11.10.2004

 

Cehennemden gelen kahraman

Haberi Ekleyen:
ser�ven

�izgi romandan sinemaya transfer edilen son s�perkahraman: K�rm�z�
derili Hellboy

Birbiri ard�na g�sterime giren �izgi roman uyarlamalar�nda
s�ra "Hellboy"da. �ri c�sseli, k�rm�z� derili, kuyruklu ve boynuzlu
cehennem zebanisi Hellboy, FBI kadrosunda insanl��a hizmet ediyor.
Film, Hellboy'un d�nyaya geli� �yk�s�yle ba�l�yor. Gizli g��lere
sahip oldu�u ileri s�r�len Rus papaz Rasputin ile Nazilerin i�birli�i
yapt��� �eytani plan� izliyoruz ilkin. Ba�kan Roosevelt'in Nazilerin
ilgi g�sterdi�i paranormal etkinlikleri durdurmak i�in
g�revlendirdi�i Trevor Broom, II. D�nya Sava��'nda Kuzey �sko�ya'daki
bir operasyonda hem d�nyay� k�yametten kurtar�yor hem o s�ralar
maymun kadar olan bebek Hellboy'u evlat ediniyor. Bu sayede insanl�k
kendisini �te d�nya ka�k�n� canavarlardan koruyacak bir s�perkahraman
kazanm�� oluyor.

Hellboy cehennemi yarat�klarla m�cadelesinde yaln�z de�il.
�fkelendi�inde ya da kendini korumas� gerekti�inde ortaya ��kan
pirokinetik (kendi kendine alev alabilen) yetenekli Liz ile
aralar�nda derin bir a�k var. �lk ad�n� Abraham Lincoln'dan alan Abe
Sapien ise sualt�nda ya�ayabilen, �st�n zekal� ve psi�ik bir yarat�k.
Hellboy ile Abe'in ortalama �mr� insanlar�nkinin d�rt-be� kat� oldu�u
i�in h�l� yirmilerinde say�l�rlar. Abe a��rba�l� biri ama Hellboy
tipik bir asi gen�; kural tan�maz, g�z�pek, sivri dilli, esprili...
Hellboy tarih�esinin ard�ndan film, b�y�y�p profes�r olan ve hepsine
babal�k eden Broom'un g�nleri say�l� oldu�u i�in yerine gencecik bir
ajan� getirmesiyle ivme kazan�yor. Ama ya�ad�klar� macera II. D�nya
Sava��'ndaki olayla bire bir ili�kili.

Kahramanlar� ve ortamlar�n� tan�man�n, tarih�elerini ��renmenin
getirdi�i merak unsuru "Hellboy"u izlenir k�lan temel etken. Bu
d�nyadaki k�t�ler, Rasputin ve Nazi i�birlik�ileri gayet ilgin� ama
�te d�nyadan gelen canavarlar standart. Filmin genelinde aksiyon ve
efektler ba�ar�l�. "Hellboy" t�r�ne �e�ni kat�yor, en az�ndan.

"Hellboy"
Y�n: Guillermo del Toro Oyn: Ron Perlman (Hellboy), John Hurt
(Profes�r Broom), Selma Blair (Liz Sherman), Doug Jones (Abe Sapien)
G�r: Guillermo Navarro
Sen: Guillermo del Toro
M�z: Marco Beltrami


Kaynak: 3/9/2004 Milliyet �nternet
Alin Ta���yan


En Son Eklenen 5 Yazı

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...

Fantastik d�rtl� ve bir k�t� adam
02.08.2005
Mucit, astronot bilim adam� Dr. Reed Richards'�n hayali ger�ekle�mek �zereydi. Kozmik bir f�rt�nan�n merkezine yap�lacak bir uzay yolculu�una �nayak olmu�tu. �nsan�n genetik kodlar�n� ��z�mlemekte bir�ok gizli kalm�� soru i�aretini ayd�nlat...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|