Blankets

Blankets, Craig Thompson�un (d.1975) �nemli �d�ller kazanmış grafik romanı. Ger�i kapakta, �illustrated novel� yazmayı tercih etmiş. Amerika i�in bilinen anlamda comics anlayışından farklı olduğunu g�sterebilmek i�in sıklıkla başvurul ...

>> devamı

K���k Prens

K���k Prens, �ok sayıda dile �evrilmiş bir best-seller. Masalsılığı nedeniyle �ocuk kitabı sayılan �alışma yazarı Antoine De Saint Exup�ry'nin en �nemli kitabı olarak g�sterilebilir. Kişisel gelişim yazınının veya p ...

>> devamı

Cep Telefonunda �izgi Roman

Times gazetesi �izgi roman tarihinde d�n�m noktası olabilecek bir gelişmeyi haber yaptı.Gazetenin haberine g�re İngiltere'de yakında �izgi romanlar, belirli bir �cret karşılığında resimli mesaj formatında kare kare insanların cep tel ...

>> devamı


Balina �topyası

Anime alanında 21. y�zyılın ilk başyapıtı Mind Game'e imza atan Studio 4�C, 1986 yılında Eiko Tanaka, Koji Morimoto ve Yoshiharu Sato tarafından kuruldu. St�dyo kısa zamanda batılı izleyicinin beklentilerine g�re �alışan benzerler ...

>> devamı


Korkunun kol gezdi�i Gotik Anadolu

'Deli G�c�k', korku ve deh�et �yk�lerinin yan� s�ra, t�feklerin, u�urumlar�n, haydutlar�n eksik olmad��� bir �e�it Gotik Vah�i Anadolu sunuyor. Deli G�c�k'�n tekinsiz bozk�r�, Conan'�n Hiborya �a�� ya da Yarasa Adam'�n Gotham �ehrinden daha emniyetli de�il. Ama bu Karanl�k Anadolu'da, 'Memleket Usul� Adalet' sa�layan Deli G�c�k yeminini taahh�t ediyor.

>> devamı

Deli G�c�k-Alacakaranlık Zamanlar

Deli G�c�k, �izgi roman dizisinin ikinci alb�m� Alacakaranl�k Zamanlar ad�yla yay�nland�. 232 sayfal�k �izgi roman kitab�nda 16 �izgi roman, il�strasyonlarla zenginle�tirilmi� 3 �yk� bulunuyor. Levent Cantek�in edit�rl���nde ��kan alb�mde Aziz Tuna C., Murat Ba�ekim, �zg�r Kurtulu�, Emre Kuzuo�lu, �mer Bahri G�rdebak ve Can Da� yazar olarak kat�l�yor. Co�kun Kuzgun, U�ur B�lent Sert�elik, �a�r� Co�kun, Murat G�rdal Akko�, Ozan K���kusta, Sel�uk �ren, Ethem Onur Bilgi�, Murat Ba�ol, Varol G�kdamar, Emre Y�ce �izgi roman sayfalar�yla; Mert Yava��a, Koray Kuranel, Turgut Demir, Elif Varol Ergen, Zeynep �zatalay, Melike Acar, Y�ld�ray ��nar, Fatih Okta, M.K. Perker ve Kenan Yarar il�strasyonlar�yla yer al�yor. Kitab�n sonunda Can T. Yal��nkaya'n�n korku �izgi romanlar� �zerine bir yaz�s� da bulunuyor. Kapak resmi Mahmud A.Asrar�a ait.

+ Arkaik Bir Vicdan�n Ser�venleri - Levent Cantek
+ Bir Lin� Ve Tahamm�ls�zl�k Hik�yesi � �yk�: Aziz Tuna C. Yaz. Murat Ba�ekim-Aziz Tuna C. �iz. Co�kun Kuzgun
+ Ate�in �ocuklar� � Yaz. Emre Kuzuo�lu �iz. Sel�uk �ren
+ Alkar�s� - Yaz. �zg�r Kurtulu�. �iz. �a�r� Co�kun
+ G��- Yaz. Can Da�. �iz. U�ur B�lent Sert�elik
+ Hiyleci � Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Ethem Onur Bilgi�
+ Bedel � Yaz. Murat Ba�ekim �iz. Murat Ba�ol
+ �elebi - Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Ozan K���kusta
+ Hayal Et Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Zeynep �zatalay
+ Cinlerin Bek�ili�i - Yaz. �zg�r Kurtulu� �iz. Murat G�rdal Akko�
+ H�z�r Gibi Yaz. Hakan Tacal �iz. Varol G�kdamar
+ Ta� � Yaz. Bahri G�rdebak �iz. Emre Y�ce
+ Kaynana- Yaz. Murat Ba�ekim �iz. Mert Yava��a
+ �t �kram� � �yk�: Murat Ba�ekim Senaryo: Aziz Tuna C. �iz. U�ur B�lent Sert�elik
+ Ars Longa Vita Brevis - Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Murat Ba�ol
+ Irmak K�z� � �yk�: �zg�r Kurtulu� Senaryo. Aziz Tuna C. � �zg�r Kurtulu� �iz. Murat G�rdal Akko�
+ Karla y�kanan Kad�n - Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Varol G�kdamar
+ Ni�anc� � Yaz. Aziz Tuna C. �iz. Emre Y�ce
+ Vicdan � Yaz.Aziz Tuna C. - Murat Ba�ekim, Senaryo: �zg�r Kurtulu�, �iz. Murat G�rdal Akko�
+ Canavarlar, Deliler, �izgi Romanlar ve Di�er Lanetli Hik�yeler� Yaz. Can T.Yal��nkaya


Alacakaranlık Zamanlar

Deri y�zen katiller, keskin nişancılar, Helenistik ormanlarda Yunan askerleri, ecinnilerin b�y�k anası, loğusaların musallatı, c�zamlılar, Nasrettin Hoca, Don Kişot, konuşan k�pekler... ve daha başka karakterler Deli G�c�k��n eskimiş �arıkları ile y�r�d�ğ� Osmanlı taşrasında, hasım ya da m�ttefik olarak karşısına �ıkıyor. Dostların dermanları G�c�k��n işine yarayacak mı, orası me�hul. Zira bu kez cendere daha bir amansız, kahramanımız i�in...

Deli G�c�k, �izgi roman dizisinin ikinci alb�m� Alacakaranlık Zamanlar adıyla yayınlandı. Edit�rl�ğ�n� Levent Cantek'in yaptığı 232 sayfalık �izgi roman kitabında 16 �izgi roman, il�strasyonlarla zenginleştirilmiş 3 �yk� bulunuyor. Levent Cantek�in edit�rl�ğ�nde �ıkan alb�mde Aziz Tuna C., Murat Başekim, �zg�r Kurtuluş, Emre Kuzuoğlu, �mer Bahri G�rdebak ve Can Dağ yazar olarak katılıyor. Coşkun Kuzgun, Uğur B�lent Sert�elik, �ağrı Coşkun, Murat G�rdal Akko�, Ozan K���kusta, Sel�uk �ren, Ethem Onur Bilgi�, Murat Başol, Varol G�kdamar, Emre Y�ce �izgi roman sayfalarıyla; Mert Yavaş�a, Koray Kuranel, Turgut Demir, Elif Varol Ergen, Zeynep �zatalay, Melike Acar, Yıldıray �ınar, Fatih Okta, M.K. Perker ve Kenan Yarar il�strasyonlarıyla yer alıyor. Kitabın sonunda Can T. Yal�ınkaya'nın korku �izgi romanları �zerine bir yazısı da bulunuyor. Kapak resmi Mahmud A.Asrar�a ait.


James Bond �izgili Romanları

James Bond, son y�zyılın pop�ler mitlerinden biri. T�rkiye�de polisiye romanın en �nl� araştırmacısı sayılan Erol �yepazarcı, Bond�u �izgi romanlarına da değinerek irdeliyor.

>> devamı

Rh+ ve Yayınlanan �izgi Romanların Listesi

1993 yılında �ıkmış, kısa �m�rl� �zigi roman dergilerimizden biri olan RH+ ile ilgili bir d�k�m yayınlıyoruz.

>> devamı


Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"

Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k

>> devamı

 koloni
  Tasar�m: Aykut & Erkut ERDEM
Get Firefox!

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 帕拉森雪茄|

electric bike| e bike| electric bicycle| electric bikes for adults| electric tricycle| electric trike| folding electric bike| mid drive electric bike| electric fat bike| fat tire electric bike| best electric bike|

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|

地產代理| 租辦公室| office for lease| office leasing| Hong Kong Office Rental| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|