13.03.2005

 

Onların S�permen�i varsa bizim de Fevkalbeşer�imiz var

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Karikat�rist Mehmet �ilingir�in Memo Tembel�izer takma adıyla yarattığı Osmanlı S�permen�i Fevkalbeşer, Penguen dergisinde son �� aydır k�t� adamlara karşı savaşıyor. O da S�permen gibi bir gazeteci. Adı Kemalettin Kunt. Havadis-i G�ndelik gazetesinde �alışıyor.

Lamia Langırt adında a�ılamadığı bir sevgilisi var. �st�n� değiştirince F harfli pelerini, yağlı g�reş kıspeti, pos bıyıklarıyla Osmanlı s�permeni Fevkalbeşer�e d�n�ş�yor.

Fevkalbeşer (�st�n İnsan), Mehmet �ilingir�in Penguen dergisindeki Yağlı Ge�miş Zaman k�şesinde �izdiği tiplerden biri olarak ortaya �ıktı. Sonra, �izer Fevkalbeşer �zerine bir iki espri daha bulunca bunun tek başına bir tip olmaya �ok m�sait olduğuna karar vermiş.

Fevkalbeşer aslında S�permen�in Osmanlı d�neminde yaşayan yerli versiyonu. Varsayın ki S�permen�in g�ndelik hayatta kullandığı kimlik olan gazeteci Clark Kent 1800�lerin sonu 1900�lerin başında Meşrutiyet, Tanzimat d�nemleri İstanbul�unda yaşamaktadır.

Tabii bizim tip alaturkadır ve adı Kemalettin Kunt�tur. Clark Kent�in �alıştığı Daily Planet gazetesi, Havadis-i G�ndelik olmuştur. Tıpkı Clark Kent�in S�permen filmlerinde aşık olduğu ama asla a�ılamadığı kadın kahramanlar Lois Lane ve Lana Lang gibi onun da Lamia Langırt adında platonik bir aşkı vardır. S�permen�in yumruğu yerine Fevkalbeşer karşısındaki k�t� adamlara Osmanlı tokadı aşketmektedir.

Mesela soğuk havalardan sorumlu olan �Balkanlardan Gelen Soğukhava Dalgası Adam�ı yumuşatmak i�in Fevkalbeşer Osmanlı tokadı atar. Ancak bu işe yaramayınca adamı Şark�y Şarabı�yla sarhoş edip yumuşatır ve hava g�nl�k g�neşlik olur.

G�nl�k hayatta �Lamiaanım�a a�ılamayan Kemalettin Kunt, k�t� bir adamla veya zor bir durumla karşılaşınca kuytu bir yere gidip �st�ndeki elbiseyi �ıkarır. F harfli pelerinli kıyafetiyle Fevkalbeşer�e d�n�ş�r. Pala bıyığı ve kaslarıyla pek bir heybetlidir.

�ilingir, bundan sonraki b�l�mlerde de Fevkalbeşer�in maceralarına Balkan Savaşı, Kırım Savaşı gibi ger�ek olayların ekleneceğini, hatta biraz daha bug�n�n g�ndemine g�nderme yapan olaylar yaşayacağını s�yl�yor.

Mehmet �ilingir tembel değil �ok�izer

Adımı yazmak �ok uzun geldiği i�in Memo yaptım. Tembel�izer mahlası ise eskilerin bant karikat�r� Hasbi Tembeller�e g�nderme. Fevkalbeşer�le değil de Kemalettin Kunt�la aramda bayağı bir benzerlik g�r�yorum. Lamia ile ilişkisi y�n�nden... Sosyal a�ıdan pek faal biri değilimdir. Fevkalbeşer�in ise tam tersiyim. S�permen Amerika demektir, Fevkalbeşer de Osmanlı�da hakim otoriteyi temsil ediyor. Ben genelde muhalefet tarafında olan bir insanım. Her t�rl� otorite durumunda elimde olmadan kendimi muhalefet tarafında buluyorum. Aslında biraz tedirgin oluyorum bir mizah�ı olarak bu kadar otoriteyi temsil eden bir karakter �izmekten, ama bir yandan da bu karakteri �izerek kendimi ciddiye almamış olduğum i�in b�y�k bir mizahi tat alıyorum.

Kendimi bildim bileli �iziyorum. Ortaokulda bir kez Gırgır dergisine gitmiştim ama amat�rlere bakılan g�n değilmiş, o baksın şu baksın derlerken Latif Demirci bakmıştı. Ş�yle �iz, diye bana ��pten adamlar �izmişti, onları h�l� saklarım. Gırgır�daki Galip Tekin�in �ok etkisinde kaldım, Kemal Aratan�ın �izgisinden de �ok etkilendim.

İlk �izgilerim Limon�da yayınlandı. Sonra Pişmiş Kelle�de bir baktım �st�ne para veriyorlar. Ertuğrul Akbay�ın Gırgır�ında olmak �ok da i� a�ıcı bir durum değildi ama k�şem vardı. T�m ergenlik bunalımlarım o d�nemdeydi. Kimsenin g�z�ne batmadan, hi�bir kaygı duymadan her şeyi �izebildim. Hıbır ve Lemanyak�ta devam ettim. Mimar Sinan �niversitesi�nin �nce grafik, sonra heykel b�l�m�nden atıldım. A�ık�ğretim Fak�ltesi�nde sosyal bilimleri bitirmeyi başardım!

Zamanım cafe, sinema, ev, dergi, d�rtgeninde ge�er. Eskiden Rocky, Rambo, Robocop gibi kahramanlara hayrandım.

Kaynak: Ayten Serin, H�rriyet Pazar, 13 Mart 2005


En Son Eklenen 5 Yazı

B�y�klerin oyuncak��s�
16.05.2005
Ba�larda sadece ABD�de pop�lerdi. Ancak o kadar kaliteli �retiliyordu ki, oyuncaklara �ocuklardan �ok yeti�kinler ilgi g�stermeye ba�lad�. Ana modeli heykelt�ra�lar �iziyordu. Ard�ndan her detay� i�in ayr� kal�plar al�n�yor ve elle boyan�yo...

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|