26.03.2005

 

Enki Bilal olayı...

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Bir akvaryuma bakar gibi dinlenirsiniz Enki Bilal'in desenleri karşısında. Usta, bu tarzı, '�l�ms�zler Panayarı' alb�m�nde de konuşturmuş.


Enki Bilal, t�m �izgi roman severler i�in �ok �nemli bir isimdir. Boşnak asıllı Fransız �izgiromancı sadece T�rkiye'de değil t�m Avrupa'da �ok beğenilir. �izgi romanın tekrar eski ışıltılı g�nlerine d�n�yor olması dolayısıyla pek �ok gen� girişimci �izgi roman yayımlayan yayınevleri kurmakta. Marmara �izgi adlı yayınevi ise edisyona Enki Bilal ile girişmiş. Kanımca bu başlangı� bile, bir başına, s�zkonusu yayınevinin bu piyasada kalıcı olacağını m�jdeliyor.

Enki Bilal'in �l�ms�zler Panayarı adlı alb�m� piyasada. Alb�m�n k�nye sayfasında takip edecek alb�mlerin de adları sıralanayor: 'Nikopol ��lemesi' olarak �l�ms�zler Panayarı, Tehlikeli Kadın ve Soğuk Ekvator, daha sonra ise Canavarın Uykusu, 32 Aralık, Yokedici 17...

Enki Bilal'in �izerliği şahsen beni her zaman �ok etkilemiştir. Vurguları zarif, fantazması g��l�, stilizasyonu gelişkin, avangard ve s�bjektif olmalarına rağmen adeta bir akvaryuma bakar gibi dinlenirsiniz Enki Bilal desenleri karşısında. B�y�k usta, bu tarzı elimizdeki alb�mde de konuşturmuş. Fakat anlattığı hikayenin beni �ok sardığını s�yleyemeyeceğim.

Eski moda faşizm eleştirisi

Dis�topik bir eser �l�ms�zler Panayarı. Yani kara-future-fiction... Fakat Enki Bilal�in yazar değil �izer doğanlardan olduğunu betimleyen bir ısmarlamalık var anlatılarda. Hikaye ş�yle: 2023 yılındayız. D�nya, iki n�kleer savaş ge�irmiştir. Paris, iki t�r insanın yaşadığı bir kaos �ağı kenti halindedir. Bir yandan varsıl, y�netsel erki elinde bulunduran ayrıcalıklı z�mre, diğer yanda alt tabaka, su�lular, kaybetmişler, kriminaller vs. ... Her iki toplum kesimi arasında belirgin hatlar var. �yle kolay kolay birinden diğerine ge�emiyorsun. Zaten y�netim tarzı da Mussolini faşizmi. İşte bu sırada, �l�ms�z ırktan demode bir uzaylı gemisi Paris Eiffel'in �zerine park ediyor. Neymiş efendim, yakıtı bitmiş. İnsanlardan daha akıllı, daha gelişkin ve �l�ms�z olan, insan v�cutlu ama kuş kafalı bu t�r, Paris�e h�kmeden faşist liderden yakıt istiyor. Ama tipik politikacı kurnazlıkları, hesapları ve hainlikleri i�inde olan başkan, bunu vermemek i�in s�rekli bazı gerek�eler ileri s�r�yor. Arada bir, kendisini de �l�ms�z yapmalarını talep ediyor. �l�ms�zler bu talebi reddediyorlar. ��nk� iki, �� y�zyıl daha bekleyebiliriz, diye d�ş�n�yorlar. Fakat uzaylılar arasındaki fesat bir şahsiyet Paris y�netimini ele ge�irecek entirikalara girişecektir. Bunun i�in de savaşa gitmeyi reddetyiğinden hapse atılan, fakat uzaya gitme şartı karşılığında serbest bırakılan Nikopol'�n zaman aşımı sonucunda d�nd�ğ� d�nyadaki yeni konumunu kullanacaktır...

Hikaye kısaca b�yle. Buraya kadar itiraz yok. Fakat Enki Bilal'in siyasi bir �izgi roman yapayım derken ortaya �ıkardığı karakterler olduk�a şablonsu. Enki Bilal'in faşizm eleştirisi ise ancak Dimitrov ya da Gramschi'nin �ağında olabilecek t�rden eski moda. Hele hele dis�topik algı yatarmak i�in motif olarak Mussolini faşizminin kullanılması tam bir primitiflik �rneği. İnsan dis�topya yazarken hi� değilse bir iki sağlam 'science-fiction' okuyup bir par�a canını �z�p �zg�n bir şeycikler bulmaya �abalar...Klişe siyaset eleştirisi, demode muhaliflik, III Enternasyonal solculuğu, �aktırmadan ruhban sınıfa giydirmece, entelekt�el tripler atmaca ve teknolojist takılmaca... T�m bunlar yetmiyormuş gibi bir de g�ncel siyasal �ekişmelere alegori yapan b�l�mler. Sanki herkes Fransız politikacılarının ne işler �evirdiğini bilmek zorundaymış gibi. Evrensel olma iddiasındaki eserlerde bu hatalar asla işlenmez.

�arpıcı �izer, zayıf yazar

Doğrusu bunların hepsini de �ok basit buldum. Tıpkı �nl� Fransız bilimkurgu film y�netmeni Luc Besson'un filmlerini izlerken olduğu gibi, 'Baba uğraşmış, elinden geleni yapmış, tamam, ama sıkıldım!' duygusuna d�şt�m. Sanırım burada Fransız olmakla ya da 'kalmakla' ilgili bir problem var. Ama işte t�m bu yazınsal ve d�ş�nsel eksilere rağmen Enki Bilal eserlerine g�z gezdirmek insanı bu denli etkiliyorsa işte orada durmak gerekiyor. Sanırım, insanlar her işi yaparken bir de yanı sıra yazar olmak sevdasından vazge�melidirler. ��nk� yazarlık g�z�kt�ğ�n�n tam tersine d�nyanın en zor işidir. Yazdığınız bir metni birine okutabilmeyi başarmak, otuz, kırk yıllık bir yetişme s�recinin ardından m�mk�n olabilmektedir. Oysa pek �okları, 'Ben yazdım, oldu!' mantığıyla yazıp �ıkmakta, işi bilmedikleri i�in de ne kadar g�l�n� olduklarının farkına varmamakta. Bu tuzağa en �ok d�şen kesim de şarkıcılardır.

Kanımca, Enki Bilal, �arpıcı �izerliğini, bu t�r�n en yetkin yazarlarının kurgularıyla evlendirirse, Neil Gaiman vs... gibi profesyonelce davranmayı �ğrenirse �ok daha �st�n vasıflı eserler verebilir.

Ama bunları yapmasa da Enki Bilal daima Enki Bilal'dir. Kalbimizde ve kitaplığımızda m�stesna yeri her daim hazırdır. Bir de eserde sık sık yer alan Sait Maden �evirisi Baudelaire şiirlerinin beni �ok etkileyen unsurlar olduğunu belirtmeden ge�emeyeceğim. Korkarım tasarlandığından daha eşeltirel bir yazı oldu: İnsan sevdiği �izeri eleştirmeye doyamıyor. 'Tabak sevdiği deriyi yerden yere �alarmış' t�mcesiyle ifade bulan T�rk atas�z�nde olduğu gibi...

Kaynak: Hikmet Temel Akarsu, Radikal Kitap, 25/03/2005


En Son Eklenen 5 Yazı

S�permen Tekrar U�uyor
01.05.2005
Kripton gezegeninden gelen, bir�ok insan�st� g�ce sahip olan k�rm�z� pelerinli "�elik adam" S�permen... Hayat�n� her normal insan gibi ge�irmeye �al��an, biraz sakar, �ap�al hatta korkak, S�permen g�r�nd��� anda ortadan kaybolan gazeteci Cl...

Baba-oğul, işleri balon doldurmak
24.04.2005
Fato�-Basri, Tenten, Zagor, K���k Prens, Mister No, Mandrake... T�m bu �izgi romanlar�n kopya �izimlerini ya da T�rk�e kaligrafilerini o yapm��. Yaparken de Lucky Luke'u Red Kit'e �evirmi�, Fantom'u ormanda on kaplan g�c�ne ��karm��. O�ul �...

Son model D�nya D�zeni
17.04.2005
"Ha postal ha pelerin, ne fark eder ki? Hepiniz mevcut yozla�m�� d�zeni tehdit eden her �eyi ezmekle g�revli �niformal� zorbalars�n�z. Gidin ve sahiplerinize Odin'in o�lunun sava� tezgahlayan ve masumlar� �ld�ren bir askeri sanayi tesisi he...

Beraber y�r�d�k biz bu yollarda...
13.04.2005
Okulun a��lmas�na �� hafta vard� ve ben, H�rriyet'in sayfalar�nda tan�d���m �izgi bant�, kar��mda dergi olarak bulmu�tum. Hen�z ilkokul birinci s�n�fa ad�m�m� at�yordum... Okumay� da ��zd���m s�ylenemezdi. �lk say�s� al�nd�, sonra ikincisi,...

Uzay ��valyesi
09.04.2005
Marvel Comics 1979 y�l�nda, Bill Mantlo'nun yaz�p Sal Buscema'nm �izdi�i yeni bir seri yay�mlamaya ba�lad�: Uzay ���valyesi Rom. Yetmi� be� say� yay�mlanan Rom, konusu, karakterleri ve hissettirdikleriyle tam bir �d�nem yap�t�"yd�. Uzay pro...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|