03.07.2006

 

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��

www.seruven.org

Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz.

Bir gazetecinin maceralarını anlatan bir �izgi roman yapmak nereden aklınıza geldi? G�nl�k bir gazetede �alışıyor olmak, bunda etkili oldu mu?

Bir gazetecinin g�z�yle d�nyada s�rmekte olan savaşlara ve b�lgesel �atışmalara bakmanın getireceği avantajları d�ş�nd�ğ�mde �Ayşeg�l� karakteri bana doğru yol olarak g�r�nd�. Onunla hem savaş b�lgelerine elimi kolumu sallayarak girecektim, hem de savaşın tarafı ya da bir tarafa angaje olmamış bir tanığıyla hik�yelerime inandırıcılık kazandırma şansım olacaktı.

Başlangı� macerası olarak Irak Şahini'nin hik�yesini tercih etme nedeniniz nedir?

Başlamasının �zerinden yaklaşık iki yıl ge�miş ve herkes i�in Irak savaşı artık �l� sayılarının ve haber rutininin arasında zar zor yer bulur hale gelmişti. Oysa yara sıcaktı. Benim Ayşeg�l dizisine başlarkenki amacım yaşanmış ve hızla unutulmuş bile olsa, Ayşeg�l�� �rneğin Ruanda�ya g�nderip eski yaraları, yaşanmış b�t�n derin acıları, d�nyaya şekil veren aslen b�y�k ama g�ndemdeki yeri �Demi Moore�un yeni kocasıyla balayı gezisi�nden k���k olaylara yeniden bakmak, bu ve benzeri arkeolojileri yapabilmekti. Irak, b�lgeyi farklılaştıracak bir �ok gelişmeyi i�inde barındırıyor. �izgi roman gibi y�zeysel bir anlatım tarzıyla bu gelişmeleri, Irak�taki etkin dinamikleri anlamak, anlamlandırmak elbette kendine �ok fazla işlev y�klemek olacaktır. Ama benim artık g�rmeye bile fazla tahamm�l edemediğimiz kimi meseleleri g�ndeme getirmek gibi bir arzum var. Bunun da s�rmesini hedefliyorum.

T�rkiye�de medya sekt�r�nde �ok fazla kadın gazeteci yokken, kadın savaş muhabirinin maceralarını �izmek zor olmuyor mu?

Yok değil, haksızlık etmeyelim. Var, ama bizim fark edeceğimiz kadar ortada değiller. Savaş muhabiri kadınların bile bir ka�ını ben tanıyorum. Ama benim �kadın savaş muhabiri� se�işimin nedenleri biraz farklı. Kadınları duygusallıklarıyla tanıyor ya da tanımlıyoruz. Bu ifade yanlış bence. Duygularını daha doğru yaşadıklarını s�ylemek gerekir. Savaş koşullarının ne kadar duygu yoğun koşullar olduğunu tahmin ediyordum. Savaş muhabiri dostlarımla yaptığım sohbetler bu d�ş�ncemi olduk�a kuvvetlendirdi. Yoğun duygularla yaşayacaksınız, doğru analizler yapacaksınız, ama asıl �nemlisi bir gazeteci olarak ne kadar başarabiliyorsanız o kadar bir ka� a�ılı bakmaya �alışacaksınız. Bunu bir kadının m�kemmelen yapabileceğini d�ş�nd�m.

Bunun yanı sıra, meselenin i�ine girdiğimde g�rd�ğ�m sorun savaş muhabirlerinin cinsiyeti değildi. Mevcut TV kanallarının �haber pahalı� tezinden yola �ıkarak �zellikle savaş b�lgelerine muhabir yollama arzuları g�n ge�tik�e azalıyor. Ancak savaşın yoğun anlarında bu muhabir arkadaşları ge�ici s�relerde ve olduk�a yetersiz olanaklarla b�lgelere yolluyorlar. �ok uzak olmamak kaydıyla. ��nk� herkes biliyor ki, haberi �rneğin Reuters�ten, AP�den ya da bu benzeri bir takım ajanslardan almak hem daha ucuz, hem de �genele uyma� eğilimlerinde garantici bir y�ntem. Yani �istemediğiniz sapmalar�dan sizi koruyor. Oysa Irak Savaşı gibi bizim yaşadığımız �lkelerde de etkileri �ok kalıcı bir takım savaşlara ya da b�lgesel �atışmalara ayıracak muhabirleri olmaması bana tam da toplumun duyarsızlığı ile onu oluşturan bakışın i�-i�e ge�miş olduğunu d�ş�nd�r�yor. Bu yumurtadan bu tavuk, bu tavuktan bu yumurta... Bir kadın savaş muhabiri, her b�lgeye her istediğinde giden bir kadın savaş muhabiri, biraz da benim muradım demek ki...

Irak Şahini hik�yesini karışık kurgusunun (zamanlama, flashbackler, vb.) ilk macera a�ısından k�t� bir etki yapabileceğini d�ş�nd�n�z m�?

D�ş�nd�m. Sadece bunu değil, bu i�erikli bir kahramanı ve bir �izgi romanı yapıp yapmamayı da �ok d�ş�nd�m. Bunun yerine tercih edilebilecek bir s�r� hik�ye vardı. Okurun da tercih �nceliğini oluşturabilecek hik�yeler. Buna rağmen ben, 121 g�n s�receğini �nceden bildiğim bir hik�yeyi �iziyordum. Yani, kanavası ve diyaloglarının ana hatları �nceden belirlenmiş bir hik�ye hazırlamıştım. �stelik Diario adlı derginin muhabiri olarak b�lgeye gitmiş olan Enzo Baldoni de ger�ek bir karakterdi� Adana�da ele ge�irilen k���k bir heykelle ilgili bir hik�ye okumuştum, ki zaten Amerikan işgali sırasında b�y�k bir talan ger�ekleştiği i�in son derece olası bir vaka kurgusu yapmıştım. Ama bir �izgi roman �izecektim. Entrikaları �eşitlendirmem, heyecan katmam gerekiyordu. Meselem bu değildi ama, bunu mesele etmem gerekiyordu. Ben Irak�ta yaşananlarla ilgili kuvvetli bir arka plan �izmek istiyordum. Bir de son olarak bu hik�yenin bitiminde kitap olacağını planlıyordum. Yani gazete formatına uygun bir �izgi romanla, �izgi romanın geleneksel diline uygun bir anlatımın karışımını yakalamak zorundaydım. Dikkatli bakıldığında neredeyse g�nl�k episodik bir yapı ile sinema kurgusunun bir arada kullanıldığı bir anlatım g�r�rs�n�z. Kitap olarak hazırlıkları tamamlandı ve Doğan Kitap�tan bu ay sonu yayınlanacak. Bu bir seri olacak ve diğer hik�yeler de aynı şekilde kitaplaştırılacak. Beni işin bu tarafı en az g�nl�k bir gazetede �izmek kadar ilgilendiriyor.

G�nl�k bir gazetede �izgi roman �izmenin artıları ve eksileri neler? Pazar g�nleri verilen geniş �zet gazete y�netimi tarafından nasıl karşılanıyordu?

İlk eksisi yukarıda anlattığım şey. G�n i�inde dramatik değişimi yakalamak zorunda olmak. Sizin fark ettiğiniz de bir eksi; kurgu �ok oynamaya izin vermeyecek, basit şematik bir kurgu olmalı. Ki benim tersini yaptığımı biliyoruz. Hik�yelerini ne kadar �nceden hazırlarsanız hazırlayın, araştırma, bilgi, belge gerektiren konular etrafında dolaşıyorum. �ok kaynak t�ketmek, �ok az hata yapmak ve olabildiğince doğru vaka toplamak gerekiyor. Ben Ortadoğu uzmanı değilim... Savaş muhabiri değilim... Iraklı değilim... Amerikan askeri değilim... İsrailli veya Filistinli de değilim. Ama hepsinin ne d�ş�nd�ğ�n�, nasıl bir tarihsellikten geldiğini, nasıl bir pratik yaşadıklarını, b�lge tarihini, �lke tarihlerini, mekan bilgilerini, politik kutupsallaşmaları, birbirlerini algılayışlarını, birbirlerinden bahsediş bi�imlerini bilmek zorundayım. İslam tarihini bilmem gerekir. İslam uygarlığını tanımam gerekir. Bunları �izgi diline taşımak i�in harcamam gereken s�re de cabası. Elbette bu s�reyi yeterince harcayamamak beni �z�yor. Arada �izdiğim ve temelde �izme nedenimi �ok tuhaf bir olayın oluşturduğu �Kapka��ı� hik�yesinde bile bilmek zorunda olduğum o kadar ayrıntı vardı ki... ��nk� �n yargı boldu. Dayanağım d�rt d�rtl�k bir r�portajdı*. R�portajın kahramanları ger�ekti. Ama anlattıkları kadar ger�ek. Bir hırsızdan s�z ediyoruz. Bu konuda yazılmış binlerce kitap ve araştırma var. Benim derdim hırsızlığı �vmek, birilerinin ��zr��n� temsil etmek değildi. Toplumsal lin� g�d�s� gelişmiş bir toplumun �kırmızı �izgileri�nde dolaşacaksanız, donanımlı olmak zorundasınız. Ezc�mle, daha detaycı, daha seyir zevki fazla bir �izgi dili planlıyordum, ama �z�lerek yeterince derinleşemediğimi g�r�yorum. Vakit sorunu, g�nlerin 24 saatten oluştuğu ger�eği, g�nl�k bir �alışmada beni olduk�a zorluyor.

Artısı ise kitleselliği ile başlıyor. Gazete organik bir yapı... Bu yapının g�ndelik dinamiği yakalama şansı TV kadar olmasa da, TV�lerimizin bunu kullanamayışı gazeteleri h�l� en sıcak haber kaynağı olma noktasında tutabiliyor. Benim bir arzum da (dilerim ger�ekleşmez) g�ncel bir hik�yeyi, neredeyse ger�ek anlamda g�n� g�n�ne yakalayan, �ng�r�lerimi daha net sınayabileceğim bir hik�yeyi de �izebilmek. Yer yer İsrail hik�yesinde bunu yakalama imk�nım oldu. B�yle bir beklentim var. �izgi romancı olarak, i�imdeki k�t�c�l hayvan bunu istiyor, biliyorum. Ama diğer ve asıl beni s�ylemlerimde temsil eden tarafım bunu şiddetle reddediyor. Ben ne istersem isteyeyim, ne istemezsem istemeyeyim, �yle sanıyorum ki İran-Amerika savaşında bu durum ger�ek olacak. Yani, t�m�yle savaşıyla eş zamanlı bir Ayşeg�l hik�yesi �izeceğim.

Irak Şahini macerasında altı kez Kuranı Kerim'e atıf yapılmış; maceranın k���k hik�yelerinden biri (Baha'nın Ayşeg�l'e anlattıkları) Kuran'da ge�en bir menkıbeye dayanıyor. Ge�mişinde Cumhuriyet, Pişmiş Kelle gibi sol perspektifli yayınlarda �alışmış bir �izerin, Radikal gazetesinde yayınlanan bir �izgi roman �alışmasında b�yle malzemeler kullanması okur tarafından nasıl karşılandı?

Evet, bir �ok sure ve ayet yer aldı hik�yemde. Fil suresi savaşın ilk g�nleri �ıkan bir kum fırtınası y�z�nden ilerlemesi duran Amerikan askerlerinin durumu karşısında Irak�ta bir efsane olarak bir ka� g�n dilden dile dolaştı. Zaman bize g�sterdi ki bu efsaneyle savaş istenildiği gibi değişmiyor. Benim siyasal �izgimin değiştiği sonucu �ıkarılıyorsa bunda ciddi bir yanılgıya yol a�mışım demektir. Baha, Fil suresine g�nderme yaparken de ger�ekte gelişen g�nlerin bir �aydınlanma� yaratmadığı saptamasıyla yer alır. Bu bir anlatım. Kur�an-ı Kerim�den, tek bir Allah s�zc�ğ� ge�meyen �deyişler� alıntıladım. Şimdiki hik�yemde, yani Erev ile Saheer�de de Tevrat�tan, Ey�p��n Kitabı�ndan alıntılar yer alıyor. Savaşların ya da b�lgesel �atışmaların cereyan ettiği topraklarda �ne �ıkan ve �zellikle git gide daha da �ne �ıkacağına inandığım dini tercihler noktası benim i�in ilgi �ekici. Bu insanları bi�imlendiren dini aidiyetlerin bir t�r alegori oluşturacak bi�imde hik�yelerimde yer alması gerektiğini d�ş�n�yorum. Ben bir sosyalistim. Eğer b�y�k bir değişiklik olmazsa İsrail-Filistin �atışmasını anlattığım Erev ile Saheer�in hik�yesinden sonraki hik�yem Rusya�da ge�ecek ve o hik�yede de alıntı kaynağı olarak Stalin�in kitaplarını hedefliyorum. Bu arada anti-sovyetik bir bakış a�ım olduğunu da s�ylemeden ge�emeyeceğim. Ben tersine, alıntılarımla bir t�r karşıtlığı, bir t�r alegoriyi, bir t�r eğretilemeyi etki olarak yakalamak isteğiyle hareket ediyorum. Ey�p, d�nyanın en iyi (!) insanı. �nce servetini, ardından eşini, �ocuklarını ve son olarak da sağlığını kaybediyor. Tanrı inancı olan biri. Ve �� arkadaşıyla tartışmaları, Ey�p��n isyanı �er�evesinde gelişiyor. Bu hik�yede de beş-altı yerde dediğim gibi Ey�p��n Kitabı�ndan alıntı yapacağım.

Okur tepkisine gelince, o tarafı hazin. Bırakın olumsuz bir eleştiri almayı, eski zamanlarda, Cumhuriyet�te �izerken g�nde yirmi otuz mektup alırdım. Şimdi teknoloji herkesin elinin altında. İsterlerse sayfalarca, canları �ektiğince k�f�r edebilirler, isterlerse g�n� g�n�ne hik�yeyi tartışabilirler. Hayır ama, tek bir ses �ıkmıyor. Bunu neye bağlayabileceğimi bilmiyorum. Sorunun kaynağını kendimde aradığımı tahmin edersiniz... Kendi kendime ��ok mu lazımdı b�yle bir işe kalkıştın, kimin umurunda yani� dediğim oluyor.

(R�portajın tamamı Yeni Ser�ven, �izgi Roman Araştırmaları dergisinin 1.sayısında)En Son Eklenen 5 Röportaj

Kemal G�khan G�rses: �Arzum G�ncel Bir Hik�yeyi G�n� G�n�ne �izebilmek��
03.07.2006
Ayşeg�l Savaşta alb�m�yle ilgili olarak Kemal G�khan G�rses ile yaptığımız r�portajı aktarıyoruz....

Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuşuyor
07.06.2006
L.A. Weekly�den Jay Babcock, underground ve muhalif k�lt�rlerin �arpıcı �reticilerinden biri olan Alexandro Jodorowsky ile r�portaj yapmış. Bu r�portajı vesile ederek T�rkiye�de nerdeyse hi� tanınmayan bu �arp&...

Gerhard F�rster: �Giderek �oğalan Aktif Bir Okuyucu Var�
11.05.2006
Gerhard F�rster, Avusturya�da yaşayan, �izgi roman araştırmaları dergilerinde �alışmaları yayınlanan bir araştırmacı-yazar. Fumetti tutkunu olan F�rster, �izgi roman d�nyasına ili&...

Ozan K���kusta: ��izgi Roman İ�in Her Zaman Heyecanlıyım�
20.04.2006
Dergimizin son sayısının kapağını �izen Ozan K���kusta ile konuştuk. Ozan, yayın hazırlıkları s�ren Tam Macera ekibinden....

Uzaktan Sevin�le İzliyorum
12.03.2006
T�rkiye�nin ilk kadın karikat�risti sayılan Selma Emiroğlu-Aykan, �zellikle Kara Kedi �etesi �izgi romanıyla bir kuşağın b�y�k sempatisini kazanmıştı. Sorularımız �er�evesinde �ize... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|