29.10.2006

 

Cem Dinlenmiş: �İyi İşin İtibar G�receği İnancındayım�

www.seruven.org

Son sayımızın kapak �izeri Cem Dinlenmiş ile mizah ve �izgi roman �zerine bir sohbet yaptık.

Penguen'de �izmeye başladığından beri daha �ok tanınıyorsun, �ncesinde mizahtan �ok ill�strasyona ve �izgi romana, genel anlamıyla fantastik anlatılara daha yakın duruyordun. Epey bir değişim yaşamış olmalısın

Doğru, ama s�z�n� ettiğimiz alanlara olan ilgimi de yitirmiş hissetmiyorum. Belki de bu y�zden yaşananları bir değişimden ziyade b�l�nme olarak değerlendirmek gerekir. Kısacası, aniden mizah�ı ve karikat�rc� bir tarafım olduğunu keşfettiğimi s�yleyebilirim.

Mizah dergileri ve �alışma ortamlarıyla ilgili �eşitli mitler, meseller vardır. Sence ne kadar farklı ya da ne kadar sahici anlatılanlar.

�Anlatılanlar ger�ek mi acaba� benim de kendi kendime sorduğum bir soru, tadına varabilmek i�in dergide daha �ok vakit ge�irmek istiyorum hep. Aslında benim i�in durumun m�stesna bir yanı var, �izdiklerini okuyarak b�y�d�ğ�m bir �evrenin i�inde var olduğumu d�ş�nmek bile efsane tadı verebiliyor. . Sabahlama sonrasında uyumak i�in eve gidiyorum, bir arkadaşım arayıp �ağırıyor, kibarca reddediyorum: �Sabahladım dostum, �izerler, bohem. R�ya gibi�. Kısacası �ok eğleniyoruz.

Mizah dergilerinde �alışan birini bulmuşken soralım. �oğu karikat�rist gerek foto realist �izgilerin gerekse anlatılan "ciddi" hikayeleri nedeniyle �izgi romanın T�rkiye'de okuru olmadığını, �izgi roman dergileriyle ilgili girişimlerin bu nedenle basarisiz olduğunu s�yl�yor. Meselenin bir başka cephesi de �izgi roman fanlarının �rneğin Lombak �retimlerini �izgi roman saymaması olarak g�sterilebilir. Olduk�a sert -ama s�regelen- ayrımlar bunlar. Sen nasıl g�r�yorsun bu meseleyi.

Lombak'ın temsil ettiği anlayış T�rkiye'deki yegane �izgi roman ekol� ve T�rkiye'de �retilen profesyonel �izgi romanın �oğunluğunun mizahtan beslendiği de bir ger�ek. Bu durum �izgi romanımızın milli bir �zelliği olarak bile algılanabilir, keza s�zgelimi Galip Tekin gibi bu alanda devrim yaratmak isteyen bir ustanın �ciddi� hikayelerinde bile Avni gibi g�l�mseyen karakterlere rastlamak şaşırtıcı değil. Ben �mizahiyse �izgi roman değildir� d�ş�ncesini ahmaklık olarak değerlendiriyorum. �izgi roman bir b�t�nd�r, b�l�nemez! Ayrıca T�rkiye'de mizahtan bağımsız bir �izgi romanın okuru olmadığına da inanmıyorum. T�m bu d�ş�nceler ��izdiklerim mizahtan beslenmiyor �yleyse m�kemmel ama neylersin okuru yok� gibi bahanesel �arpık anlamlandırmaları tetikliyor. Kısacası iyi işin itibar g�receği inancındayım. İyi iş derken, kaliteli ve pazarlama stratejisi kuvvetli işi kastediyorum. �zellikle dergicilik konusunda T�rkiye'deki zorluklar ortada ama Ser�ven'in de i�inde olduğu hızlanan dinamiklerin gelişme ve bilin� yaratacağı aşikardır. B�ylece g�n gelecek bir s�r� �izgi roman ekol�m�z olacak, ne mutlu!

Kimleri okuyorsun �izgi roman olarak.Yabancı yayınlardan takip ettiklerin var diye hatırlıyorum.

Bu aralar ağırlıklı olarak Fantagraphics yayınlarını takip ediyorum. Daniel Clowes, Charles Burns ve Chris Ware en �ok ilgimi �ekenlerden. Ge�enlerde bir toplama Star Wars alb�m�nde Dave Cooper'ın işine rastladım, o da aynı tayfadanmış, �ok acayip. Aslında fabrikasyon �izgiler dışında b�t�n �nemli işleri izlemek istiyorum.Yabancılardan ayrıca Moebius, Mignola, Ashley Wood bir de Tenten'i �ok severim.

Tarzını, hikayeciliğini nasıl tanımlarsın? Mizah�ılığı �ğreniyor deniyor senin i�in.. Bu �ğrenilecek bir şey mi sence?
Mizahta işin temeli d�nyanızla ilişkili ve bu �ok i�sel bir durum, tanımlaması olduk�a zor. Espri kurmaya �alışırken mutlak olandan ka�ıyorum, sınırları belirlenmiş kesin kurmacaları sevmiyorum. B�ylelikle herkes�e aynı bi�imde t�ketilebilecek bir �r�n �ıkmıyor ortaya. Biraz meraklısına y�nelik, �ağrışımları, benzerlikleri, alakasızlıkları seviyorum. Bir de �rengi, �izgiyi, lekeyi coşturup g�rselliği grafik anlamda �n plana taşıyayım� gibi bir arzum hep var ama nasıl bir �izgi tutturduysam, g�steriş yapmama s�rekli mani oluyor ve sanırım hatırda kalan hep espriler oluyor. Mizahı �ğrenmek, �l��y� tutturmak gibi bir şey olmalı. Ben tamamıyla �ğrenmiş sayılmam, bir g�n mizah�ı olabilirsem o zaman anlayacağım demek ki b�yle �ğreniliyormuş diyeceğim.

Bant dergisinde �ok hoş ill�strasyonlar yapıyorsun, o proje nasıl gelişti? Keyif alarak �izdiğini hissettiriyorsun.

Bant bağımsız, kendi halinde, pek de yakışıklı bir dergi. �Benim de �orbada tuzum olsa keşke� dedirten t�rden. �nemli bir oluşum olduğunu her ge�en g�n daha �ok hissettiriyor. Teşekk�r ederim.

İlerleyen yıllarda fantastik bir �izgi roman da yapmak istiyor musun?

Moebius i�in s�ylenmiş bir s�z var: ��izgi Romanın Evrenkurucu Ustası� diye. Kulağa �ok hoş geliyor. B�y�y�nce ne olmak istersin sorusuna verilebilecek en g�zel bir yanıt bence. Ekim ayından itibaren Lombak Dergisi'ni takip etmenizi �neririm. Zaman ne g�sterir bilinmez.En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|