15.03.2005

 

Niye Satm�yorlar?

Batuhan Cant�rk

T�rkiye�de �izgi roman neden az sat�yor sorusuna cevap arayan Batuhan Cant�rk belli ba�l�klar alt�nda yorumlarda bulunmu�.

1.Bence en �nemli neden televizyon. 60�l� 70�li y�llarda TV bu kadar yayg�n de�ilken �izgi romanlar biz �ocuklar i�in �ok renkli bir d�nyayd�. �izgi filmlerin yayg�nla�mas�, bizde yerle�mi� bir okur k�lt�r� olmad���ndan, �ocuklar� bu d�nyadan kopar�p televizyona y�nlendirdi. G�n�m�z T�rkiye�sinde �izgi roman okurlar�n�n ya� ortalamas� bu nedenle y�ksek. Onlar art�k �ocukluk d��lerinin pe�inde ko�turan yeti�kinler.
2. Maddi nedenler. Edisyonlar�n, ge�mi�e g�re daha kaliteli ve orijinaline yak�n olmas� fiyatlar� y�kseltiyor. Bu da �izgi romanlar�n meslek sahibi bir kesim d���nda yayg�nla�mas�n� engelliyor. Alternatif ucuz edisyonlar belki bir ��z�m olabilir.
3. Merak yoksunlu�u. �nsanlar�m�z farkl� k�lt�rlere ve d�nyalara ilgi duymuyorlar. Merak duygusu olmazsa de�il �izgi roman� hi�bir �eyi okutamazs�n�z.
4. Da��t�m. Sat��lar�n az olmas�, az bask� ve yetersiz da��t�ma yol a��yor. Bu durum yumurta tavuk ili�kisine benziyor.
5. D�nyada �izgi roman sat��lar�n�n gerilemesi. Az da olsa olumsuz etkileri bize de yans�yor.
6. Magazin haberlerinin �izgi roman sat��lar�na pozitif bir etkisi oldu�una inanm�yorum.En Son Eklenen 5 İnceleme

Tuna�nın Ağıdı: Plevne
03.11.2007
T�rkiye�de tarihi �izgi romanın gelişiminde �nemli bir durak olan Ratip Tahir Burak�ı ayrıcalıklı kılan se�tiği konular ve �izgisinin orijinalliği idi. ...

Kızlar İ�in Manga:
11.10.2007
Kitap d�kkanı zincirlerinden birine girdiğinizde yerde uzanmış manga � Japon yazarlar tarafından yazılmış ve �izilmiş, siyah beyaz, kalın �izgi romanlar � okuyan bir gen� kızla karş...

Harry Potter ve The Books Of Magic
03.10.2007
Harry Potter serisi ve the Books of Magic (B�y� Kitapları) serisi arasındaki benzerlikler bir �ok kişi tarafından rastlantıdan �te bir şey olarak g�r�l�yor. ...

Hanımlar ve beyler, şu elimde g�rm�ş olduğunuz �izgi roman...
28.01.2007
�izgi romanın doğasına ve potansiyeline ilişkin Emre Kuzuoğlu'dan bir deneme......

Zoraki Casus: Max Friedman
28.01.2007
Vittorio Giardino'nun �nemli bir d�nem �alışması olan Max Friedman, ayrıntıcı �izgileri ve insani hik�yeleriyle benzersiz niteliklere sahip...... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|