20.04.2006

 

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�

www.seruven.org

Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden.

G�zel Sanatlar Lisesi sonra Fak�ltesi okumuşsun� Aslında hep g�zel sanatlar eğitimi almışsın�Bu s�reklilik sana ne kattı?
Bu s�reklilik �ncelikle ayaklarımı yere diğerlerinden biraz daha erken ve sağlam basmamı sağladı sanırım. Neticede desen, kompozisyon, ışık, renk, g�lge vb. kavramlarla �ok daha �nce tanışıyorsun ve bunları et�d ederken hep akıl danışabileceğin hocaların oluyor yanında. Yaşıtların yarınki matematik sınavı i�in heyecanlanırken sen yağlıboya ya da desen sınavın i�in heyecanlanıyorsun. Ancak sonu�ta bu doğal seleksiyondur; sen eğer istekliysen ve ger�ekten ne istediğini biliyorsan kendini sağlıklı olarak geliştirebilirsin. Yani �zetleyecek olursak, teknik olarak alt yapı ve donanım almaya diğerlerinden daha �nce başlıyorsun. Fak�ltede ise, lisede aldığın temel donanımın �zerine yeni bilgiler ekliyorsun. Bu bilgileri kendin i�in doğru kullanabilirsen diğerlerinden biraz daha g��l� hissediyorsun kendini.

T�rkiye�de eğitim kurumlarında �izgi romana karşı bir �nyargı vardır. Bunu bir k���mseme, sanat saymama olarak niteleyebiliriz. G�zel Sanatlar eğitimi veren okullar, en azından mezun olduğunu kurumlar bu yargının dışında kalabilmişler mi sence?
Şu andaki durum nedir bilemiyorum ama benim �ğrenci olduğum yıllarda b�yle bir yargı vardı. Şimdilerde haberlerini alıyorum, animasyon b�l�m�nde ders olarak okutulmasa bile, �dev olarak �ğrencilerden �izgi roman hazırlamaları isteniyormuş. Bu harika bir gelişme aslında. Biraz daha ge� mezun olsaymışım diyor insan. Biz o d�nemde kendi �aba ve har�lıklarımızla �ıkardığımız fanzinlerle sesimizi duyurmaya �alışırdık. Lisede ise, başta Yıldıray�ınkiler (�ınar) olmak �zere (gel tezkere gel!) yaptığımız �izgi romanlar sadece duvar gazetesinin eksik b�l�m�n� tamamlamak i�indi. Neticede tuval �zerine yağlıboya yaratıklar ya da Conan �izdiğimde, hocalarımın �oğu, o pahalı yağlı boya t�plerini boşa harcadığımı d�ş�n�rlerdi. Ben de sınıfı ge�mek i�in mecburen nat�rmort �alışırdım haliyle...

Ne t�r �izgi romanlar izliyorsun, soruyu daha geniş de d�ş�nebiliriz� Ne t�r hik�yeler seni heyecanlandırıyor?
A�ık�ası s�per kahramanların olduğu Amerikan tarzı �izgi romanlar bana �oğu zaman �ok �ekici gelmedi. Tabi bu onları okumadığım anlamına gelmiyor sadece bir �zdeşleşme sorunu yaşıyorum. Bill Sienkiewicz, Mike Mignola ya da Frank Miller gibi �ok beğenerek takip ettiğim �izerler var. �ıkan sayıları d�zenli olarak aldığım s�ylenemez. Daha �ok alb�m ve Graphic Novelları toplamaya �alışıyorum. �zellikle şu ya da bu t�r hik�yeler beni daha fazla etkiler diyemem ama Avrupa tarzı �izgi romanlar (bu ne kadar doğru bir terim bilemiyorum ama), konuları ve g�rsellikleriyle beni hep daha fazla b�y�lediler sanki.

Uzun s�re �izgi roman dışında �zellikle animasyon ve ill�strasyon ile uğraşmışsın. Bu ekonomik dertler ya da ge�im sıkıntısı ile mi a�ıklanabilir yoksa �izgi roman i�in kendini hazır mı hissetmedin?
Neticede birincil kimliğim olarak ill�strat�rl�ğ� g�r�yorum. Ancak i�imde hep varolan �izgi roman yapma isteği ve fak�lte yıllarında kendi �abalarımızla �ıkardığımız fanzinlerden sonra artık vakti geldi diye d�ş�n�yorum. Tam Macera �izgi roman projesi bu isteğin bir sonucu olarak gelişti. �Anne ben artık �izgi romancı oldum� diyemem ama Tam Macera i�inde �izgi romancı y�n�m� de olduk�a geliştireceğime inanıyorum. Animasyon konusuna gelince... �ok karamsar bir tablo �izmek istemiyorum ama T�rkiye�de animasyon deyince ş�yle bir g�zleri doluyor insanın. �ncelikle insanları otellerde değil de st�dyoda �alıştığına ikna etmeye �alışıyorsun. Bu konu ve sorunlar i�in edilecek bir araba dolusu laf var ancak temelde evet, ge�im sıkıntısı ve ekonomik sorunlar i�in diyebiliriz.

Tam Macera dergisi i�in hazırlanıyorsunuz? Neler bekliyor sizi?
İnanılmaz heyecanlıyım... Evet �izgi roman i�in her zaman heyecanlıyım ama şu sıralar hazırlık aşaması s�rse de, elimize aldığımız zaman somut olarak g�rebileceğimiz bir dergimiz, bir bebeğimiz var. Ve buradan, bazıları aramıza yeni katılan gen� �izerlere ve hep bizimle olan takım arkadaşlarımıza �zverili �alışmalarından dolayı tekrar tekrar teşekk�r ediyorum. Olduk�a uzun ve meşakkatli bir s�re� �izgi roman �retmek. �stelik olduk�a kısa s�rede t�ketilen bir şey. Ancak ne olursa olsun b�t�n �alışmalarımıza değeceğini d�ş�n�yoruz. İlban Ertem�in �izgi romancılarla ilgili �ok sevdiğim bir �izgi romanı vardır: �izgi romancı, konu bulmak ve �izmek i�in kendini paralar, ancak dergi raflarda yerini alıp, okuyucunun eline ge�ip birka� saniyede okunup, okuyucunun y�z�nde o bir saniyelik tebess�m� yakalayana kadar rahat edemez. Bizimki de buna benziyor aslında. Okuyucunun tepkisini almadan �ok somut olarak bizi neyin beklediğini bilemeyiz. Ancak şunu s�yleyebilirim ki, insanların kendilerinden �ok şey bulacakları ve keyif ve heyecanla takip edeceklerini umduğum maceralar bekliyor onları�

T�rkiye�de �ok �izer �ıkıyor ama akacak mecra bulamadıkları i�in ya işi bırakıyorlar ya da farklı alanlara y�neliyorlar deniyor. Katılır mısın bu yargıya� En azından �ok �izer var mı ger�ekten?
Bence ger�ekten yetenekli pek �ok �izer var ama sizin de dediğiniz gibi akacak mecra bulamadıkları i�in kimse onları yeterince tanımıyor.(Bizde tesis yok tesis! Yoksa ooo!..) Şaka bir yana bu �akacak mecra�nın bulunamamasının en b�y�k sebebi ekonomik nedenler. Bu, hem �izer hem yayıncı i�in ge�erli bir durum tabii ki. �izgi roman �retilerek ve t�ketilerek gelişebilecek bir alan. Ancak yeterli �retim olanakları yaratılamadığı i�in t�ketim de belli d�zeyin �st�ne �ıkamıyor ne yazık ki. Biz Tam Macera�da b�yle bir �retim ortamı sağlamak i�in �alışıyoruz aslında. İyi işler yapıldığı zaman okuyucuya ulaşılabileceğini, bunun daha iyi �izgi romanlar yapmak i�in gerekli kaynakları sağlayabileceğine inanıyoruz. Şu anda yerli �izgi romanda bir kısır d�ng� var. Yeteri kadar �alışması yayınlanmayan, yayınlanan �alışmaları da okurla buluşamayan iyi �izerlerde bir s�re sonra ekonomik nedenlerin de etkisiyle k�s�yorlar �izgiye.

Şairler, romancılar ya da hik�yeciler parayı d�ş�nmeden �iziyorlar-�retiyorlar. Oysa �izgi roman alanında �zellikle gen� �izerlerin �ncelikle telifi d�ş�nmeleri bana ilgin� geliyor. Tam Macera hazırlıklarında bir�ok �izerle konuştunuz �nce parayı konuşalım diyen �izerlerle siz de karşılaşıyor musunuz?
Karşılaşıyoruz elbette. Ben kimseyi yargılamak istemiyorum. Sonu�ta herkesin kendine g�re durumu farklı olabilir. Ama bir taraftan da, daha adı sanı duyulmamış, elle tutulur hi�bir projeye imza atmamış, yaptığı işi ilk defa y�z y�ze g�r�şmede g�rd�ğ�m�z insanların daha lafı paradan a�malarını da garip buluyorum. Evet hepimiz ge�inmek zorundayız, hepimizin paraya ihtiyacı var ancak bu işi yapmayı se�erken bazı su g�t�rmez ger�eklerin farkında olmak gerekiyor. Bunlar piyasa ger�ekleri. �izgi roman şu an i�in �ok para kazandıracak bir iş değil �lkemizde. Eğer bu işi yapmak istiyorsan paradan �nce �n plana �ıkarman gereken başka şeyler var. �alışkanlık, �zveri, sabır, kendini geliştirme� ��nk� aslında �izgi romancı olacağım derken şunu diyorsun: Evet geleceğim belli değil, 5 yıl sonra terfi alacağım bir işim yok, �n�m� rahat�a g�remiyorum ama b�t�n bu belirsizliklere rağmen sevdiğim, mutlu olduğum işi yapacağım. Sadece bu bile beni diğerlerinden farklı ve �zel kılar. İlk �nce parayı d�ş�nen �izerleri anlamıyorum ��nk� d�nyanın neresine gidersen git, eğer daha işin başındaysan ve kimse seni tanımıyorsa, kendini ispat etmeden (ki bir �izer i�in esas problem budur) hak ettiğin imk�nlara ve paraya kavuşamazsın. �stelik biz T�rkiye�de yaşıyoruz. Yani �izgi romanın hen�z bir sekt�r olmadığı bir �lkede. Ekip i�inde Yıldıray �ınar, Mahmud A Asrar gibi yurt i�inde ve yurt dışında pek �ok �izgi roman hazırlamış ve kendini bu piyasada ispat etmiş �izgi romancılar var. Onların �alışırken g�sterdikleri heyecanı ve �zveriyi g�r�nce, karşımıza oturur oturmaz para konuşan amat�r �izerleri biraz garipsiyoruz.

Teşekk�rler Ozan, kolaylıklar dileriz
Ben teşekk�r ederim�

Ozan�ın �alışmaları i�in şu adreslere bakılabilir
http://www.ozankucukusta.com
http://kusta.deviantart.com/En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|