29.09.2006

 

Mahmud Asrar: �Fanzin Hep Yaşatmaya �alıştığım Amat�r Ruhu S�rd�rmek Adına �ok �nemli�

www.seruven.org

Son sayımızın kapağını �izen Mahmud Asrar ile yaptığımız, hayattan ve �izgi romandan konuştuğumuz r�portajı aktarıyoruz

+ Kimi �izerler her �izdiklerini saklarlar, kimileri de geriye d�n�p bakmazlar. Sen nasılsın, ilk �izdiklerini saklıyor musun?

- �ocukken �izdiklerimi saklamak gibi bir merakım yoktu. Sadece resim defterlerini veya boyama kitaplarını doldururdum ve gerisine aldırmazdım. Ancak annem �izdiklerimden b�y�k keyif alırdı ve anlaşılan benden daha �ok değer verirdi. �ocukluğumda �izdiğim resimlerin bir �oğunu saklamıştır. Bu konuda daha bilin�li bir hale geldiğimden beri ise �alışmalarımın b�y�k bir �oğunluğunu saklamaya başladım. Beğenmediğim �izimlerim olursa ya anında imha ediyorum ya da daha sonra toplu şekilde atıyorum. Geriye d�n�p eski �alışmalara bakmak ise biraz can sıkıcı olabiliyor. ��nk� eski işlerimdeki hataları daha kolay g�rebiliyorum. Tabii bu da bazen katettiğim yolu g�zlemleyebilmem a�ısından iyi oluyor.

+ Ne t�r hikayeler hoşuna gidiyor? �izgi roman olarak nasıl senaryolarla uğraşmak istiyorsun?

- Bir �izgi roman okuru olarak okumayı tercih ettiğim t�rde senaryoları bir �izer olarak da resimlemeyi tercih ediyorum. S�per kahraman �yk�leri �zerinde �alışmak bana �ok b�y�k zevk veriyor. Hareketli ve dinamik sahneler resimlemek ve bu anlamda bir şeyler ��z�mlemek b�y�k bir �oşku olabiliyor benim i�in. �izgi romanda karakterlerin sosyal ilişkileri ve inandırıcılıkları da benim i�in �ok �nemli ve bunu �izimlerime de yansıtmaya �alışıyorum. O y�zden okuduğum veya �zerinde �alıştığım bir �yk�de bu gibi �ğelere �nem veriyorum. �te yandan iyi yazılmış herhangi bir �yk� benim i�in �ok değerlidir ve bana hitap ediyorsa �zerinde �alışmayı uygun bulabilirim.

+ Grafik romanlar Amerikan �izgi romanında kahraman modelini etkiledi sanki. Kahraman olmamasını �izgi romanın doğasına aykırı bulanlar var. Kahramanlar yaratan biri olarak sen nasıl bakıyorsun meseleye. Kahramanların �reticiden daha �ok tanınması da var ��nk�.

- Bu tip konularda aslında �ok esnek ve a�ık fikirli olmaya �alışırım. Bu y�zden �ok ayrımcılık yaptığım s�ylenemez ve kaliteli bir �retim her zaman hak ettiği değeri bulur. Ama bence bir �yk�de bir kahraman olmalı. Kahraman derken illa ki insanlara yardım eden bir yarı-tanrıdan bahsetmiyorum tabii. İyi ya da k�t� bir karakter(ler) olmalı ki insanlar kendilerinden bir şeyler bulabilsin veya �zdeşleşebilecekleri bazı temalar bulsunlar. Hatta belki nefret etsinler ama yine de bu anlamda onlara bir şeyler yaşatsın. Tabii bu tip d�ş�nceler s�reli yayınlar i�in daha ge�erli bir bakış a�ısı sanırım. Kahraman ile yaratıcısından hangisinin tanınıp �ne �ıkacağı ise zaman i�inde belirlenir diye d�ş�n�yorum.

+ Asla �izmem diyebileceğin bir konu-senaryo var mı?

- �izmemeyi tercih edeceğim bir �zel bir konsept veya tema sanırım yok. Aksine �izeceğim senaryolarda �eşitlilik olması hoşuma gider. Ancak işleyeceğim senaryonun i�eriğinde hoşuma gitmeyen konular veya anlatımlar olabilir. Kişisel ve etik g�r�şlerime aykırı temalar �zerinde �alışmamayı tercih ediyorum. �rneğin şovenizm veya faşizm gibi şeyler i�eren bir senaryo ile asla ilgim olamaz.

+Grafik ve animasyon �zerine yoğunlaşan bir eğitim aldın, son zamanlarda gen� �izerleri etkilediğini g�rerek soruyoruz, bilgisayar teknolojisi �izgi romanı nasıl etkiliyor sence�

- Bilgisayar �ağımızın en �nemli ara�larından birisi. Hayatımızın he alanına bir şekilde işledi. �izgi roman ve ill�strasyon d�nyasından da hi� bir zaman pek uzak kalmamıştır bilgisayar teknolojisi. Bilgisayar doğru şekilde kullanıldığı m�ddet�e bence herhangi bir sanat malzemesinden pek de farklı olmayan bir ara�tır. Aksine �ok da faydalı ve bir �ok şeyi kolaylaştıran bir ara� olabiliyor. Ancak ara� olmaktan �ıkıp bir koltuk değneği haline gelebiliyor bazı insanlar i�in. Bu ise bence son derece sakıncalı. Bilgisayar yardımı olmadan yeteneklerini g�steremeyen veya beceri eksikliğini bilgisayar aracılığıyla kapatan bir sanat�ı temelsiz bir bina gibidir. Bu y�zden altyapı �ok �nemlidir ve bilgisayar hi� bir zaman kendinizi ifade etmenize yardımcı olan bir ara� olmaktan �ıkmamalıdır bence.

+ �oğu �izer T�rkiye�nin koşullarıyla ilgili şik�yetlerde bulunuyor, başka �lkelerde doğmuş ya da yaşamış olma ihtimallerini onlara daha olumlu koşullar yaratacağına inanıyor. Biz de internet imk�nlarına d�ş�nerek o kadar da karamsar olunamayacağını d�ş�n�yoruz. Sen ne dersin?

- Bundan �ok değil, belki 10 yıl �ncesi olsaydı bu tip bir d�ş�ncenin haklılık payı daha �ok olurdu. Şimdi ise işler eskisi gibi değil ger�ekten. İnternet aracılığıyla d�nyanın herhangi bir yerinden birileriyle irtibat kurabiliyoruz. Bu şekilde bir �izer d�nyanın herhangi bir k�şesinde kendisine iş imk�nı bulabiliyor. �te yandan irtibat ve iletişim gelişmiş olsa dahi bazı şeyler değişmiyor. �rneğin yurt dışında bir yer i�in �alışmak istiyorsanız en az s�z konusu �lkedeki sanat�ılar kadar başarılı olmalısınız ki sizinle �alışmayı tercih etsinler. Yaptığınız işte belli bir yetkinliğiniz yoksa iş bulamamak maalesef ka�ınılmazdır. Sonu�ta internet de bir iletişim y�ntemidir ve insan ilişkileri, bir �ok iş alanında olduğu gibi bu alanda da �ok �nem taşımaktadır. Bu ilişkileri internet aracılığıyla da sağlayabilirsiniz ama �retimin kaynağında olmak halen �ok �nemlidir ve �ok b�y�k fark yaratacağı su g�t�rmez bir ger�ektir. �rneğin İtalya�da bulunmanız fumetti �reten şirketler ve kişiler ile birebir ilişkilere girmenizde yardımcı olacaktır. Bunların avantajları da saymakla bitmez ve tabii ki karşılaştığınız koşullarda değişecektir.

+ Bir fanzinci hayata nasıl bakar sence�

- Bu bireye g�re �ok değişkenlik g�sterecek bir konu galiba. Ben bir fanzinci olarak bir �ok şeye sorgulayan g�zler ile baktığımı s�yleyebilirim. Fanzin �retmek herhalde bana bir �zg�rl�k duygusu veriyor ve bununla birlikte i�imde hep yaşatmaya �alıştığım amat�r ruhu s�rd�rmek anlamında �ok etkili oluyor. Kendinizi neredeyse bir sınır koymadan ifade edebileceğiniz ve kimsenin sizden kolay kolay hesap soramayacağı bir mecradır fanzin. En azından ben ve arkadaşlarım buna inanıyoruz. Bu y�zden başka işler ile uğraşsam da fanzin �retmek bana keyif veriyor. Bir fanzinci olarak dergi �ıkartmak ve istediğim gibi �alışmalar �retebilmek sanırım hayata daha tatmin ile bakmamı sağlıyor.

+ Mutlu musun? Damardan bir soru olduğunu biliyorum. Ger�ekten yetenekli ve potansiyeli olan bir �ok �izer �eşitli nedenlerle �izmiyorlar, kaytarıyorlar, bırakıyorlar vs� Oysa sen s�rekli �iziyorsun. Mutsuz bir insan bu kadar �alışamaz gibi geliyor bana..Nedir bunu re�etesi

- Mutluyum! Hem de �ok! Bana �izgi roman �iziyor olabilmekten daha �ok mutluluk verebilecek bir şey yok. S�rekli yeni bir şeyler �retmek ve �alışmak benim i�in son derece �nemli. Sevdiğiniz işi yapabiliyor olmak ve bunun bir şekilde maddi ve manevi karşılığını alabiliyor olmaktan g�zel bir şey yok. Bu da belki beni iten g��lerden birisi oluyor ve daha �ok �retmeye teşvik ediyor. Dediğin gibi mutsuz birisi sanırım bunu s�rd�rmek i�in i�inde yeterli iradeyi bulamayabilir. Kaytaranlar veya i�inde �izme şevki bulamayan kişilerde bence kendilerini iyice bir sorgulamalılar. Ben kendimi hayatımın bir �ok aşamasında sorguladım ve halen sorguluyorum her fırsatta. M�mk�n olduğunca sert bir şekilde ger�ekler ile y�zleşmeyi deniyorum. Bu da benim yapmak istediğim şeyin ne olduğunu bulmamda �ok yardımcı oluyor. Ne yapmak istediğinizi bildiğinizde ve bir hedefiniz olduğu zaman sizi durduracak pek bir şey kalmıyor geriye sanırım. Yenilgiler veya engeller illa ki olacaktır ama sanırım yılmamak �ok �nemli.

+ Kişisel bir hedefin var mı? Hani s�ylenirse b�y�s� bozulur gibi gelir kimilerine....Gelecekteki hedeflerinde sadece �izgi roman mı var diyeyim veya

- Olmaz mı? O kadar �ok hedefim var ki hangisine nasıl yetişeceğimi bilemiyorum bazen. Buna rağmen kendime hedef belirlerken ger�ek�i olmaya gayret ediyorum. Ayakları yere basan ideallerim oldu sanırım hep. Bununla birlikte kendimi m�mk�n olduğunca doğru tanımaya �alışıyorum. Yeteneklerimin sınırları ve bulunduğum konuma g�re hep ileriye d�n�k hedeflerim oldu. Bazı hedeflerimi ger�ekleştirmeyi becerdim ancak hi� biri ile yetinmeyi tercih etmiyorum ve bir sonraki aşamaya taşımaya gayret ediyorum kendimi. Yetinmek zaten beni biraz korkutuyor a�ık�ası. B�y�s� bozulur mu bilmem ama genelde hedeflerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. �zetle ama gelecekte benim i�in bir terslik olmadığı m�ddet�e �izgi roman var sadece şu an. Bu alanda iyi bir yere geldikten sonra belki daha değişik ama�lar edinebilirim kendim i�in ancak �izgi romandan fazla sapmayacağımdan da eminim.

http://www.geocities.com/m_asrar1En Son Eklenen 5 Röportaj

Aslan Ş�k�r: �Zagor�a Biraz İltimas Ge�erdim Galiba��
28.01.2007
T�rkiye�de �izgi roman denildiğinde akla gelen her �alışmanın kapağında Aslan Ş�k�r��n imzasına rastlamak m�mk�nd�r. Bunca emek ve tanınmışlığa karşın Aslan Ş�k...

Galip Tekin'den "Galip Tekin Etkisi"
09.12.2006
Galip Tekin'in doksanlı yılların ilk yarısında arkadaşımız Orhun Yakın ile yaptığı r�portajdan kısa bir b�l�m aktarıyoruz. Tekin, mizah ile ilişkisini a�ıklarke...

Cem Dinlenmiş: �İyi İşin İtibar G�receği İnancındayım�
29.10.2006
Son sayımızın kapak �izeri Cem Dinlenmiş ile mizah ve �izgi roman �zerine bir sohbet yaptık....

G�rcan G�rsel: �T�rkiye�de �izgi Roman Okuru Yok Diyenlere Katılmıyorum�
15.10.2006
1959 Turhal (Tokat) doğumlu G�rcan G�rsel, yurt dışında alb�mleri yayınlanan sayılı �izerlerimizden. 1981 yılında Tatbiki G�zel Sanatlar Y�ksek Okulu Grafik B�l�m��nden mezun olan G�rsel �arş...

Mahmud Asrar: �Fanzin Hep Yaşatmaya �alıştığım Amat�r Ruhu S�rd�rmek Adına �ok �nemli�
29.09.2006
Son sayımızın kapağını �izen Mahmud Asrar ile yaptığımız, hayattan ve �izgi romandan konuştuğumuz r�portajı aktarıyoruz... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|