09.11.2006

 

5 Kusursuz Bir Sayıdır

Aykut & Erkut Erdem

Igort, ger�ek�i bir mafya hikayesini o denli yumuşak bir �izgiyle, kendinden kurtulmak isteyen, anlamaktan yorulmuş sert adamları �yle bir h�z�nle anlatıyor ki...

İtalyan �izgi romanları denince hemen aklımıza Bonelli �r�nleri geliyor doğal olarak. Ancak Hugo Pratt �rneğinde olduğu gibi Amerikan comics tarzı �retim anlayışını benimsemek yerine daha �ok Frankofon (ve hatta Japon) ekol�nde g�rmeye alışık olduğumuz tek kişilik oyunlar ortaya koyan sanat�ıların farklı �retimleri de �ıkmıyor değil İtalya�dan. Onlardan biri olan �5 Kusursuz Bir Sayıdır� (�5 � il numero perfetto�) da �lkemizde tanınmayan ama �n� �lkesi İtalya�nın sınırlarını �oktan aşmış, auteur olarak niteleyebileceğimiz Igor Tuveri�nin ya da eserlerine attığı imzasıyla Igort�un son d�nem �alışmalarından biri. Igort�un su� �izgi romanları t�r�ne dahil edebileceğimiz bu eseri İtalya�nın bir�ok yerel �izgi roman etkinliğinde �d�l kazanmasının yanında 2003 yılında Angoul�me �izgi Roman Festivali�nde �En İyi Cilt� dalında adaylardan biri olurken Frankfurt Kitap Fuarı�nda da �Yılın Kitabı� �d�l�n�n sahibi olmuştur.

Su� �izgi romanlarının (crime-comics) k�klerini �ok eskilere, ucuz romanların (pulp-fıctıon) ilk �rneklerine kadar takip edebiliriz. Amerika�da s�per kahraman �izgi romanlarının piyasayı domine etmesiyle birlikte bu t�r�n �rnekleri sayıca azalmasına rağmen su� �izgi romanları �izgi romanın en �nemli t�rlerinden biri olmuştur. Hi� kuşkusuz bu t�r�n yakın d�nemlerde Amerika�da yeniden �nem kazanmasını sağlayan isim Frank Miller olmuştur. Ser�ven�in 5. sayısında S�leyman Sipahi�nin incelediği, karanlık bir ger�ek�ilik �zerine kurulu Sin City, su� �izgi romanlarının Amerika�da yeniden doğmasını sağlarken başarılı bir�ok su� �izgi romanına da bu yolu a�mıştır. 100 Bullets, Stray Bullets, Jinx, Scene of the Crime, Sam and Twitch, vb. �zellikle bol şiddet i�eren ve yoğun diyaloglara dayanan Tarantinovari senoryalar bu �izgi romanların ortak noktasıdır (ger�i Frank Miller�ın Sin City�si 1991 yılında piyasaya �ıktığında daha Quantin Tarantino ismini duyan yoktu, bu bakımdan pop�ler k�lt�r�n bir�ok �rneğinin yanında Sin City�nin de Tarantino sinemasını etkilediği s�ylenir).

Bu t�re ait olsa da Igort�un �5 Kusursuz Bir Sayıdır� adlı �alışması aşırı şiddet i�eren �rneklere nostaljik bir cevap aslında. Bu �izgi romanı elinize aldığınızda �izerin kendine has �slubu sizi daha ilk sayfalarda hemen b�y�lemeye başlıyor, yer yer mangaları anımsatan �izimler g�rmeniz o kadar da şaşırtıcı değil aslında, zira Igort Kodansha (Japonya�nın en b�y�k manga yayıncı kuruluşlarından biri) i�in Japonya�da kendi serisini hazırlamış nadir Avrupalılardan biridir. 1940-50�li yılların klasik film-noir �rneklerini andıran bu �alışmada birbirinden farklı tekniklere yer verilmesine rağmen genel olarak �ok sade bir �izim anlayışı tercih edilmiştir. Igort, film noir�lerin karakteristik �zelliklerinden biri olan g�lge ve [siyah-beyaz] kontrasta dayalı ışık oyunlarının g�rselliğini �izgi romana taşırken maviyi de ���nc� bir renk olarak kullanmış, �izerin daha �ok arkaplanlarda kullandığı bu renk kendisinin bir r�portajında dile getirdiği gibi geceyi bize hissettiren sıcak bir renk olmuş.

�izgi romanın konusuna ge�ersek 1970�li yıllarda İtalya�da ge�en bu �yk� ne Godfather serisinde olduğu gibi bir destan ne de son �rneğinden yola �ıkarsak Kill Bill gibi masalsı bir aksiyon. Etrafta ateşlenen-patlayan onca silaha, vurdu kırdıya rağmen anlatılan �ok sakin bir intikam hik�yesi aslında. Hik�yenin merkezinde de her zaman olduğu gibi bir anti-kahraman var: Peppino Lo Cicero. �izgi romanın ilk sayfalarında bu kendini emekliye ayırmış eski mafya �yesinin evine misafir oluyoruz; evinde bir konuğu vardır: aynı onun gibi bir mafya tetik�isi olan sevgili oğlu Nino. Şık giyimli bu ikili oturmuş kahvelerini yudumlamaktadırlar, Nino gece �ıkacağı iş �ncesi (bu iş tabii ki mafya adına birinin, bir muhbirin �ld�r�lmesidir) biraz kafasını dağıtmak amacıyla babasını ziyarete gelmiştir. Oğlundaki isteksizliği g�ren baba, daha doğum g�n�ne iki hafta olmasına rağmen neşesini yerine getirmek adına ona aldığı hediyeyi erkenden verir, bu 0.357 kalibre bir Magnum�dur, ger�ekten de bu hediye oğlunun neşesini yerine getirir ve babasının yanından mutlu bir şekilde ayrılır. Ancak bu Peppino�nun oğlu Nino�yu son g�r�ş� olacaktır.

Nino, yağmurlu bir gecede yaptığı uzun bir araba yolculuğundan sonra ona bildirilen adrese gider, �ld�receği adam yolun karşısında, bir işporta tezg�hının ardında durmaktadır, ilgin�tir Nino adamın yanına gider, ona adını sorup kimliğinden emin olduktan sonra adamı hemen �ld�rmek yerine onunla laflamaya başlar; ona ge�en g�n g�rd�ğ� bir r�yayı anlatır. Bir kediye d�n�şt�ğ�, s�rreal, umutsuz bir ka�ışın anlatıldığı bu r�ya aslında Nino�nun bu hayattan sıkıldığının bir işaretidir. Babasının izinden giderek meslek edindiği bu pis işi hi� sorgulamamıştır. Igort karakterlerin d�ş�nce ve korkularını okuyucuya doğrudan g�stermek yerine bunları bu t�r r�ya ve imgeler aracılığıyla anlatır, karakterler gibi bunları bizim de yorumlamamızı istemektedir aslında. G�rd�ğ� bu r�yayı yorumlamasını istediğinde muhbir �ncelikle r�yaların farklı anlamlar taşıyabileceğinden bahseder: Geleceği haber verenler, bir anlamı olmayanlar, sadece r�ya olan r�yalar ve şans veya k�t� şans getiren r�yalar. Nino kısa kesip onunkinin hangi t�r bir r�ya olduğunu sorduğunda muhbirin (g�ğs�ne kurşun yağdırırken) verdiği cevap �k�t� şans getirenlerden biri olduğudur�. Sonraki karelerde bunun aslında bir tuzak olduğunu anlarız, muhbir (ya da katil) bu kez telefona sarılmış, yaşlı adamın da icabına bakabileceklerini s�ylemektedir karşısındakine.

Emeklilik g�nlerini o sabah olduğu gibi balık tutmak gibi baş ağrıtmayan işlerle ge�irmekte olan Peppino�nun canı sıkkındır biraz, oğlundan bir ses �ıkmamıştır geceden beri. Denizin �zerinden doğmakta olan g�neşe bakarken artık oğlunun da bu işi bırakmasının vaktinin geldiğini d�ş�nmektedir. Tam o anda bir Meryem Ana silueti belirir g�zlerinin �n�nde ve bunu bir uyarı olarak algılayan Peppino evine doğru koşmaya başlar. Evine varacağı sırada ellerinde tabancalarla bir arabadan �ıkmakta olan iki kişiyi g�r�r, paslanmadığını g�sterircesine yılların tecr�besini konuşturur ve ikisini de oracıkta yere serer. Bu sefer telefona sarılma sırası Peppino�dadır, eski bir dostunu arar, olan biteni kısaca anlattıktan sonra ona her zamanki yerimizde buluşalım der.

Eski g�nlerden kalan gizli buluşma yerine ilk varan Peppino olur. Silahlanmak amacıyla a�tığı bir �antada g�z�ne bir �izgi roman �arpar. Bu noktada Igort flashback yaparak eski bir anıyı yaşatır bize; zira biraz �nce eline aldığı �izgi roman Nino�nun �ocukken severek takip ettiği bir Altın �ağ �izgi romanı olan Catman�dır. Peppino�nun oğluyla Catman �zerine yaptığı bu konuşmada Igort ilk d�nem �izgi romanlarında g�r�len mutlak doğruluk ve k�t�l�k kavramlarına değinir biraz, iyilikle k�t�l�ğ�n aslında ayrılmaz bir b�t�n olduğunun �rneklerinden bahseder bizlere. Igort�un bu eserinde ise iyilikle k�t�l�k arasında belirgin bir ayrım yoktur, sempati duyabildiğimiz karakter y�zlerce kişinin katili eski bir mafya tetik�isidir, ama t�m bunlara rağmen �eski t�fek� onurlu bir insan imajı uyandırır bizde. Catman�i g�rd�ğ�m�zde Nino�nun r�yası da ayrı bir anlam kazanır b�ylece, belki o da Catman gibi k�t�lerin hakkından geldiğini d�ş�nmektedir bilin�altında. Peppino�yu bu ge�mişten uyandıran Rita olur. Rita, �izgi romanda g�z�ken tek kadın karakter olmasına rağmen kesinlikle bir femme fatale değildir. Peppino�yla ne yaşadıklarını �ğrenemeyiz ama aralarındaki ilişkinin boyutu Rita�nın şu s�zleriyle a�ıklanır: �Bir g�n geri geleceğini biliyordum, yirmi yıldır seni bekliyorum�. Daha sonra aralarına Peppino�nun eski arkadaşı Salvatore de katılır ve Rita�yı bu olaya bulaştırmak istemeyen Peppino Salvatore�yle birlikte oradan ayrılır.

Bu ikili Salvatore�nin arabasına atlamış yağmurlu gecede ama�sızca yol alırken Peppino arkadaşından tahmin ettiği ama hi� inanmak istemediği ger�eği sonunda �ğrenir: �Oğlun �ld�r�lm�ş, �zg�n�m.� B�ylece kısa bir s�re �nce eşini kaybeden bu yaşlı adam geriye kalan son değerli varlığından da olmuştur ve artık kaybedecek bir şeyi de kalmamıştır. Eski arkadaşı i�in �z�len Salvotore onu oğlu Nino�nun patronu Don Guarino�yla (bu arada Peppino da Don Guarino�nun babası i�in �alışmıştır vakt-i zamanında) konuşmaya zor da olsa ikna eder. Don Guarino da s�ylediğine g�re yaşananlardan �zg�nd�r ancak Peppino�nun işe karışmamasını kesin bir dille ifade eder, bu iki mafya ailesinin arasındaki bir savaştır ve yeri geldiğinde oğlunun intikamı kesinlikle alınacaktır. Ancak bu noktada hi� d�ş�n�lmeyen bir şey olur; Peppino birden silahına davranır ve Don Guarino�yu vurur. Birden ortalık cehennem yerine d�ner ama buna rağmen Salvotore�yle birlikte tek par�a halinde ka�mayı başarırlar oradan.

Rita�nın evine d�nd�klerinde k�t� bir s�rpriz onları beklemektedir; ev diğer mafya ailesi, Lava ailesinin adamları tarafından basılmıştır. Onlarla giriştikleri �atışmada Salvatore vurulup yaralanmasına rağmen Peppino, mafya babası Don Lava�nın yeğenini rehin almayı başarır. Sonraki karelerde kilit bir karakter daha katılır aramıza, bu hemen hemen her benzer eserde g�rmeye alışık olduğumuz bir mafya doktorudur. �izgi romanda bu �nemli karakterin adı bile ge�mez; Peppino ve diğerleri i�in olduğu kadar bizim i�in de sadece doktor�dur o. Salvatore'yi tedavi ederken onun da yaşadığı hayattan bunalmış biri olduğunu �ğreniriz; bir ka� hafta �nce eşinin bir soyguncu tarafından �ld�r�lmesi onun da hayatını perişan etmiştir.

Peppino�nun Don Lava�nın yeğenini ele ge�irmesi ona oğlunun katiline ulaşmasının yolunu a�ar. Nino�nun �ld�r�lmesi iki mafya ailesi arasındaki hesaplaşmadan �ok şahsi bir meseledir, zaten Oğlu�nun patronunu �ld�rmesinin altında yatan sebep de budur; tarafsız olduğunu g�stermek. Don Lava�yı arayıp yeğenine karşılık oğlunun katilini değiş tokuş etmek istediğini s�yler, ayrıca bir isteği daha vardır, oğluna verdiği doğum g�n� hediyesi olan Magnum'u geri almak. Teklifi kabul edilen Peppino, Salvatore'yi ve Rita'yı ardında bırakarak ona değiş tokuşta yardımcı olması i�in Ciro adındaki bir mafya �yesiyle anlaşır. Ciro�nun dairesine girdiğinde ayağı bir �izgi romana (bir d�nem T�rk�e�de de yayınlanan Kriminal�dir bu) takılır, Ciro�ya verdiği ilk tepki �Benim oğlum da �izgi romanları severdi� olur. Igort, o d�nemki Amerikan �izgi romanları (1960-70'lı yıllar) hakkındaki g�r�şlerini Ciro vasıtasıyla aktarır okuyucuya: �Sana saygım sonsuz Peppino, ama onun okudukları Amerikan bokuydu. Ben onları hi� sevemedim, herkes kahramandır onlarda. Amerikalılar yanlış yol �zerinde. Oysa bunlarda herkes k�t� adam, bundan dolayı bu kadar iyiler ya�. Değiş tokuşun nasıl ger�ekleşeceğini birlikte planladıktan sonra Peppino kiliseyi ziyaret eder. Bir Meryem Ana heykelinin �n�ne ge�ip pişmanlıkları �zerine uzun uzadıya laflar kendi kendine. �izgi romanın bu b�l�m� değiş tokuşun ger�ekleşmesiyle sonlanır; bir tarafta Peppino ve Don Lava'nın yeğeni, �b�r yanda Don Lava ve Nino'nun katili.

�5 Kusursuz Bir Sayıdır�ın beşinci ve son b�l�m� Papassinas adlı bir kıyı kasabası'nda Peppino'nun bir berber d�kk�nına girmesiyle a�ılır. Tıraş olmak i�in oturduğu sandalyeden berber Michele'e �D�n anlattığım hik�yeyi bitirememiştim� dediği an anlarız ki Peppino bulaştığı bu olaydan kurtulmuş ve şimdi başından ge�enleri Michele'e anlatmaktır. Michele, Peppino�nun tıraşını bitirmek i�in onu sabit tutmaya �abalarken Peppino merak ettiğimiz hik�yenin devamını getirir. Değiş tokuş ger�ekleştikten sonra Don Lava�nın adamları saklandıkları yerlerden teker teker �ıkarken bir tuzak kurulduğunu anlarız. Ciro, Nino'nun katiliyle birlikte ka�mayı başarırken Peppino�yu Lava'nın adamlarından kurtaran bizim mafya doktoru olur. Rita'nın evine vardıklarında Peppino oğlunun katiliyle y�zleşir, karşısında daha bıyığı yeni terlemiş, toy bir gen� vardır, eline silahını alır, dener ama �ld�remez onu. Yorulmuş, her şeye �ok farklı bakmaya başlamıştır, gencin eline onu �ld�receği kurşunu ve tabancasını birlikte verip onu serbest bırakır. Bir sonraki karede Peppino Michele'e �Belki de hata yaptım� diyerek pişmanlığını belirtir. Doktor, Peppino'ya artık bu şehirde onu yaşatmayacaklarını s�yledikten sonra ona g�venli bir yerin adresini verip şehirden ayrılmaları gerektiğini �ğ�tler. Rita'yla birlikte valizleri ellerinde tam ayrılacakken serbest bıraktığı katilin Lava'nın adamlarını toplayıp geri geldiğini farkederler. Kurşunlar u�uşmaktadır her yerde, doktor vurularak �l�rken Salvatore hayatını riske atıp, geride kalıp adamları oyalarken Peppino ve Rita'ya bir ka�ma şansı sağlar ve hik�yenin sonu...

Tıraşın sonunda Peppino'nun ağzından son bir itiraf daha �ıkar: �Yeni bir hayatta mutluluğu tekrardan bulmuştum, hayatımda Rita vardı. Belki benim gibi yaşlı biri i�in sana s�yleyeceklerim biraz garip gelebilir ama her şeye yeni baştan başlamıştım, tekrardan doğmuş gibiydim. Bencilliğimi affet, yaşadıklarımı unutmayı deniyordum. Seni g�rmeye cesaret edemedim. Karşına �ıkıp da ne diyecektim. Ben, Peppino Lo Cicero, kardeşin benim y�z�nden �ld� m� diyecektim. Neredeyse bir ay teredd�t ettim. Sonra d�ş�nd�m de Doktor bizim tanışmamızı isterdi. Onunla uzun zamandır bağınızın koptuğunu da bilmiyordum.� Bu itiraftan sonra Michele, kardeşinden �ok uzun zaman �nce sudan bir sebep y�z�nden ayrıldıklarını s�yledikten sonra kardeşi hakkında Peppino�ya sorular sorarken sanki aradan ge�en yılları kapatmaya �alışıyordur; Peppino d�kk�ndan tam �ıkacakken ona okuması i�in eski de olsa bir ka� g�nl�k bir Corriera Della Sera gazetesi verir.

Peppino kumsalda Rita'nın yanında bu gazeteyi okurken g�z� bir başlığa takılır: �Lava ailesinin yeni patronu Salvatore tutuklandı.� Rita'ya heyecanla gazeteyi g�sterirken Peppino'nun ağzından şunlar d�k�l�r: �Benim kardeşim gibiydi. Ama oğluma tuzak kuran meğer oymuş. Artık t�m bu yaşadıklarım bana bir anlam ifade etmiyor. Her şey şimdi �ok farklı... Tek isteğim olanları unutmak... Napoli şimdi benim i�in �ok uzak g�r�n�yor... Hayır, hayır, hi�bir şeyim yok. Elbette her şeyin bir karşılığı var, bu veya şu şekilde.... Gen�ken kurşun yiyerek �leceğimi d�ş�n�rd�m, onun yerine şimdi burada g�neş altında temiz kalpli biriyle birlikte yaşlanıyorum.�

Igort, Peppino'nun bu s�zlerinin ardından �izgi romanı Michele'dan Peppino'ya gelen bir mektupla bitirir. Denizde yol alan bir geminin resmedildiği son sayfanın altında şunlar yazmaktadır: �Sevgili Peppino, sen bu mektubu okuduğunda ben Napoli yolunda olacağım. Sana teşekk�r etmek istedim. Eğer kardeşim hakkında konuşmasaydık �ok uzun zamandır i�imde mevcut olan �ocuksu kinin beslediği o mahk�miyet duygusu i�inde ��r�y�p gidecektim. Bug�ne kadar hayatımı harcama sanatında bir ustaydım, kendimi affedemiyorum. Daha bir �ocukken terk ettiğim şehre ne olduğunu g�rmek i�in geri d�n�yorum. Tek �z�nt�m artık seninle yaptığımız o g�nl�k sohbetleri yapamayacak olmamız. Eğer yeni bir mesleğe başlamak istersen diye d�kk�nın anahtarını Don Juan'a bıraktım. Papassinas'ta İtalyan berberler nam salmışlardır. Napoli'de bulamadığın mutluluğu burada bulursun umarım. Belki bir g�n yine karşılaşırız, kim bilir. Michele.�

Yeni Ser�ven 1 (7)


En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|