlanıp yayınlanamayacağı konusunda fikirlerini a�ıklamalarını beklemektedir. Ayşeg�l �nce haberini �ekmeyi, başka bir televizyona g�t�rmeyi d�ş�n�rse de İstanbul�da yaşadıkları ve Enzo�nun �l�m� ile ilgili ��zmek istediği sorunlar gen� kadını bu fikirden uzaklaştırır. R�portajın yayınlanmasına izin verildiği g�n Ayşeg�l işlemlerini tamamlayıp tekrar Bağdat�a gidecektir.

Bağdat�a inip otele yerleşmesinin �zerinden birka� saat ge�iştir ki Amerikalı bir teğmen tarafından ziyaret edilir ve �General� tarafından beklendiği iletilir. Ertesi g�n i�in s�zleşirler, ancak Ayşeg�l �bu sefer belki de ilk kez� korkmaktadır. İstanbul�daki Ali�yi arayıp olan biteni iletir ve eğer başına bir şey gelirse kendisine verilmek i�in bir mektup hazırladığını s�yler. Ertesi sabah �General� ile g�r�şmek i�in buluşma yerine gider. Beklediği gibi Zerkavi�nin yerini �ğrenmek isteyen bir gruptur karşısındakiler. General�in askerlik ile bağlantısı bile pek belli değildir. General, kendilerine �Teksas Milisleri� diyen para-militer bir organizasyonun başındaki adamdır ve Zerkavi ile yeniden r�portaj yapmasını, bu esnada �zerine yerleştirecekleri bir verici ile nerede olduklarını tespit edeceklerini s�ylerler. �stelik bu bir teklif değil bir emirdir. Enzo�nun �ld�r�lmesinin nedeni de bu isteklerini yerine getirmemiş olmasıdır. Ayşeg�l General�e kafa tutar ama �derin devletin tetik�isi� olarak nitelendirdiği bir T�rk, İlker Demir tarafından �ld�r�lmek ile tehdit edilir. Demir silahını Ayşeg�l��n kafasına dayamışken, Iraklı direniş�ilerin intihar saldırısı tetiği �ekmesine engel olur. Meydana gelen patlama sonrası ortalık karışmış, Ayşeg�l diğer yaralılar ile birlikte hastaneye kaldırılmıştır.

(...)

Yazının tamamı Yeni Ser�ven 1 (7)'de..En Son Eklenen 5 İnceleme

James Bond �izgili Romanları
07.12.2009
James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor. ...

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi
22.01.2009
1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz....

Hakkım Sana Haram Olsun
16.12.2008
Mizah dergilerimizde tefrika �izgi roman geleneği neredeyse unutuldu. Hakkım Sana Haram Olsun, bu geleneğin son �rneklerinden başarılı bir siyasi �izgi roman....

Fevkal Beşer
06.12.2008
Memo Tembel�izer�in Penguen dergisinde �Ge�miş Zaman� adıyla yayınlanan k�şesinde �nceleri g�n�m�z�n d�nyasının bundan yaklaşık 100 yıl �nceki Osmanlı İmparatorluğuna taşı...

Persepolis: Kederli Kahkaha
25.11.2008
Persepolis, İranlı Marjane Satrapi�nin Fransızca yayımlanmış otobiyografik �izgi romanı. Yakın zamanda �izgi film uyarlaması �lkemizde de g�sterime giren Persepolis, yayımlandığ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|