23.01.2005

 

Milano Usul� Western

Aziz Tuna C.

"Milano usul� western" terimi bana ait değildir, bir arkadaşımdan duyduğum, hoşuma gittiği i�in kullandığım bir yakıştırmadır.Bonelli �izgi romanlarındaki western tarzını anlatmak i�in kullanılmıştır.


I
� "Milano usul� western" terimi bana ait değildir, bir arkadaşımdan duyduğum, hoşuma gittiği i�in kullandığım bir yakıştırmadır.
� Bonelli �izgi romanlarındaki western tarzını anlatmak i�in kullanılmıştır.
� Milano usul� western'in spagetti western ile uzak yakın ilişkisi yoktur. Bir yakınlık kurmak icap ederse, bu yakınlık Hollywood ile kurulmalıdır (bakınız rahmetli john ford ve rahmetli bonelli).
� Milano usul� western'i iki ayrı kalıptan okuyabiliriz: a. Zagor b. Teks
� Yakınlarda �ıkan Magico Vento, Teks'e değil Zagor'a yakındır.
� Fantastik ve korku, Milano usul� western'in �nemli par�alarıdır.
� Judas'ın başarısız olması, Milano usul� western olmamasına bağlıdır.
� Zagor'un eline altıpatlar yakışmaz, finaldeki kavgaların adamıdır.
� Milano usul� western senaryoları bir baba-oğul yarışıdır, kuşak �atışmasıdır.
� Manfredi, Dylan Dog ve Ken Parker okumuş okuyucularla uğraşmak zorunda kalmıştır. Magico Vento, Milano usul� western'in son �r�n�d�r.

II
� Teks'in spagetti westernler ile bir ilişkisi yoktur. Yapılan, �izgi roman severlerin �nl� bir t�rle sevdikleri bir kahramanı birbirine yakıştırmalarıdır.
� Birbirlerine yakıştırılan �iftlerin birlikte olacaklarının garantisi var mıdır?
� Bonelli, �retirken �ocukları ve gen�leri hesap eder, Leone, erkekleri ve Hollywood'u.
� Leone, Ford estetiğini tersy�z eder. Bonelli, esseGesse'yi.
� Teks y�z�nden Kaptan Swing vardır (ya da �elik B(i)lek nostaljidir artık Swing'in d�ğ�n�nde).
� Teks, geleceğe bakarken her şeye rağmen iyimserdir. Tommiks geleceğe bakmaz, zaten iyimserdir, o anı yaşar. Eastwood ise Leone "iyisi" olarak iki kaşının ortasına yiyeceği kurşunu hesaplar daima.
� Teks'te g�ğ�slerine kan fışkıran tombul kızlar, mast�rbasyon yapan k�t� adamlar, ahırla barın bir arada olduğu mek�nlar yoktur. Teks, "otantik" western folklorunu pekiştirir.
� Teks'te bir radyo oyunu kadar �ok konuşulur. Leone ise bir opera kadar uzatılmış sahneler kurar, konuşan m�ziktir.
� Leone yalnız ve az konuşan kahramanları sever. Teks ise hem konuşkandır hem de yanında dostları olmadan hi�bir yere gitmez. Nerdeyse her eylemini yanındakilerle tartışarak yapar. Leone'nin derdi Hollywood'la hesaplaşmak olduğu i�in kahramanlarına ne paylaşmayı ne de başkalarına g�venme duygusu vermiştir.
� Teks solcudur, spagetti kahramanları ise sağcı. Milano usul� westernler�de toplum kirlenmiştir ama �ıkış arayan idealistlerle karşılaşırız. Leone ise idealizmi bir yalan olarak g�r�r.
� Teks politikacıları sevmeyen bir solcudur. Onu anarşist saymak yanlıştır.
� Ken Parker, Teks'e karşı bir meydan okumadır. Edebiyata yakın olduğu i�in �izgi roman olarak kaybetmiştir.

III
� Ken Parker, anlamaktan yorulmuş bir seyyahtır.
� Ken Parker, Milano usul� western�in en iyi "iyi adamıdır". Western diyarlarını dolaşırken Mesih kadar iyi olduğu hik�yeler yaşar. O, insanların g�zel şeyler yapabilme yeteneğine inanan bir idealisttir.
� Ken Parker şiir okuyan tek Milanolu�dur [Bu onu Oğuz Atay kahramanı yapmaz].
� Berardi, �size bir film anlatacağım� diye �yk�s�ne başlayan bir Hollywood senaristidir.
� Ken, Teks kadar yumruk atamaz, �yle bir kavga onu ağlatmaya yetebilir.
� Soyunan, Ken'le sevişen kadınlar g�r�r�z. Teks'i eşcinsel bulanlar Ken Parker'ı ger�ek�i mi bulmaktadırlar? Kahramanın bir kadınla sevişmesi Milano'da tabu yıkmaktır. Henry Miller ne derdi ki bu karelere...
� Ken Parker, "hi� de kahraman değil" klişesinin T�rk�e'deki ilk fumetti �rneğidir.
� Berardi, ta en başta bir Judas �yk�s�yle başlar diziye. Takipler, soygunlar, silahşorlar, posta arabaları, trenler... Sonra insanları anlatır, kareler bir duygudan diğerine ge�meye başlar. Cehennem zebanisi Teks'in bayıltıcı yumrukları, daldan dala u�an Tarzan Zagor'un hareketleri değildir bunlar. Konuşarak ve bazen susarak "konuşur" bizimle.
� �izgi roman edebiyat değildir diyenleri haklı �ıkarırcasına az satmıştır Ken.
� Oyuncunun aslası yoktur, rol� neyi gerektiriyorsa onu yapar diyen bir oyuncudur Robert Redford.
� �izgi roman okuru anti-entelekt�elisttir denebilir mi?
� Berardi'nin Julia'sı Aksoy'da kapanırken 150 tane satmış. 150 mektup yazmak istiyorum.

IV
� Zagor, Afrikalı ağa�lar arasında bir beyaz adamdır. Sherwood'lu Robin kadar İngiliz, İrlandalılar�ı sevecek kadar İtalyan�dır.
� �iko, ne kadar San�o ise Zagor da o kadar Don Kişot'tur.
� Zagor, laboratuvardaki "kaza sonucu" s�per kahraman olmayan ve 19. y�zyılda yaşayan tek s�per kahramandır (okuyana nanik hakkı tanıyorum).
� S�permayk, Milano usul� western'in en sempatik k�t�s�d�r. Yazarını ve Zagor'u yenerek yaşamayı becermiştir.
� Zagor, Bonelli'nin en �ok y�r�yen kahramanıdır. Teks'i atlarla hatırlarız, onu y�r�rken... Magico'yu otururken (tm)...
� Zagor'un �ılgın bilim adamları, deneyler yapan, hayaller peşinde koşan ser�vencileri hep yabancıdır. Darkwood her t�rl� zenginliğin ve bin bir maceranın membaıdır. Dış mihraklar, her �yk�n�n değişen d�zen bozucuları...
� Zagor'un, Zagor bir kadınla �p�şt� diye eğlenen / sevinen okuyucuları vardır. Diana'nın memelerini konuşanları hi� saymıyorum.
� Zagor, Teks kadar İspanyolca bilmez, terc�manı olduğundan olmalı...
� Milano usul� western'in en hareketli �yk�leri Zagor'undur. Kareler bir hareketten diğerine ge�er. En �ok �fkeleneni, şaşıran ve bağıranı (kendini kaybedeni) Zagor'dur. Jestleri, tavırları ve mimikleri en �ok değişen, en �ok Akdenizli olan odur.
� Mephisto ve Hellingen hısım, akrabadır. Baba-oğul olduklarını iddia edenler bile vardır.
� Mister No, Zagor'un �teki y�z�d�r. Ser�venin başında ve (daha �ok) sonunda g�len Zagor, yirminci y�zyılda i�kiyle hasbıhal eden, g�le� y�zl� bir "�şıktır" artık. Mister No, bir hayat firarisidir, �iko'su dilinde.
� Zagor İtalya'da "artık" az satıyor, bizde "�ok". Niye? Bir mektup da o �okluğa bırakıyorum.

V
� Kit Karson, Milano'nun en �nl� / muteber karamsarıdır. İlk western filmlerinin (sirk cambazlarını andıran) s�sl� ve frapan oyuncuları gibidir kıyafeti.
� Amcadır. Kit Amca derken bile i�imiz ısınır ona. Bonelli, Karson'a okuyucunun sesini vermiştir. Merak ve endişe soruları onun ağzından �ıkar. Sam Amca'ya sakalı dışında benzemez.
� Karson, Bonelli'nin yaşlı "Pardayan"ıdır. Marazi karamsarlığıyla g�ld�r�r okuyucuyu. Teks'in manşeti Kit Karson'un varlığıdır. Onsuz ge�en �yk�, emekli olmuş askere benzer.
� Mister No, Karson'un marifetli torunudur. Zagor'u g�rseydi, "Kim bu soytarı?" diye sorardı mutlaka.
� Karson, Milano'nun "erkek kardeşler birliği"nin en yaşlısıdır. �izilmiş onca sayfayı, okunup atılmış dergileri ve emekle anlatılan �yk�leri temsilen durmaktadır. Kit Amca, Fumetti M�zesi�nin danışmanıdır.
� Nevrotik kadınlardan ve kitaplardan korkar en �ok.
� K�t� adamı mimlemekte Teks kadar tecr�belidir. Kavgada mutlaka konuşur Teks'le. "İhtiyar deve", payına d�şen Teks kaynaklı yakıştırmadır.
� Teks'ten �ok onun i�in endişeleniriz. Robin'i �ld�ren tahamm�l fersa Amerikan t�ccarlığı Karson'a kıyar mı diye aklımıza takılır. Allah�tan Teks �ok satmaktadır.
� Milano kozmolojisinde kehanette bulunan, kabristandan s�z a�an, keyfiyet d�şk�nl�ğ� yapan ve kasveti bozanlar komiklerdir. B�y�l� R�zg�r'ın Poe'si, a� kalmış bir �iko ya da minyat�r bir Karson'u andırır. Magico �ıkana kadar "edebiyat" ve "yıllar" ge�miştir Milano'dan. M�rekkeplidir Poe'nin s�zleri.
� Teks'i g�lerken hatırlamak i�in Karson'a ihtiya� duyarız (2. baskı).
� Teks �ocuklar i�in �izilmiş olsaydı, �ocuklar en �ok iki Kit'i severlerdi.
� Ak sa�lı bir şeytan �izilseydi, Karson'a benzerdi muhtemelen. Karson'un, Teks'e s�rekli şeytan demesinin nedeni ne?

Not: Matteo Rizzi'ye, Savaş ve Levent Cantek'e, Lucy R. Lippard'a, sohbet, tashih ve "yok artık" uyarıları i�in teşekk�r ederim. Uyumaya gidiyorum.

Ser�ven, �izgi Roman Araştırmaları Dergisi sayı: 2'de yayınlanmıştır.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|