30.04.2006

 

ALLAH'ın 99 İsmi �izgi roman oldu

Haberi Ekleyen:
www.seruven.org

İlk İslami �izgi roman The 99, Allah'ın 99 sıfatının her birini temsil eden kahramanların maceralarını anlatıyor. Marvel'in yayınladığı 'Maşallah Man'lerin fikir babası ise Arap medyasının �nl� CEO'su Naif Al-Mutawa.

1 Mayıs 2006 yani yarından itibaren; 'G�lgelerin g�c� adına'nın yerini 'Bismillahirrahmanirrahim,' kırmızı pelerinin yerini siyah 'tesett�r,' X-Men, He-man, Spiderman veya Superman'in yeriniyse 'Maşallah Man'ler alacak. ��nk� Marvel firmasıyla anlaşarak Arap �lkelerine d�nyaca �nl� �izgi kahramanları getiren Teshkeel Medya Grup, d�nyada bir ilki ger�ekleştirerek ilk İslami �izgi roman 'The 99'u piyasaya s�r�yor. 'The 99'

99 taş ve bu taşlara sahip 99 kahramanın hikayesi. Her taşın ve dolayısıyla da her kahramanın başka bir g�c� var. Bu g��lerin her biriyse Allah'ın 99 sıfatından biri. Anlayacağınız, 50'si kadın 49'u erkek olan bu kahramanlar adlarını ve g��lerini Esma-�l H�sna'dan alıyor. Kadın kahramanlardan beş tanesi tesett�rl�. Bir tanesiyse her tarafı tamamen kapalı olan bir siyah zar giyiyor. Her ne kadar bu kıyafet Batina adlı kahramana ninja g�r�n�m� veriyor olsa da b�yle giyinmesinin nedeni Allah'ın Al-Batın, yani gizli olan sıfatıyla donatılmış olması.

�izgi romanın hikayesi bir t�r tarihi kurguyla başlıyor ve H�lag� Kaan'ın 1258'de Bağdat'ı istila ediş hikayesinden yola �ıkıyor. G�n�m�z tarih kitaplarında bile yer alan Kaan'ın, Dar Al-Hikma'yı yani Bağdat'ın o d�nem var olan en b�y�k k�t�phanesini yakarak y�zlerce kitapla el yazmasını Dicle Nehri'ne attığı, bu y�zden de nehrin g�nlerce m�rekkep renginde aktığı s�ylenir ya, işte 'The 99' ile bu tarih biraz değişiyor. ��nk� �izgi romanda Moğollar Bağdat'ın k�t�phanelerini yok etmek istiyor ama Bağdat'ın k�t�phanecileri bu durumu �nceden �ğrenerek hemen harekete ge�iyor. Bilginler derhal Kral'ın Suyu olarak bilinen Bağdat'ın t�m k�t�phanelerindeki bilgileri emecek g��te efsanevi bir iksir hazırlıyor. Ama k�t�phanecilerin hazırladıkları iksir Bağdat'ın t�m bilgilerini emmeden Moğollar saldırıyor. Bizimkiler de ellerindekini kaptıkları gibi ka�ışıyorlar. İlk molalarındaysa bilgilerin tamamının yanlış ellere ge�memesi i�in iksiri b�l�şt�rmeye karar vererek onu Nur taşları adı verilen 99 par�a taşa b�l�şt�r�yorlar. �� k�t�phaneci 33'er par�a alarak d�nyanın �eşitli noktalarına doğru yola �ıkıyor. Belirledikleri s�re sonundaysa Hac'da buluşuyorlar. Kabe'yi tavaf ettikten sonraysa İslam d�nyasının �nde gelen bilim ve din adamlarını biraraya getirerek onlara olanları anlatıyorlar. Bu �zel toplantının sonunda, bu sırrı taşıması i�in İslam d�nyasında Huras Al-Hikma, yani Bilginin Koruyucuları adında gizli bir �rg�t oluşturuluyor. İşte bu �rg�t�n �yeleri Nur taşlarındaki bilginin dışında olağan�st� g�c� keşfediyor ve o taşların kuvvetine şahit oluyorlar. Ama tam da bu arada, yani 1492'de Granada'nın Katolikler tarafından işgal edilmesiyle taşlar birbirinden ayrılıyor. 33'� bir şekilde Kolumbus'un; The Nina, The Pinta ve The Santa Marina adlı �� gemisiyle Yeni D�nya'ya, 33'� İpek Yolu'ndan ge�erek Asya'ya ve kalan 33'� de Avrupa ile Afrika arasında dağılıyor. Bu hikaye hi�bir tarih kitabında yer almıyor ama dilden dile nesilleri aşarak g�n�m�ze geliyor. Tam da t�m İslam d�nyası bunların sadece bir efsaneden ibaret olduğuna kanaat getirmişken bir adam �ıkıyor ve hikayeyi kanıtlayabileceğini iddia ediyor. İşte bu adam, Dr. Remzi Razem t�m taşları biraraya getirerek d�nyayı k�t�l�klerden kurtarmak i�in azmediyor.

�izgi romanın her sayısında �� karakterin hikayesi olacak. �rneğin borsayla ilgili bir sorun olduğunda olay mahalline paradan anlayan Gani, akıllı olan ve bu sayede piyasayı a�ıklayabilecek Hakim ve geleceği �ng�rebilen Basir gidiyor. 99'un 160 bin tane ��l� kombinasyonu olduğu i�in, talep geldiği s�rece The 99'un hikayeleri devam edecek. Peki The 99'da başka kimler var; her şeyi duyan Sami, t�m ger�ekleri bilen Nur, şifacı Bari, inanılmaz g��l� Cabbar ve daha hen�z hikayesi yazılmamış diğerleri. The 99 eğer beklenen pop�lariteyi yakalarsa kim bilir belki de Marvel'ın s�per kahramanlarını tarihe g�mer.

THE 99'IN YARATICISI
Tashkeel Medya Grubu'nun CEO'su ve The 99'un yaratıcısı Naif Al - Mutawa, Long Island �niversitesi'nde aldığı psikoloji eğitiminin �st�ne Columbia �niversitesi'nde işletme mastırı yapmış. Tashkeel Medya Grubu'yla �alışmadan �nceki hayatıysa bir hayli ilgin�. Kuveyt'te psikolog olarak savaş mahkumlarıyla, ardından New York'ta politik işkence g�ren hastalarla ilgilenmiş. Bu d�nemde tedavi ettiği hastaların �oğu Arap ve Afrikalı'ymış. İşte tam da hayatının bu kısmında �izgi d�nyasını değiştirecek bir şeyi fark etmiş; İslam d�nyasının g�n�m�zde var olan bir kahramanının olmadığını.

Elektronik posta vasıtasıyla g�r�şt�ğ�m�z Mutawa '�izgi roman denince akla ya Pokemonlar ve benzerleri ya da evrim ge�irmiş Fantastik D�rtl� gibi şeyler geliyor, halbuki İslam d�nyasında daha �nemli g��ler var' diyor. Bu ona kendi insanları i�in kendi k�lt�r�yle yoğrulmuş kahramanlar yaratma fikrini vermiş. Projesine 8 �lkeden 54 yatırımcının desteğiyle başlamış. Marvel Şirketi de projeye ill�strat�rleriyle katılmış.

EN G��L� CABBAR
Ger�ek adı: Nawaf Al Bilali
Boyu: G��lendiğinde 224, normalde 193 cm
Kilosu: G��lendiğinde 193, normalde 95 kg
Memleketi: Suudi Arabistan
Mesleği: Maceracı

Normal bir ailesi ve normal bir hayatı olan Nawaf'ın kaderi bir mayın tarlasında değişti. �zerine bastığı i�in patlayan mayın onu �ld�rmedi ama toprağın altında bulunan değerli bir taşın Nawaf'ın derisine saplanmasına neden oldu. Ne olduğunu anlayamadan Nawaf bir anda devasa bir insana d�n�şt�. Ne Suudi ordusu ne de başka bir g�� onu durdurabiliyordu. Hapşırsa evler yıkılıyor, adım atsa deprem oluyordu.

G��leri ve yetenekleri: İnsan�st� kuvvetli ve �ok zor fiziksel zarar g�recek kadar diren�li olan Nawaf kazadan beri artık aynı zamanda Cabbar yani G��l�.

GER�EĞİN IŞIĞINI G�REN NUR
Ger�ek adı: Dana İbrahim
Boyu: 168 cm
Kilosu: 48 kg
Memleketi: B. Arap Emirlikleri
Mesleği: Avukat, maceracı

Dana zengin bir kız. �ocuk yaşından beri baba sevgisi hari� her şeye sahip. Babası bu a�ığı onu hediyelerle şımartarak kapamaya �alıştı. Dana arkadaşlarına aldığı pahalı hediyeler y�z�nden hep �ok pop�lerdi. Ama pop�lerliğinin sadece menfaate dayandığını fidye i�in ka�ırılana kadar anlamadı. Haftalarca rehin kaldıktan sonra kimsenin onu kurtarmaya gelmeyeceğini anladı ve kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Ka�mak i�in t�nel kazarken i�inde t�m geleceğini değiştirecek parlak bir taş olan bir kutu buldu.

G��leri ve yetenekleri: Dana �izgi romanda karşımıza Nur - Ger�eği G�ren olarak �ıkacak. Değerli taşı 'Ger�eğin ışığını' g�rmesini sağlıyor ve sahip olduğu ışıkla insanların kalplerindeki iyiyi ve k�t�y� g�rebiliyor.

HER ŞEYİ DUYAN SAMİ
Ger�ek adı: Nizar Babikr
Boyu: 165 cm
Kilosu: 70 kg
Memleketi: Fransa
Mesleği: Maceracı

Bir okul gezisinde Nizar'ın da i�inde bulunduğu bir grup ormanda dolaşırken, bir diğeri nehirde boğulma tehlikesi atlatıyordu. Birbirlerinden y�zlerce metre uzakta olmalarına rağmen Nizar, arkadaşlarının �ığlıklarını duydu. Sesleri takip edip arkadaşlarını bulmasına rağmen dilsiz olduğundan yardım �ağıramıyordu. O anda bir mucize oldu ve Nizar arkadaşlarının �ığlıklarındaki ses dalgalarını y�nlendirerek yardım bulmayı başardı.

G��leri ve yetenekleri: İnsan�st� bir şekilde sesleri duyabilme yeteneğine sahip olan Nizar ilerleyen b�l�mlerde karşımıza Sami-Duyan olarak �ıkacak. Ayrıca sesi y�nlendirme kabiliyetini de zamanla geliştirecek.

ŞİFA DAĞITAN BARİ
Ger�ek adı: Harun Ahrens
Boyu: 183 cm
Kilosu: 72.5 kg
Memleketi: G�ney Afrika
Mesleği: Maceracı

Afrika'da annesi ve kardeşleriyle yaşayan Harun'un bir g�n k���k kız kardeşi hastalandı. Harun doktor bulmak i�in kasabaya koştu ama d�nd�ğ�nde kız kardeşi �lm�şt�. Onun mezarını kazarken Harun parlak bir taş buldu. Bu taşa dokunmak ona kendini daha iyi ve g��l� hissettirdi. Harun taşı kardeşinin mezarının yanına g�md�. Birka� yıl sonra da annesi hastalandı. Onu iyileştirmek i�in her yolu denedikten sonra aklına o taş geldi. Taş annesini mucizevi bir şekilde iyileştirince insanlar deva bulmak i�in Harun'a gelmeye başladı. Ama bir s�re sonra Harun inzivaya �ekildi. Ta ki bir g�n bir doktor onu bulup d�nyayı etkileyen bir salgın i�in yardımını isteyene kadar.

G��leri ve yetenekleri: Harun karşımıza Bari-Şifacı olarak �ıkıyor. Bari'nin dokunuşu insanların i�lerindeki enerjiyi bulmasını sağlıyor.

Kaynak: Sabanur Kıra�,
30/4/2006, Akşam


En Son Eklenen 5 Yazı

Korkunun kol gezdi�i Gotik Anadolu
04.06.2010
Amerikan �izgi romanlar�nda k�r�lma noktas�n�n, Hollywood ve dolay�s�yla da bizim daha yeni yeni ke�fetti�imiz, Frank Miller��n Kara ��valye D�n�yor ve Alan Moore�un Watchmen adl� eserleri oldu�unu biliyoruz. Ger�ekten de bu iki kurtar�c� A...

Aslolan Hik�yedir, Anlatılan Senin Hik�yendir...
08.12.2009
�izgi roman, yaygınlaşmasını �l�� alırsak, ge�en y�zyılın başında Amerika�da, gazete sahiplerinin nasıl daha �ok satabiliriz iştah ve endişesiyle ortaya �ıkmış bir a...

Red Kit'le Buluşma
26.09.2007
Eraslan Sağlam: Yapı Kredi Yayınları Genel Yayın Y�netmeni ve A�ık Radyo�da Maceraperest M�zikler�den anımsadığımız Raşit �avaş konuğumuz. Hoşgeldiniz.

Raşit...

Ankaralı �izerlerden Tam Macera
15.04.2007
�izgi roman 1960 ve 1970�li yıllarda T�rkiye�de altın �ağını yaşıyordu. Gazetelerin de tiraj kaynaklarındandı. Gazeteler birbirlerinden �izer transfer eder, yeni başlayan �izgi romanlar heye...

�izgi Kenar Hayatın Neresine D�şer?
17.03.2007
Keko, K�yl� Mehmet, Avanak Avni, Cavavar Suphi, Zalim Şevki, Kelek Osman, �eto... �kenar hayatın neresinde duruyor? Funda Şenol ve Levent Cantek, Oğuz Aral ve S�avi S�alp�in �Teneke Mahallesi, Lehimsiz Sokak�ta oturan ge...雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|