29.01.2006

 

Can Yal�ınkaya: �Koleksiyoncu Sayılmam, Ben Daha Ziyade Bir ��p��y�m�

www.seruven.org

Ser�ven ekibinden ve �izgili Hayat Kılavuzu yazarlarından arkadaşımız Can Yal�ınkaya ile konuştuk. Yal�ınkaya, beğenileri kadar yakın d�nem yerli �izgi romanlardan da bahsetti.

İlk okuduğun �izgi romanı hatırlıyor musun?

Hayal meyal. Aslında elime ilk kez bir �izgi roman aldığımda okuma yazma bilmiyordum. Okuma-yazmayı biraz da �izgi roman okuyabilmek i�in �ğrendim diyebilirim (kameraya doğru d�n�p g�l�mseyerek: �anne-babalar, �ocuğunuzu �izgi roman okuması i�in teşvik edin!�). Her neyse, ilk okuduğum �izgi roman, bir gazetenin ek olarak verdiği Kara Şeytan�dı; sonradan onun İtalya�da yayımlanan Diabolik olduğunu �ğrendim. Aslında, hik�yeyi hi� hatırlamasam da, bir anti-kahramanla ilgili olan bu �izgi romanın i�inde, o yaşta bir �ocuk i�in �ekici olabilecek bir şey olduğunu pek sanmıyorum. Yine de ilgimi �ekmişti diyebilirim.

Daha sonra, o yıllarda annemin eczanesinde �alışan Atilla abi�nin �izgi romanlarına dadandım. Onun favorisi �r�mcek Adam, benimkisi S�permen�di (yani o �r�mcek Adam�dı ben de S�permen�dim). Ayrıca, ben k���kken bizimle beraber kalan Hakan Dayımın, ser�ven edebiyatına ve �izgi romana olan ilgisi bana da bulaşmıştı diyebilirim. Fakat annem ve ilkokul �ğretmenim Abidin Bey �izgi romanlar hakkında hi� iyi şeyler d�ş�nm�yorlardı. Ben de gizli gizli okuyordum.

Bir yerlerde saklayacak kadar �nem veriyor musun peki o �izgi romana.. Bunu kitaplar mı sana h�kmediyor sen mi kitaplara diye merak ederek soruyorum.. Ne kadar koleksiyoncu sayılırsın?

Ona bir yerlerde saklayacak kadar �nem veriyorum vermesine de nerede olduğu hakkında hi�bir fikrim yok. 9 yaşımdayken Eskişehir�den Antalya�ya taşınmıştık. O sırada kaybolmuş olabileceğini d�ş�n�yorum.

Bu tip şeylere �ok �nem veriyorum. �rneğin ilk satın aldığım CD Darkwoods My Bethrothed adlı black metal grubunun Heirs of The Northstar adlı alb�m�yd�. Bu alb�m� 6 senedir hi� dinlememişimdir belki de. Zaman zaman �bu CD�yi satayım� diye d�ş�nd�ğ�m olmuştur, ama bir şekilde hep vaz ge�erim (ilk aldığım kasedi sattıktan sonra �ok �z�lm�şt�m).

Nesnelere karşı duygusal bağlılık geliştirmek gibi bir zaafım var. Evde �hatırası var� diye bir bavul dolusu d�k�nt� saklıyorum: kopmuş gitar telleri, kırık bagetler, bozuk saatler, sinema biletleri. Koleksiyoncu olduğum pek s�ylenemez, ben daha ziyade bir ��p��y�m; herhangi bir şeyi sistematik olarak toplamıyorum, elimdeki �izgi romanların eksik sayıları vardır, sevdiğim m�zisyenlerin, yazarların bende olmayan işleri vardır, onları tamamlamak i�in fazladan bir �aba sarf etmiyorum. Bende olup da bir daha asla d�n�p bakmayacağım şeyleri de bir t�rl� elden �ıkaramıyorum. Zaman zaman evdeki kalabalıktan bunalıp �satacağım ulan hepinizi� diye s�ylendiğim oluyor, ama artık hi�bir eşyam bu palavraya inanmıyor. Yani kitaplar ve diğer şeyler bana h�kmediyor... Şimdilik.

Genel olarak T�rkiye�deki �izgi roman fanlarını nasıl buluyorsun? (parantez i�i sorusu: Can, her şey boş mu, hepimiz �lecek miyiz?)

T�rkiye�de �izgi roman fanlarını �ok yakından tanıdığımı s�yleyemem. Kendimi bir �izgi roman fanı olarak tanımlamıyorum. Koloni dışında, �izgi romanla ilgili olarak hi�bir mail grubunu ya da forumu d�zenli olarak takip etmiş değilim (Bunu bir meziyet olarak s�ylemiyorum. �Diğer forumlarda sadece �izgi roman fanları var, Koloni hepsinden farklı� demeye getirmiyorum. Ayrıca ��izgi Roman Fanlığı� m�essesine de toptan karşı değilim).

Koloni aracılığıyla tanıdığım insanlar da �oğunlukla �izgi romanı hayatlarının merkezine oturtmuş, �izgi romana hayati bir �nem atfetmiş kimseler gibi g�r�nm�yorlar. Elbette Koloni�de de zaman zaman �izgi roman fanlığından doğan tartışmalar olmuyor değil, fakat ben bunlara anlam veremiyorum ve itiraf edeyim bu tarz tartışmalardan bazıları ve bunlara verilmeye �alışılan mantıklı cevaplar beni eğlendiriyor (Bir seferinde bir b�y�ğ�m �hayatımı kıs kıs g�lecek nedenler arayarak� ge�irdiğimi s�ylemişti. Yani, her şey boş, hepimiz �leceğiz, bari aradaki s�re�te iyi vakit ge�irelim.)

Bir �izgi romanda seni en �ok cezbeden, seni heyecanlandıran, okuma zevki veren şey nedir?

Benim i�in hik�ye �nemlidir. K�t� yazılmış fakat olağan�st� resimlenmiş bir �izgi romanı iyi yazılmış fakat k�t� resimlenmiş bir �izgi romana g�re daha �abuk unuturum. Bir �izgi romanda her ikisi de varsa o �izgi romanı asla unutmam. Fakat �iyi resimlenmiş�lik tanımımın olduk�a geniş olduğunu s�ylemem gerek. Eğer bi�im, i�eriğe uygun bir bi�imse � ki bunun en g�zel �rneklerinden biri Cin Ali�dir belki de, berber fil hik�yesini kim unutabilir ki � o �izgi romanı beğenme ihtimalim artar. Yine de �izgi roman konusunda �ok rafine bir zevk sahibi olduğumu s�yleyemem. Sırf alışkanlıktan takip ettiğim, bana sadece okuma anında zevk veren ve kısa s�re i�inde unuttuğum pek �ok seri var.

Amerikan grafik romanlarına yakın durduğun s�ylenebilir mi?

Amerikan grafik romanlarını �ocuk yaşta okumaya başladım sayılır. İlk Batman filminin ardından �eşitli dergiler ve gazeteler Batman �izgi romanları vermeye başlamışlardı. Bando dergisi Batman�in A Death in the Family ve Alan Moore�un yazdığı Killing Joke gibi maceralarını, Milliyet Gazetesi de Dark Knight Returns�� ek olarak vermişti. 8-9 yaşlarında bunları okumuştum. Tabii ki o zamanlar �ok bilin�li olarak bir şeyi takip etmem pek m�mk�n değildi. Son zamanlarda daha �ok Amerikan grafik romanı okumaya başladım.

Fakat dediğim gibi, �ok se�ici değilim. Bazı arkadaşlarımın d�n�p bakmadığı, burun kıvırdığı İtalyan �izgi romanlarını da severek okuyorum. Pek Western meraklısı değilim, ama Bonelli�nin Martin Mystere ve sonrasında �ıkan Dylan Dog vb serileriyle Ken Parker�ı, Corto Maltese�i severek okuyorum. (Yani Orhan Berent�in Koloni�ye yazdığı bir mail�de �ıkardığı okuyucu profillerini g�z �n�ne alırsak zaman zaman soğuk ve mesafeli, zaman zaman bir Akdeniz insanı sıcaklığında oluyorum �kah kah�.). İtalya dışında, Avrupa ekol� �izgi romanlarını veya Mangaları �ok iyi bildiğim s�ylenemez. Avrupalılardan Bilal, Moebius ve Manara�yı seviyorum. Ha, bir de �ocukluğumdan beri T�rkiye�deki mizah dergilerini takip ediyorum.

Lombak-L-Manyak hakkında y�ksek lisans tezi yazıyorsun. Bu dergileri ge�mişteki yayınlardan ayıran �zellikleri nedir sence?

İlk etapta g�zle g�r�l�r bir format farkı var. Gırgır ekol�ndeki dergilerden sayfa boyutu ve sayısı a�ısından farklılar. İ�erikleriyse daha b�y�k bir farklılık arz ediyor. Akt�el politikayla hi� ilgilenmiyorlar, Gırgır ekol�ndeki dergiler gibi g�ncel politikaya ayırdıkları bir b�l�mleri yok � ki bu aslında 12 Eyl�l sonrası d�nemde gen�liklerini ge�irmiş olan ve politikanın herhangi bir �sanat� eserine bulaşmasından haz etmeyen kuşağı �eken �zelliklerinden biri bence. Gırgır ekol�ndeki dergilerde de, ���nc� sayfadaki karikat�rlerin mevzubahis kuşak tarafından pek fazla okunduğunu d�ş�nm�yorum.

�te yandan elbette akt�el politikayla ilgilenmiyor oluşları L-Manyak ve Lombak�ın politik bir duruşları olmadığını g�stermiyor. G�ndelik yaşamı, farklı ideolojik g�stergelerin m�cadele alanı olarak tanımladığımız takdirde, en basit nesnelere bile ideolojik anlamlar y�klendiğini g�rebiliriz. Bunun �rneklerinden biri punkların, �engelli iğneyi, d�zene karşı muhalefetlerinin bir sembol� olarak kullanması olabilir.

Elbette L-manyak ve Lombak�ta yayımlanmış olan her hik�ye i�in bu yorumu yapmamız m�mk�n olmaz; bu dergiler b�t�n�yle methiye d�z�lecek dergiler değillerdir; bu dergilerdeki �izerlerin bir direniş ortaya koymaktan ziyade sadece ge�imlerini sağlamaya �alıştıkları d�ş�n�lebilir fakat bu dergilerdeki anlatıların genelinde kullanılan imgelerin, h�kim ideolojiye direnen, onun sembollerini ters y�z eden, Bakhtin�in terminolojisini kullanacak olursak, karnavalesk imgeler, y�ksek k�lt�r�n değer atfettiği şeylerle dalga ge�en imgeler olduğunu s�yleyebiliriz. L-manyak�ta Mona Lisa�nın Mona Rıza olduğunu g�rebiliriz, Lombak�ın maskotu da belden aşağısını vurgulayan bir tarafı olan �karnavalesk� sıfatının v�cut bulmuş sembol� gibidir adeta, �grotesk�in mabedidir. �rnekler �oğaltılabilir.

Asıl soruya geri d�necek olursak, aslında bu dergiler ge�mişteki yayınlardan da �zellikler taşımaktadırlar. Ama �rneğin, hakkında sadece tek bir etiketlendirme yapılamayacak kadar �melez� olan Leman�a g�re, belki biraz daha tanımlanabilir, daha belirgin bir estetikleri/anti-estetikleri olan dergiler oldukları s�ylenebilir. Gırgır�daki aksiyon, Leman�da Ahmet Yılmaz ve Kaan Ertem�in karikat�rlerinde g�rd�ğ�m�z bol konuşma �zerine Pişmiş Kelle ve Hıbır (daha sonra H.B.R Maymun) gibi dergilerden gelen �izerlerin punk tavrı ve Crumb, Pekar, Shelton, Rodriguez vb underground comix sanat�ılarının �izgi roman anlayışı eklenince, ortaya �ıkan şey kabaca L-manyak ve Lombak�ı tanımlayabilir sanırım.

Lombak�ın ruhunu yansıttığını d�ş�nd�ğ�n tipik bulduğun bir �izgi roman var mı?

K�t� Kedi Şerafettin, L-manyak ve Lombak�ta yayımlanmış en pop�ler işlerden biri olması da g�z �n�ne alınırsa, kanımca, Lombak�ın ruhunu yansıtan en belirgin �izgi romandır. Yukarıda bahsi ge�en �zelliklerin t�m�n� i�inde barındırdığı g�zlemlenebilir. Lombak�ın estetiğini oluşturan diğer işler arasında ise, şahsi fikrime g�re, Kunteper Canavarı, Cihangir�de Bi Ev, Lombak Şehitleri, Lombak Kerizleri, Aşık Memo, D�nyanın En İğren� İnsanı Memo sayılabilir. (Bilhassa sonuncusu grotesklik konusunda sınır tanımıyor gibi. Memo t�m d�nyayı dışkıyla yeniden yaratıyor.)

Son yıllarda bir�ok �izgi roman Cihangir�de ge�iyor, nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeyi?

60�larda New York�taki Greenwich Village ya da San Fransisco�daki Haight-Ashbury gibi mekanlarda olduğu gibi, �marjinal� yaşam tarzlarına ev sahipliği yapan bir yer Cihangir. Dolayısıyla, s�rekli olarak kırık, arıza adamlar olduklarını vurgulayan �yurdum mizah�ısı� i�in elverişli topraklar olma �zeliğini taşıyor herhalde. Mehmet Coşkun (Memcoş) L-manyak�taki ilk �Bir Evimiz Vardı� hikayesinde �Cihangir�in en marjinal sokağında oturmaktan gurur duyuyorduk� diye yazıyor. Seks maceralarını, uyuşturucu kullanan arkadaşlarını anlatıyor. Oky, kurmacayla ger�ekliğin kesiştiği �Cihangir�de Bi Ev�de benzer bir şey yapıyor.

Fakat Amerika�daki altk�lt�r mek�nlarının taşıdığı k�lt�rel devrim potansiyeline sahip bir mek�n olduğunu sanmıyorum. Dışarıdan bakınca, İstanbul�la �zdeşleştirilen tehlike ve cazibenin odak noktalarından biri gibi g�r�n�yor. Cihangir�de ge�en �izgi �yk�lerde de okuyucuya biraz bu pazarlanıyor gibi geliyor. Son d�nemde, Greenwich Village�de olduğu gibi, sanat�ılar ve marjinal olmaktan �ok marjinal olmak isteyen insanların g�zde mekanlarından biri oldu sanırım.

Limon d�neminde yayılanan Suat G�n�lay, Kemal Aratan �izgi romanlarıyla, o d�nemin (80'lerin ortaları) Gırgır�ındaki Nuri Kurtcebe, B�lent Arabacıoğlu işleri arasında nasıl bir fark g�r�yorsun?

Suat G�n�lay ve Kemal Aratan�ın 80 ortalarındaki işlerini �ok fazla bilmiyorum. Bu y�zden aralarında nasıl bir fark olduğunu s�yleyemem. Adı ge�en d�rt �izer i�inde hik�yeciliğini en �ok beğendiğim kişi Suat G�n�lay. �Baltalar Elimizde� gibi daha ger�ek hayatın i�inden gelen hik�yelerini ayrı, �Vakur Barut� �izgisinde olan hikayelerini ayrı seviyorum. Metropol hayatına ilişkin anlattığı hik�yeler, ger�ek�i olsun ya da olmasın, �ok etkileyiciler.

Kemal Aratan�ı bir �izer olarak �ok beğenmekle beraber hik�yeciliğinin aynı oranda başarılı olduğunu d�ş�nm�yorum. En beğendiğim hik�yesi bir İhtiyatsız Adam macerası olan �Torpil G�mr�k�: O hik�yedeki akademi karşıtı s�ylemin �ok ilgin� olduğu kanaatindeyim. İhtiyatsız Adam�ı bahsi ge�en diğer �izerlerin karakterlerinden ayıran �zelliği anarşist tavrı bence.

Nuri Kurtcebe�nin �Gaddar Davut� ve �Apollo Ahmet� gibi işlerinden ziyade daha sonra yayımlanan (ve �Boyut Farkı� alb�m�nde de yer alan), fantastik, soyut, sistem karşıtı �izgi romanlarını seviyorum.

B�lent Arabacıoğlu�nun �En Kahraman Rıdvan� hik�yeleri Gırgır d�neminde de Hıbır d�neminde de en keyifle okuduğum b�l�mler arasındaydı. Hem hareket hem de s�z komiğine dayanan hik�yeleri aynı zamanda s�r�kleyiciydiler de.

Sanırım Suat G�n�lay ve Kemal Aratan�ı Nuri Kurtcebe ve B�lent Arabacıoğlu�ndan ayıran �zelliklerden biri olarak (bunu s�ylerken Kurtcebe�nin �Gaddar Davut� ve �Apollo Ahmet� gibi karakterlerini temel alıyorum), ilk iki �izerin yarattığı karakterlerin (�İhtiyatsız Adam� ve �Vakur Barut�) diğer ikisinin yarattığı karakterlerle karşılaştırıldığında anti-kahraman kalıplarına daha yakın durmaları ve anlattıkları hik�yelerin daha fazla şiddet i�ermesi sayılabilir.

�izgili anlatımda cinsellik kullanımıyla ilgili (dozu/t�r� vs..)d�ş�ncelerin nelerdir?

Destekliyorum :). Cinsellik kulanımının �izgi romanları/mizah dergilerini yozlaştırdığını d�ş�nenlerden değilim. Cinsellik de hayatın i�inde var olan bir �ğe olduğuna g�re �izgili anlatımda da yer almalı diye d�ş�n�yorum. İfade �zg�rl�ğ� a�ısından, cinsellik kullanımınının dozuna ve t�r�ne ilişkin herhangi bir sınırlama olmaması gerektiği kanaatindeyim. �rneğin, 1960�larda Amerika�da yayımlanan underground �izgi romanların i�erdiği hayli sapkın cinselliğin, o d�nemdeki �zg�rl�k hareketine katkıda bulunduğunu d�ş�n�yorum. Yine de b�t�n�yle pornografik olan, porno i�in porno yapan �izgi romanlar/�izgi filmlerle �ok ilgilenmediğimi belirtmeliyim.En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|