08.03.2005

 

Kapanan Dergiler

M.Cemgil

Bu yaz�y� yazmaya karar verdi�imde Resimli Roman dergisi ya��yordu. Ben yazana kadar kapan�p gidiverdi. Ben derginin bir misyon dergi olamad���n� s�yleyip ele�tirecektim, dedim ya kapan�p gitti. Yine de �z�l�yor insan�

Bu yaz�y� yazmaya karar verdi�imde Resimli Roman dergisi ya��yordu. Ben yazana kadar kapan�p gidiverdi. Ben derginin bir misyon dergi olamad���n� s�yleyip ele�tirecektim, dedim ya kapan�p gitti. Yine de �z�l�yor insan� Y�llar �nce ��kan bir di�er Resimli Roman iki say� ��km��t�, yeni dergi �� say� dayand�. �ki dergi k�yaslan�rsa son deneme daha merkezde duran (ilki bence marjinaldi) iddial� bir dergiydi. Bu t�r dergilerin kapanmas�n�n en �nemli zarar� sonraki denemeleri g��le�tirmeleri oluyor. ���te satmad�� deniyor kolayl�kla� Yabanc� �izgi romanlarla yerlileri harmanlayarak ��kan dergiler daha m� avantajl� diye sormak gerekiyor. Bug�n bu mant��� kullanarak ��kan Strip dergisi ne kadar satabiliyor bilemiyorum ama s�ylenenlere g�re Resimli Roman kapand���nda 4-5 bin civar�nda bir sat��a sahipmi�. Ki Strip�ten �ok satt���n� d���n�yorum Resimli Roman�n. Ama gel g�r ki telife dayal� olmak san�yorum daha y�ksek sat�� gerektiriyor. ���te satmad�� denmesi kadar k�t� olan �ey de kapanan dergilere emek veren �izerlerin ya�ad�klar� hayal k�r�kl�klar�. Bence �o�u ge�imlerini sa�layabilecekleri ba�ka i�lere y�nelecekler, bu da �izer kalitesini ve �oklu�unu azaltacak. Rekabet edemeyecek kadar �izer olmazsa do�al bir kalite kayb� olur. Tamam, bunlar� biliyoruz peki sen ne diyorsun denebilir. �izgi roman dergilerin ya�amamas�n� iyi edit�rlerinin olmamas�na ba�l�yorum. M�mk�nse kendisi �izer olmayan bir edit�r olmal� diye d���n�yorum, bir aday�n var m� derseniz yok derim, b�yle birini tan�m�yorum. Ama �izerlerin mesleki nedenlerle di�er �izerlerle rekabet etti�ini d���n�yorum. Oysa d��ar�dan bir edit�r bu t�r rekabet hissiyle hareket etmez, �izerlere e�it mesafede yakla�abilir sanki� Hik�yelere hassasiyet g�sterebilir, de�i�en hayat ko�ullar�n� ve be�enileri iyi analiz edebilir. �izgileri, kareleri bi�imlendirebilir. Ben �izerlerin okur-yazar olmad�klar�n� d���n�yorum. �yi bir edit�r bu a���� kapat�r. Tamam, �st�me gelmeyin bir �neriydi sadece�

Ayr�nt�lar Ser�ven 5'te...En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|