15.10.2006

 

G�rcan G�rsel: �T�rkiye�de �izgi Roman Okuru Yok Diyenlere Katılmıyorum�

www.seruven.org

1959 Turhal (Tokat) doğumlu G�rcan G�rsel, yurt dışında alb�mleri yayınlanan sayılı �izerlerimizden. 1981 yılında Tatbiki G�zel Sanatlar Y�ksek Okulu Grafik B�l�m��nden mezun olan G�rsel �arşaf, Gırgır, Fırt, Laklak, Avni, Fırfır, Dıgıl gibi dergilerinden sonra 1988 yılında Bel�ika�ya gitmiş. Bir �ok dergiye kapak, ill�strasyon ve karikat�r portre �alışmaları yapan G�rsel�in �eşitli yayınevlerinden �ıkan 28 �izgi roman alb�m� var.

�ocukluğunuzda ya da ilk gen�liğinizde �izer olmak gibi bir hayaliniz var mıydı? İsimlerini ve �izgilerini beğeniyle izlediğiniz �izerleri nasıl hayal ediyordunuz?

��ocukluk yıllarımda �izgiye karşı �ok meraklıydım. O yıllarda H�rriyet�te yayınlanan Tarkan, bayılarak okuduğum ilk �izgi romandı. S�rekli defterlerimin arkasına Tarkan resimleri �izerdim. Gazeteden onları kesip saklar sonra da kuru boyayla renklendirirdim. �ok g�zel harita da �iziyordum. Atlasa bakmadan kalkıp tahtaya Avrupa haritasını denizleri, k�rfezleri, dağları, nehirleri kısaca t�m ayrıntılarıyla tebeşirle �izerdim. �izgiye olan bu tutkum, lise sonlarında Gırgır�da g�rd�ğ�m �izgilerinde etkisiyle b�t�nleşince iyi bir �izer olmayı hayal etmeye başladım. Lise bitince de, bu hayalimi ger�ekleştirmek ve işin eğitimini almak i�in de soluğu Tatbiki G�zel Sanatlar Akademisinin Grafik B�l�m�nde aldım. �ocukluk yıllarım da Tarkan�ın �izeri Sezgin Burak�a hayrandım. Onunla tanışmak, yanında beş dakika da olsa durup onu �alışırken izlemek en b�y�k hayalimdi. Bu hayalimi de yıllar sonra ger�ekleştirdim. 1977 yılında �arşaf dergisinde �izer olarak �alışmaya başlamıştım. Sezgin Burak ve Faruk Ge� de yan odada �alışıyorlardı. Heyecandan odasına yalnız gidemedim, Sinan G�rdağcık elimden tutup g�t�rd� yanına. Tokalaştığımızda ayaklarımın yerden kesildiğini hatırlıyorum. Ne yazık ki �ok fazla birlikteliğim olmadı. ��nk� kısa bir s�re sonra �l�m haberi geldi. O yıllarda B�lent D�zgit, Oğuz Aral, Nuri Kurtcebe, İlban Ertem, B�lent Arabacıoğlu da benim idollerimdi. Onlardan �ok şey �ğrendim.

Kendinizi Oğuz Aral�ın �ğrencisi olarak tanımlar mısınız?
Tabii ki tanımlarım. Onun �ğrencisi olmaktan her zaman da gurur duyarım. Gırgır bir okul, biz de oranın �ğrencileri, Oğuz Abi de hocamızdı. Hayatımın yarısı Gırgır ve Oğuz Aral�la en son Avni dergisine kadar birlikte ge�ti. Bu s�re i�inde ondan �ok şey �ğrendim ve bunun faydalarını da hep g�rd�m. Bizlere �ok b�y�k emeği ge�ti. Sabahlara kadar bıkmadan usanmadan hepimizle tek tek ilgilenirdi. Neyi, nasıl ve en vurucu şekliyle nasıl �izmemiz gerektiğinden tutunda, �izim tekniklerine kadar her t�rl� ayrıntıları g�sterirdi. Bunu sistemli ve �ağdaş yapıda uygulardı. Herkesi kendi yetenekleri doğrultusunda en başarılı olacağı yere y�nlendirir ve bu konuda bize inanılmaz derecede cesaret verirdi. Bunun sonucunda hem �izgi hem de espri olarak tadına doyulmayan bir dergi �ıkardı. ��nk� hem �ğrenir hem de �retirdik. Beni daha �ok �izgiye y�nlendirdi. Bu konuda kendimi daha da geliştirebilmem i�in yoğun �aba harcadı. Ben de bu �abalarının karşılığını vermiş olacağım ki, g�n�n birinde �sen artık oldun� deyip beni, Gırgır�ın kapağına �ıkardı. Bug�n bile bakıldığında en �ok okunan, en �ok izlenen dizilerin, senaryoların, en başarılı �izgilerin altında hep Oğuz Abinin �ğrencilerinin imzaları vardır.

Dergide �izgi romana nasıl başladınız?
Farklı olsalar da, karikat�r �izmeyi de �izgi roman yapmayı da seviyordum. İkisini birbirinden ayırıp kendimi kısıtlamadım. Gırgır�da ekip �alışması vardı. Bizler, yani İlban Ertem, Erg�n G�nd�z, Şevket Yalaz, G�rcan �zkan ve ben işin �izgi y�k�n� omuzlamıştık. İşimiz, senarist arkadaşların buldukları esprileri ve senaryoları en iyi şekilde �izmekti. Kapaktan, derginin i� sayfalarındaki karikat�rlere ve �izgi romanlarına kadar her sayfada imzalarımız vardı. B�yle bir d�nemde, hik�yesi bir bu�uk sayfalık başlayıp biten �izgi romanlar yaptım. Daha sonra Laklak dergisini �ıkardık. Orada da her hafta d�zenli olarak Gani M�jde�nin senaryolarını yazdığı televizyon dizilerini �izgi roman olarak paradileştirdik.

Geriye d�n�p baktığınızda �zellikle Gırgır d�neminde yaptığınız en iyi �alışma hangisiydi?
Cemil Cahit�in �ok g�zel bir kapak esprisi vardı. İşverenin, iş�iyi limon gibi ezip suyunu �ıkarması ile ilgiliydi. �izgiyle anlatımı da g�zel olmuştu. Bu kapak aynı zamanda, Br�ksel�de a�ılan Gırgır sergisinde de ilgi g�rm�ş, bir�ok Bel�ikalı �bizim patronda bizi aynı b�yle eziyor� diye yakınmıştı. B�yle bir de anısı var ben de.

Yurt dışına a�ılma ser�veni nasıl oldu?
Gırgır�da �alışırken yurt dışına gitmeye karar vermiştim. Aslında Gırgırda �ok mutluydum. Arkadaşlık ortamı da s�perdi. Hayatimin en mutlu ve keyifli g�nlerini orada ge�irdim. Ama oranın da dışında bir d�nya vardı. İste o d�nyayı yerinde g�r�p tanımak, bu işin merkezinde kendimi daha da geliştirme imk�nı tanıyacaktı. Hatta orada alb�m yapma fikirleri yurt dışına a�ılmama neden oldu. Bunun i�inde bu işin iki merkezinden biri olan Bel�ika�yı se�tim.1988 yılında Bel�ika�ya geldim ama Gırgır, Fırt ve Dıgıl�a �izmeyi hep s�rd�rd�m. Aynı yıl, Oğuz Abi Almanya�nın değişik şehirlerinde a�tığı Gırgır Sergisini bu kez Br�ksel�de a�mıştı. Sergi hazırlıklarını birlikte yapmıştık. Sergiye g�sterilen yoğun ilgiden aldığım cesaret ve Oğuz Abinin �sen tutturursun burada� şeklindeki s�z�nden aldığım g��le yurt dışı ser�venim başlamış oldu.

Frankofonlar zengin bir �izgi roman k�lt�r� ve birikimine sahip. �ok sayıda �izerin varlığı, g��l� rekabet koşulları sizi nasıl etkiledi?
Frankofon �izgi romanının �ok zengin bir k�lt�r olduğunu ve �ok kaliteli �izerlerin olduğunu bilerek geldim zaten buraya. Ama bende k�kl� bir mizah k�lt�r�ne sahip bir �lkeden ve d�nyanın ���nc� b�y�k mizah dergisinden geldim. Dolayısıyla kendime ve �izgime g�veniyordum. Zaten �ok �retken ve disiplinli �alışmayı seven bir insanım. Bu koşullar altında burada kendime bir yer edinebilirim diye d�ş�n�rken en ufak bir olumsuz teredd�d�m olmadı desem abartmış olmam. Bunu �aldığım ilk kapının a�ılmasından da anlamıştım. Rekabet ortamının her zaman kaliteyi y�kselttiğine inanırım. Bu da kendimi geliştirmek adına olumlu bir itici g�� olur diye d�ş�nd�m. Buraya gelirken benim de istediğim buydu zaten. Elbette buradaki piyasanın �ok b�y�k oluşu, yapılan alb�m�n satılıp isminizin duyulması i�in uzun bir s�renin ge�mesine neden oluyor. Ben de bu sabrı g�sterdim ve şu anda hatırı sayılır miktarda okurum var. Yeni alb�m�m�n ne zaman �ıkacağını soran da var, �izdiğim hik�yelerin bazılarının kendi başlarından ge�tiğini ve bunu alb�mde g�rmekten �ok mutlu olduklarını ifade edenler de var, Macaristan�dan dahi mail yollayıp benim fanım olduklarını bildirenler de var. Orijinallerime ilgi g�steren �ok sayıda koleksiyoner de var. Bu t�r g�zellikleri Gırgır�da da yaşamıştım. Bunlar insanın sorumluluğunu daha da artırıyor ve daha g�zele ulaşmak i�in �abalıyorsunuz. Ben de bu doğrultuda �alışmalarımı s�rd�r�yorum.

R�portajın tamamı Yeni Ser�ven 1 (7)'de...


En Son Eklenen 5 Röportaj

Aslan Ş�k�r: �Zagor�a Biraz İltimas Ge�erdim Galiba��
28.01.2007
T�rkiye�de �izgi roman denildiğinde akla gelen her �alışmanın kapağında Aslan Ş�k�r��n imzasına rastlamak m�mk�nd�r. Bunca emek ve tanınmışlığa karşın Aslan Ş�k...

Galip Tekin'den "Galip Tekin Etkisi"
09.12.2006
Galip Tekin'in doksanlı yılların ilk yarısında arkadaşımız Orhun Yakın ile yaptığı r�portajdan kısa bir b�l�m aktarıyoruz. Tekin, mizah ile ilişkisini a�ıklarke...

Cem Dinlenmiş: �İyi İşin İtibar G�receği İnancındayım�
29.10.2006
Son sayımızın kapak �izeri Cem Dinlenmiş ile mizah ve �izgi roman �zerine bir sohbet yaptık....

G�rcan G�rsel: �T�rkiye�de �izgi Roman Okuru Yok Diyenlere Katılmıyorum�
15.10.2006
1959 Turhal (Tokat) doğumlu G�rcan G�rsel, yurt dışında alb�mleri yayınlanan sayılı �izerlerimizden. 1981 yılında Tatbiki G�zel Sanatlar Y�ksek Okulu Grafik B�l�m��nden mezun olan G�rsel �arş...

Mahmud Asrar: �Fanzin Hep Yaşatmaya �alıştığım Amat�r Ruhu S�rd�rmek Adına �ok �nemli�
29.09.2006
Son sayımızın kapağını �izen Mahmud Asrar ile yaptığımız, hayattan ve �izgi romandan konuştuğumuz r�portajı aktarıyoruz... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|