12.02.2006

 

�Neyin Nasıl Anlatıldığıyla Daha �ok İlgileniyoruz�

www.seruven.org

Ser�ven�in ikizleri Aykut ve Erkut Erdem kardeşlerle konuştuk. �izgi romanda değişen beğenileri ve beklentilerinden s�z ettiler.

Nasıl başladı bu �izgi roman ilgisi? İkiz olduğunuz i�in soruyorum: Aynı anda mı keşfettiniz �izgi romanı?

Erkut: �ncelikle şu ikizlik konusuna değineyim. İnsanın genetik yapısı aynı, �st�ne �stl�k insanın kişiliğini belirleyemede etkili olan �evresel fakt�rler de benzer olunca (ki birbirimizden pek ayrı d�şmediğimizden bunu rahatlıkla s�yleyebilirim) insanın �zel zevkleri, ilgi alanları da aynı oluyor doğal olarak.

Aykut: Birimizin ilgisini �eken birşey olursa diğeriyle hemen paylaşıyor zaten. �izgi romana ge�ersek herkes gibi biz de �ocukluğumuzda okumaya başladık �izgi romanları. Babamızın etkisi b�y�kt�r bunda, bize aldığı �izgi romana yer veren aylık �ocuk dergilerinin dışında Gırgır ekol�nden gelen �oğu mizah dergisi de her hafta girerdi evimize.

Biraz �nce bahsettiğim gibi hi� �izgi roman okumadığınız bir d�nem oldu mu? Ya da birinizin hi� okumadığı bir d�nem? (farkındaysanız s�rekli ikiz olmanız ile ilgili bir vurgu yapıyorum)

Aykut: Erkut adına da yanıtlayayım, �izgi romandan koptuğumuz bir d�nem olmadı aslında. Ama uzunca bir d�nem �izgi roman ilgimizin �oğunlukla T�rk�e yayınlanan comics�lere (Amerikan �izgi romanlarına) sıkışıp kaldığını rahatlıkla itiraf edebilirim.

Erkut: Bunda en b�y�k etken o d�nemlerdeki bilimkurgu merakımızdı. �niversite yıllarıyla birlikte doğal olarak insanın bazı şeylere bakış a�ısı da değişiyor, �zellikle B�lent Somay edit�rl�ğ�nde �ıkan Metis � Bilimkurgu serisi sayesinde bilimkurgunun derin ve nitelikli �rnekleriyle tanıştıktan sonra bu �izgi romanlar ne yazık ki pek de eskisi kadar �ekici gelmiyor insana.

Aykut: �izgi romana bakışımızı değiştiren kitap ise Levent Cantek�in derlediği �izgili Hayat Kılavuzu oldu. Bu kitap sayesinde �izgi romana daha geniş bir perspektiften bakmaya başladık, �lkelerin kendi ekollerinden ve �eşitli grafik romanlardan haberdar olduk. Alan Moore�un adını da ilk kez bu kitapta duymuştuk galiba.

Alan Moore okumayan �izgi roman okumamış demektir gibi bir iddianız olduğu s�ylendi, doğru mu?

Aykut: Ser�ven�in son sayısında �evirdiğimiz bir Alan Moore r�portajı var. Bu r�portajın bir yerinde Alan Moore diyor ki ��izgi roman daha �zerine bir �izik bile atamadığımız bir bi�im�. �izgi roman geleceğe kalacaksa b�yle sınırları zorlayan sanat�ılarla kalacak kanımca.

Erkut: Alan Moore�un Amerikan mainstream comics�lerin g�n�m�zde geldiği noktada da �nemli bir rol� var. Bu sebepten dolayı bile takip edilmesi gerek bence. İlk d�nem yapıtlarına bakarsanız; Swamp Thing�den başlayarak Watchmen, V for Vendetta gibi eserleriyle o d�nem mainstream �rneklerden farklı, daha deneysel, değinilmeyen değinen, ama edebi a�ıdan g��l� �rnekler vermiş.

Aykut: Ger�i V For Vendetta�nın �izeri David Lloyd, bir r�portajında Alan Moore�u tam da bu sebeple su�lar, eğer Watchmen yazılmasaydı d�ş�şe ge�en s�per kahramanların bir daha kolay kolay toparlanamayacağını, adı Watchmen�le birlikte anılan bir diğer b�y�ğ�n, Frank Miller�ın The Dark Knight Returns�un kendi başına kesinlikle b�yle bir etki yaratamayağını ve dolayısıyla �izgi romanın daha sanatsal bir y�ne kayacağını �ne s�rer.

Alan Moore sizin i�in bu kadar belirleyici ise ş�yle sorayım: �izgi roman ne kadar sanat sizce (m�mk�nse bir re�ete istiyoruz)

Erkut: �ncelikle k�t� �rnekler �zerinden �izgi romanın �y�zeyselliği kabul edilmiş bir yan t�r� olduğuna dair yapılan �nermelere ger�ekten şaşırıyorum. Bana g�re �izgi roman kesinlikle bir sanat dalı. Ama her sanat dalında olduğu gibi �izgi romanın da iyi ve k�t� �rnekleri var.

Aykut: Ve re�eteden kastedilen bir �izgi romanı başarılı bir sanat eseri kılan �zellikler ise benim a�ımdan senarist bir adım �ne �ıkıyor, şahsen neyin nasıl anlatıldığıyla daha �ok ilgileniyorum. Hatta yazar-�izer aynı kişiyse �oğu kez �izimler konusunda beklentim daha az bile olabiliyor.

Alan Moore seven Sandman sevmez gibi bir iddia var, katılır mısınız?

Aykut: Evet, Alan Moore ve Neil Gaiman�ın farklı okuyucu kitlelerine hitap ettiğini kabul ediyorum ama bu iki yazarı da zevkle okuyan biri olarak bu yukarıdaki genellemeye katılmıyorum. Alan Moore daha realist, daha toplumcu bir yazar. Mesela Alan Moore�un From Hell�i, bir Karındeşen Jack �yk�s�nden ziyade arka planda anlatılan Viktorya d�nemi İngiltere�sinin bir ��z�mlemesidir aslında. �b�r tarafta Neil Gaiman ise daha �ok bir şair edasıyla eserler veren romantik bir yazar. Onun derdi hep ger�ek mutluluğu bulmakla ilgili olmuş, kahramanları da hep bunu arayan ancak bir t�rl� bulamayan yalnız insanlar.

Sizce grafik roman tanımına giren işler yapıldı mı / yapılıyor mu T�rkiye�de?

Erkut: �izgi romanın �lkemizde bir sekt�r oluşturamadığını d�ş�n�rsek grafik roman olarak sayabileceğimiz eserler de bir elin parmaklarını ge�emiyor doğal olarak. Bu sene Doğan Kitap�ın Ahmet �mit�i de bizzat yaratım s�recinin i�ine dahil edip bir �izgi roman yayınlaması �ok sevindiriciydi bence.

Aykut: Ersin Karabulut O.D.T.�.�ye geldiğinde s�z alıp sormuştum �Penguen�de bir sayfaya ve Lombak�ta iki, en �ok ��-d�rt sayfaya sıkışıp kalmaktan memnun musun, bir grafik roman hazırlamak ister misin?� diye, o da �Keşke T�rkiye koşulları el verseydi de eve kapanıp başka birşey d�ş�nmeden bir grafik romanla ortaya �ıkabilseydim� diye cevap vermişti. Ger�ekten �lkemizdeki bu hayat koşullarında grafik roman olarak tanımlayabileceğimiz eserlerin verilmesi �ok zor ama arada bazı başarılı �rnekler de �ıkmıyor değil. Bu a�ıdan ben de Erkut gibi bir edebiyat uyarlamasının, Nuri Kurtcebe�nin Nazım Hikmet�in destansı şiirinden uyarladığı Kuvayi Milliye�nin adını vereyim, ger�ekten takdir ettiğim, �ok başarılı bir �alışmaydı.

Yerli �izgi romanı izliyor musunuz? Bize �zg� bir �izgi roman anlayışımız olduğu s�ylenebilir mi?

Erkut: Son d�nem �rnekleri takip etmeye �alıştığımızı s�yleyebilirim. �izgi romanın mizah dergilerine sıkışıp kaldığı ve bunun dışındaki �rneklerin �ok az sayıda verildiği bir ortamda ne yazık ki tam anlamıyla bize �zg� bir �izgi roman anlayışımız olduğundan bahsedemeyiz bence.

Aykut: Evet, ortak bir anlayıştan bahsedebilmek i�in yıllar boyunca s�regelen �retimin yanında t�ketimin de olduğu sağlam bir sekt�r gerek. Şu an fanzinler dışında �izgi roman dergisi olarak sadece Strip var, o da �eşitli haber sayfalarının olduğu ve d�z yazılara da yer veren karma bir dergi. Bu bakımdan Galip Tekin�in Resimli Roman�ının yaşamasını ve başarılı olmasını can-ı g�n�lden istiyordum ancak bu deneme devamını getiremedi ne yazık ki. Bunların dışında geriye asıl satış rakamlarını oluşturan haftalık ve aylık mizah dergileri kalıyor. İşte bu dergilerdeki �izgi romanlara hakim olan ortak bir anlayıştan bahsedebiliriz.

Erkut: �ncelikle bu �izgi romanlarda mizah dergilerinin devamı olarak realist �izgiler yerine �oğunlukla karikat�rize �izgiler kullanılıyor ve daha �ok g�nl�k konuşma dilinin hakim olduğu uzun diyaloglara yer veriliyor. Bu ortak �zellikler biraz da bu dergilerin kapalı ortamından kaynaklanıyor kanımca, yazarlar arası etkileşimler doğal olarak eserlere de yansıyor.

Aykut: Ve bu �izgi romanlar, giderek daha da comix olarak adlandırılan Amerikan ana akımının dışında kalan marjinal yeraltı �izgi romanlarına benziyorlar.En Son Eklenen 5 Röportaj

Aslan Ş�k�r: �Zagor�a Biraz İltimas Ge�erdim Galiba��
28.01.2007
T�rkiye�de �izgi roman denildiğinde akla gelen her �alışmanın kapağında Aslan Ş�k�r��n imzasına rastlamak m�mk�nd�r. Bunca emek ve tanınmışlığa karşın Aslan Ş�k...

Galip Tekin'den "Galip Tekin Etkisi"
09.12.2006
Galip Tekin'in doksanlı yılların ilk yarısında arkadaşımız Orhun Yakın ile yaptığı r�portajdan kısa bir b�l�m aktarıyoruz. Tekin, mizah ile ilişkisini a�ıklarke...

Cem Dinlenmiş: �İyi İşin İtibar G�receği İnancındayım�
29.10.2006
Son sayımızın kapak �izeri Cem Dinlenmiş ile mizah ve �izgi roman �zerine bir sohbet yaptık....

G�rcan G�rsel: �T�rkiye�de �izgi Roman Okuru Yok Diyenlere Katılmıyorum�
15.10.2006
1959 Turhal (Tokat) doğumlu G�rcan G�rsel, yurt dışında alb�mleri yayınlanan sayılı �izerlerimizden. 1981 yılında Tatbiki G�zel Sanatlar Y�ksek Okulu Grafik B�l�m��nden mezun olan G�rsel �arş...

Mahmud Asrar: �Fanzin Hep Yaşatmaya �alıştığım Amat�r Ruhu S�rd�rmek Adına �ok �nemli�
29.09.2006
Son sayımızın kapağını �izen Mahmud Asrar ile yaptığımız, hayattan ve �izgi romandan konuştuğumuz r�portajı aktarıyoruz... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|