29.01.2005

 

Orak �eki� kost�ml� yoldaş Superman

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Ser�ven'in 4. sayısında yayınlanan Tanyel Ali Mutlu'nun "Yoldaş S�permen" yazısı hakkında Kanat Atkaya'nın yorumu.

Mark Millar, soğuk savaş d�neminde doğan ve b�y�yen tipik bir Amerikalıdır. Sol tandanslı bir ailenin �ocuğudur.

Altı yaşındayken; Superman'ın 1976'da yayınlanan 300'�nc� sayısını okurken bir kareye takılır aklı.

Bu karede Sovyetler ve Amerikalılar, Superman'ın denize d�şen roketi i�in kapışmaktadır.

Mark Millar kendisine şu soruyu sorar: 'Ya Superman SSCB'nin olsaydı?..'

Bu soru Mark Millar'ın hayatı boyunca kendisine en �ok sorduğu sorular arasına girer o andan itibaren.

Kendi deyişiyle '14 yaşında yazmaya başladığı, 23 yaşındayken ciddiye alıp bir projeye �evirdiği, 26 yaşında satmayı başardığı ve 33 yaşındayken yazmayı tamamladığı bu hikaye' nihayet DC Comics tarafından 2003'�n mayıs ayında yayınlanır.

'Superman: Red Son/Superman: Kızıl Evlat' adlı hikayeden a�ık�ası benim haberim yoktu.

Superman'ın ilk d�nemlerini, hatta tam tarih vermek gerekirse 1950'lere kadarki hikayelerini severim.

Sonrasıyla �ok ilgilendiğimi s�yleyemem.

Fakat 'Kom�nist Superman' hikayesi bana �ok ilgin� geldi.

Hikaye tabii ki g�kten zembille inmedi.

Oğlak Yayınları'nın �� ayda bir yayınladığı Ser�ven adlı �izgi roman araştırmaları dergisinde Tanyel Ali Mutlu imzasını taşıyan 'Yoldaş S�permen' başlıklı �ok iyi bir yazı okudum.

Mark Millar'ın 'Red Son' adlı �ok enteresan macerasını (�izimler Dave Johnson ve Kilian Plunkett'e ait) enine boyuna inceleyen ger�ekten �ok sağlam bir yazı.

Benim burada yapacağım, ancak sizleri Tanyel Ali Mutlu'nun yazısından ve Ser�ven'den haberdar etmek olacaktır.

Eğer kom�nist bir Superman olsaydı d�nya ne hale gelirdi sorusunun peşine d�şmek isterseniz, �nce dergiyi alıp bu yazıyı okuyacak, sonra da artık www.amazon.com'dan sipariş mi verirsiniz, yoksa bizzat Teşvikiye'ye gidip 'Gerekli Şeyler'deki arkadaşlara 'Bana bu macerayı bulun ne olur!' diye yalvarır mısınız bilmem.

Ben sadece Mutlu'nun yazısından ve bu yazıyı okuduktan sonra Superman: Red Son'la ilgili olarak internet aracılığıyla bulup okuduğum bazı r�portaj ve eleştirilerden derlediğim k���k bilgileri aktarıp 'El�iye zeval olmaz' diyerek pişkin pişkin aradan �ekileceğim.

*

Kripton gezegeninden d�nyaya doğru yola �ıkan ve Superman'i taşıyan kaps�l Smalville, Kansas yerine, Ukrayna'ya d�ş�yor. Superman, g�ğs�nde orak/�eki� bulunan bir kost�m giyiyor.

Superman, sosyalizme kalpten inanan bir vatandaş olarak yetişiyor. Bu arada kimliğini de gizlemiyor. Yani herkes onun Superman olduğunu biliyor. Stalin'le arası �ok iyi...

Superman ABD'ye gitmediği i�in tarihsel akış değişiyor haliyle. James Olsen Beyaz Saray'da CIA ajanı, Lex Luthor devlet i�in �alışan bir bilim adamı. Ortada aşık olunacak Supermanita bulunmadığı i�in, Louis Lane de Lex Luthor'un karısı...

Bu arada Batman de, annesi ve babası KGB ajanları tarafından g�zlerinin �n�nde �ld�r�ld�ğ� i�in azılı bir ter�rist oluyor.


Superman, Stalin'in �l�m�n�n ardından, b�t�n g�c�n� a�lığı ve adaletsizliği bitirmek i�in harcamaya başlıyor.

Zamanla, ABD ve Şili (Niye Şili ise artık) b�t�n �lkeler kendi istekleriyle sosyalizmi se�iyor. Superman, zor kullanarak ABD'yi de alabilecekken, yapmıyor b�yle bir hareket. İstiyor ki; ger�eği g�r�p kendi istekleriyle sosyalizmi se�sinler.

Zaten 16 Eyalet sosyalizmi se�iyor...

Neyse daha fazla detay vermeyeyim. Alın bir Ser�ven, okuyun Tanyel Ali Mutlu'nun yazısını...

Kaynak: Kanat Atkaya, 29 Ocak 2005 H�rriyet Cumartesi


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|