13.10.2004

 

Ser�ven ba�lad� hay�rl� olsun

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

Ser�ven dergisinin ��k���nda yay�nlanan yaz�lardan biri, Kanat Atkaya'dan.

Maceraperest �izgiler'in bir s�redir Levent Cantek y�netiminde bir �izgi roman ara�t�rmalar� dergisi haz�rlad���n� biliyordum. 'Ser�ven' ad� alt�nda ��kmaya ba�lad� dergi. Fiyat� 6 milyon TL ve �� ayda bir yay�mlanacak.

�izgi Roman �zerine yaz�lm�� pek �ok tatmin edici yaz� var. Ekip zaten sa�lamd� ve bak�ld���nda 'K�t� bir �ey ��kmaz' dedirtiyordu. Hay�rl� olaca��na eminim ama yine de s�yleyeyim: Hay�rl� olsun.

Dergiyi �ok be�endim ama g�rd���m k���k bir eksikli�i s�ylemeden ge�ersem, her �eyden �nce haz�rlayanlara haks�zl�k etmi� olurum...

Dergide kullan�lan �izgi roman karelerinin nereden, hangi �izerden, hangi maceradan al�nd���na dair en ufak bir not yok.Haydi ben Spiegelman'�n Maus'unu biliyorum ama bilmedi�im pek �ok kare de var. K���k birer resimalt�, okuyucunun i�ini b�y�k �l��de kolayla�t�r�r.

Dost�a bir uyar�, bir katk� giri�imi filan...


Kaynak: Kanat Atkaya, 27 Mart 2004 H�rriyet Cumartesi


En Son Eklenen 5 Yazı

Fantastik olmak i�in radyasyon laz�m
19.08.2005
Fantastik D�rtl� ya da sevenlerinin adland�rd��� bi�imde F4, Amerikan �izgi roman� a��s�ndan bir d�n�m noktas�d�r. �lk say�s�ndan itibaren bir ekibin ser�venleri olarak ��kmas�, gizli kimlik olay�n� reddetmesi, bir s�per kahraman birli�inde...

Hayaller Ger�ek oldu
17.08.2005
Bazı �izgi roman hayranları i�in S�perman'in şehri Metropolis'le Batman'in şehri Gotham, ikisine de ilham veren New York kadar ger�ektir. New York sever �izgi romancılar sevinsin, ��nk� artık New York �ık&...

"Timsah utanmazdır ama kızlar onu se�er"
14.08.2005
Daral: Fabrikat�r �nal day�n�n o�lu. E�itim g�rm��, hali vakti yerinde. Hayata dair meseleleri olan, d�nyay� anlamland�rmaya, kendini geli�tirmeye �al��an ancak di�er yanda her ortamda daralan, �ok da mutlu olmayan biri.

Timsah: ��i, pa...

Miyazaki'nin K�zlar�
09.08.2005
Cumartesi g�n� �ok iyi bir i� yapt�m, kendime birka� DVD ald�m. B�ylece de, hi� hesapta olmayan bir hayal �lemine tepetaklak dalma f�rsat�m oldu: Bir Miyazaki d�nyas�. Nefis peyzajlar, eski kasabalar, �u ya da bu �ekilde havalanan insanlar,...

Fantastik d�rtl� ve bir k�t� adam
02.08.2005
Mucit, astronot bilim adam� Dr. Reed Richards'�n hayali ger�ekle�mek �zereydi. Kozmik bir f�rt�nan�n merkezine yap�lacak bir uzay yolculu�una �nayak olmu�tu. �nsan�n genetik kodlar�n� ��z�mlemekte bir�ok gizli kalm�� soru i�aretini ayd�nlat...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|