08.03.2005

 

�Senden Ricam Bir �sim Bulal�m Bunlara...

www.seruven.org

Samim Utkun, 2001 y�l�nda aram�zda ayr�ld�. Ceylan Yay�nlar�nda uzun y�llar �al��an Utkun daha �ok kapaklar� ve ill�strasyonlar� ile tan�n�yordu. Ceylan yay�nlar�nda kaligrafiden pikaja var�ncaya kadar bir�ok i�te �al��an Utkun�un bir �zelli�i de kendi anlat�m�yla T�rkiye�de ad� �izgi romanla �zde�le�mi� olan Tommiks�in isim babal���n� yapm�� olmas�.

Samim Utkun, 2001 y�l�nda aram�zda ayr�ld�. Ceylan Yay�nlar�nda uzun y�llar �al��an Utkun daha �ok kapaklar� ve ill�strasyonlar� ile tan�n�yordu. Ceylan yay�nlar�nda kaligrafiden pikaja var�ncaya kadar bir�ok i�te �al��an Utkun�un bir �zelli�i de kendi anlat�m�yla T�rkiye�de ad� �izgi romanla �zde�le�mi� olan Tommiks�in isim babal���n� yapm�� olmas�. Bug�n Utkun�un bu iddias� tart���l�yor da olsa kabul g�r�yor. Utkun, Tommiks�in isim alma hikayesini 1991 y�l�nda kendisiyle yap�lm�� bir r�portaja ��yle anlat�yor:

"O zamanlar �ocuk dergilerinin kal�pla�m�� isimleri vard�. Kemalettin Tu�cu, Rak�m �alapala, C. Cahit Cem, I. Hakk� Baltac�o�lu, Niyazi Ahmet Bano�lu... Bunlar tarihi yaz�lar, romanlar yazarlard�. �izgi romana gelince b�t�n dergilerde iki�er ��er sayfa vard�. Yabanc� �izgi romanlar �evrilirdi. Ama �alma ��rpma, dan��madan, izin almadan bir Avrupa mecmuas�n� al�r, eline ge�en bir yerden mesela 80 sayfa bir �izgi roman ba�l�yor, bitiyor bunu al�r kimseye dan��madan haftada iki sayfa iki sayfa yay�nlar. Fakat �ocuklar dikkat ediyoruz dergiyi a�ar a�maz ne Kemalettin Tu�cu'yu ne Ahmet'i ne Hasan'� evvela �izgi romanlar� okuyor. Ama yerliymi� yabanc�ym�� ay�rt etmiyor. Yerli de olsa �izebilen birisi, okuyacak... Ama bizimkiler ba�a ��kamazlar ba�ka i�leri de var ��nk�. Nihayet haftada iki tane �izer o kadar... O zamana kadar pek dergi yok. Bir tek Alaeddin K�ral matbaas�n�n Pekos Bill'i var. Dergiyi �nemsemiyor, b�y�k i�leri var. �ocuklar�n�n hat�r� i�in, onlar�n �srarlar�yla ��kart�yordu. Dergi de �ok c�zi bir sat��la s�rd�r�l�yordu. �ocuklar�n �izgi romanlara olan ilgisini farkedince Erdo�an'la (Egeli) ba�tan a�a�� �izgi roman olan bir dergi �st�ne d���n�yorduk. Bu arada okuyuculardan da "aman bu Miki Ranger�in sayfas�n� daha �o�altamaz m�s�n�z ?" diye b�y�k bir talep vard�. Biz de Erdo�an'la oturduk, konu�tuk. Erdo�an hemen acele Fransa'ya gidip Opera Mundi'yle anla�t�. "Tamam, Samimci�im yapt�k, ald�m bu i�i! Hatta birka� roman daha ald�m, senden ricam bir isim bulal�m bunlara..." dedi. I�te o zaman Miki Ranger'e "TOMMIKS" dedim. Ben �ocukken ilkokul �a�lar�nda Tommiks diye bir film vard�. Aya�� hafif aksak yak���kl� bir �ocuk oynard�. Bir hayli etkilemi�ti bizi. Oradan geldi akl�ma..." (L.C)



En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize...



 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|