25.03.2005

 

2. karikat�r davas�na dan��manlardan onay

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Ba�bakan Tayyip Erdo�an��n ilk karikat�r davas�na yak�n �evresinin kar�� ��kt���, ancak yeni a�t��� 40 bin YTL�lik davay� onaylad�klar� ortaya ��kt�.

Bug�ne kadar kamuoyuna yans�t�lmayan bu bilgilere g�re, yak�n �evresi Cumhuriyet �izeri Musa Kart��n kedili karikat�r�yle ilgili a��lan ilk davan�n geri �ekilmesi i�in Erdo�an�� iknaya �al��t�. Dan��man kadrosu, avukat Fatih �ahin�in ba�lang��ta Erdo�an�dan habersiz a�t��� Kart��n 5 bin YTL tazminat �demeye mahk�m edildi�i davaya ��iir okudu�u i�in, yani d���nce su�undan mahk�m olan bir siyaset�i, yine bir d���nce su�u olu�turacak karikat�r� dava etmemeli� gerek�esiyle itiraz etti. Ancak Erdo�an geri ad�m atmaya yana�mad�.

Erdo�an, kendisini fil, z�rafa, maymun, deve, kurba�a, y�lan, inek ve �rdek �eklinde betimleyen mizah dergisi Penguen�le ilgili davan�n a��lmas�n� ise bizzat istedi. Penguen Dergisi�nin �Tayyipler Alemi� ba�l���yla kapak yapt��� bu 8 karikat�rle ilgili 40 bin YTL�lik tazminat istemiyle a��lan bu davaya, yak�n �evreden de �Do�rudan hakaret kast� ta��yor� tepkisi geldi.

Penguen: 40 milyar hesaplad�k

PENGUEN Dergisi Yay�n Kurulu �yesi karikat�rist Bahad�r Baruter, b�yle bir davay� beklediklerini belirterek, �Tazminat tam hesaplad���m�z kadar oldu� dedi. Musa Kart��n, bir hayvan i�in 5 milyar lira �demesinin ard�ndan, Erdo�an�� 8 farkl� hayvan bi�iminde �izdiklerini belirten Baruter, �Aram�zda espri olmu�tu, 8x5=40 milyar demi�tik. Tam �yle oldu� diye konu�tu.


Kaynak: Turan Y�lmaz, 25/3/2005 H�rriyet


En Son Eklenen 5 Yazı

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...

Uzay ��valyesi
09.04.2005
Marvel Comics 1979 y�l�nda, Bill Mantlo'nun yaz�p Sal Buscema'nm �izdi�i yeni bir seri yay�mlamaya ba�lad�: Uzay ���valyesi Rom. Yetmi� be� say� yay�mlanan Rom, konusu, karakterleri ve hissettirdikleriyle tam bir �d�nem yap�t�"yd�. Uzay pro...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|