05.04.2007

 

�zg�r Kurtuluş: �Bizim İ�in �nemli Olan G�zel Hikayeler Anlatmak�

www.seruven.org

İlk sayısı �ıkan Tam Macera �izgi roman dergisinin yayın y�netmeni �zg�r Kurtuluş ile konuştuk.

Ne zaman başladınız projeye? Fikir olarak nasıl gelişti, nasıl bug�ne geldiniz?
Proje 2005 yılının mart ayında başladı. Ozan�la (K���kusta) �izgi roman yapmak istiyorduk. Benim Kamra adında bir �yk�m vardı ve bunun �izgi roman olarak g�zel olacağını d�ş�n�yordum. Ama işte malum sebeplerle bir t�rl� gereken zamanı ve �abayı harcayamayınca, nasıl yaparız diye d�ş�nmeye başladık. Dergi fikri Kamra �zerinden �ıktı. Sonra tek bir �yk�n�n hem �retim hem de s�reklilik a�ısından sorun yaratacağını g�r�nce, birden fazla �yk�den oluşan bir dergi �ıkarma fikri yerleşti zihnime. Birden fazla yazar, birden fazla �izerin biraraya gelip �ıkardığı bir dergi� İki yıl boyunca hem derginin i�eriği, hem de basımı-dağıtımı-tanıtımı vs.�zerinde �alıştık. Teorik olarak neyi nasıl yapacağınızı bilseniz bile, pratikte bir�ok sıkıntılarla karşılaşıyosunuz. �rneğin d�zenli olarak �izgi roman �retebilecek pek fazla gen� �izer yok şu anda. İki sene boyunca otuzu aşkın �izerle iletişimimiz oldu. Farklı sebeplerden dolayı �oğunluğu ile �alışamadık. �izgi roman gibi telifi y�ksek bir derginin maliyetlerini karşılamak i�in bir �ok y�ntem denedik. Sıkıntıları aşmak ve dergiyi rafa ulaştırmak i�in uğraş verdik. Başardık sanırım.

Pek �ok �izgi roman dergisi �ıktı. Şu veya bu sebeple kapandılar. Yeni denemelere girecek herkesi endişelendirecek bir tablo mevcut. Siz neye g�vendiniz?
Sihirli bir form�le g�venmiyoruz. Her derginin kendi koşulları vardır. Kimi s�rekliliği sağlayamadığı, kimi tanıtımını yapamadığı i�in s�rd�r�lememiştir. Edisyon ve dağıtım kanallları �nemli tercihler ve bu tercihler zorunlu koşullara g�re yapılıyor. �izgi romanın yayıncılık ve reklam piyasasındaki imajı �ok k�t�. �izgi roman dediğinizde �ocuk�a, demode, artık kimseyi ilgilendirmeyen bir şeyden s�z ediyormuşsunuz gibi bakıyorlar y�z�n�ze. �izgi romanın ne olduğunu bile bilen pek yok a�ıkcası. Bu koşullar altında �izgi roman dergisi �ıkarmak endişe verici bir tercih. Ancak sonu�ta belirleyici olan i�eriktir. Biz hikayelerimize g�veniyoruz. Bu işi de bu y�zden yapıyoruz. Hikaye anlatmak i�in. Burada bir yanlış anlamanın da �n�ne ge�mek lazım. Tam Macera bir misyon dergisi olmaya soyunmadı. T�rkiye�de yerli �izgi romanı geliştirmek, �izgi roman okuyucu sayısını arttırmak gibi y�ce hedeflerimiz yok bizim. ��nk� b�yle hedefler tek bir derginin ya da yayınevinin altından kalkabileceği şeyler değil.. Yayınevleri, �izerler, yazarlar, okuyucular ve medyadan insanların birlikte �alışmasıyla bu t�r b�y�k hedeflere ulaşılabilir.

Tam Maceranın �zelliği ne sizce? Nasıl tanımlardınız dergiyi?
Tam Macera�yı tasarlarken, her sayfası okunan bir dergi yapmak amacındaydık. T�m�yle �zg�n, internetten bulunan yazılara yer vermeyen, tamamen mutfakta hazırlanmış bir dergi. �Tam Macera Dergisi� diyebiliriz tanımlamak i�in. Gerek �izgi romanlar gerekse yazılar hep bir macera vurgusu taşıyor i�inde. Elbette bir derginin kimliğinin ilk sayısında oturmasını beklemek haksızlık olur. Ancak hedeflediğimiz dergiye yakın bir sonu� �ıktı ortaya. Her sayı daha da gelişerek olgunlaşacağını d�ş�n�yorum. Ancak piyasadaki diğer �izgi-dergilerinden farklı y�nleri var tabi. Bir kere mizah dergisi değil, farklı t�r ve tarzlarda �izgi romanları i�eren bir dergi. Yerli ve �zg�n bir dergi. Yani daha �nce yapılmış �izgi romanların tekrar basımlarını i�ermiyor. İ�indeki her sayfa m�rekkebi kurumadan okuyucuya ulaşacak.

�izgi roman anlayışınız nedir? Yabancı �izgi roman yok �rneğin? Hikaye tercihlerinizi de hesaba katarak ne sizin i�in daha �nemli? Tam Macera?da neyi yayınlamamayı tercih edersiniz �rneğin?
Bizim i�in �nemli olan g�zel hikayeler anlatmak. Elbette iyi �izgilerle, belirli bir �izgi kalitesinin �zerinde. �izgi roman tarzı konusunda kafa yormuyoruz. Her hikaye kendi tarzını dayatıyor sonu�ta. Ancak şunu s�yleyebilirim, Tam Macera yazar ve �izerler i�in bir �retim platformu. Altında her zaman farklı işlerin denenebileceği, tarzın ve tarzların başlangı�ta değil zamanla belirginleşeceği bir �atı aslında. Yabancı �izgi roman şu an yok. Belki ilerde olabilir ya da olmaz. B�yle bir kıstasımız yok aslına bakarsanız. Ama yerli �izgi romanlar bizim i�in hep �ncelikli olacaktır. Hikaye tercihlerimizde iyi bir dramatik yapıya �nem veriyoruz. Hikayenin ne olduğu kadar nasıl anlatıldığı da �nemli. �lkemizde �izgi roman yazarı yok �rneğin. Bug�ne kadarki gelenek, �izerlerin yazması bi�iminde. Ancak her iyi �izerin iyi de yazmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bir �izgi roman yazarı eksikliği de var. �izerleri d�ş�nd�ğ�m�zde bizim i�in �nemli olan �izerin yazarla birlikte uyumlu �alışabilmesi. Kimi yetenekli gen� �izerler var mesela, �ok g�zel yaratıklar �iziyor ama insan �izemiyor. Kendi hayal g�c�nden g�zel kareler yaratıyor ama tanımlanmış bir kareyi yansıtamıyor. Bir �izgi roman �izerinin tıpkı bir kamera gibi g�rd�ğ� herşeyi resmedebilmesi gerekir. Elbette kendi tarzında�

Dergide şu an 5 �izgi roman var. Bu sayı artabilir, gelecekte bazı serilerin yerini başkaları alacaktır. Dinamik bir i�erik oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle yeni her t�r �izgi roman projesine de a�ığız. Gelecek sayıdan itibaren tek sayılık bir seriye bağlı olmayan �izgi romanlara da yer vermeye başlayacağız. Başta da s�ylediğim gibi tercih noktasında en �nemli kıstas iyi kurgulanmış ve anlatılmış bir hikaye.

�izgi romanlar kadar makaleler de g�ze �arpıyor? Nedir bu yazıların �zelliği? �izgi roman okuru yazı okumaz denir katılır mısınız ayrıca?
Valla okuyanı da vardır okumayanı da� Ben okumayanın da okuyacağınız d�ş�n�yorum. Bu yazılar, spor, sinema, toplumsal hayat, m�zik kısaca hemen her konuda yazılmış, bilgi, vermekten �ok bir bakış a�ısını anlatan yazılar. Yazarların �zg�n deneyimleriyle, g�zlemleriyle bir olaya, filme, kişiye vs. bakışını yansıtıyor. Bu yazılara il�strasyonlar eşlik ediyor. Amerikan edebiyatında �literary non-fiction� diye bir tarz var. Bu ne tamamen kurmaca ne de didaktik metinleri tanımlamak i�in kullanılıyor. Yazarın kişisel konumuyla belirlenen yazılar. Tam Macera�daki yazılar da biraz b�yle. Ama tabi daha yerli bir anlayışla.

Kamra iddialı bir �izgi romanınız. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
Kamra benim i�in 5 yıllık bir hikaye. Ana hatlarıyla İstanbul�da ge�en fantastik bir �yk�. Hikayenin temeli, şaman mitolojisi ve kozmolojisine dayanıyor. Bir yandan da pop�ler anlatı kalıplarını kullanıyor. Yery�z�ne belirli aralıklarla bir insan bedeninde gelen tanrısal bir ruhun hikayesi. Onun geldiğinin farkında olan beş şamanın, insanları hi� �nemsemeyen Tanrılardan korunmak i�in onu kullanmaya �alışması diyebiliriz �zetle. Klasik fantastik �ğelerle, şamanizm, İstanbul gibi yerel �gelerin biraraya gelmesi. Şamanizm �lkemizde pek bilinmiyor. Halbuki bir �ok mitolojiden daha zengin bir kaynak hikayeler i�in. Dergideki tek �s�recek� tipte �izgi roman Kamra. Diğerlerinin hepsi �tam macera�.

�izgi romanlarda yerli-yerele �zg� olmak gibi bir amacınız var mı?
Yerli �izgi roman sorgulanması gereken bir kavram. Yerli yerel olucaz diye, evrensellikten kopmamak gerek diye d�ş�n�yorum. Tıpkı evrensel olucaz diye yabancı �izgi romanları birebir taklit etmemek gerektiğini d�ş�nd�ğ�m gibi. Bug�n yerli �izgi roman mizah t�r�ne sıkışmış g�r�n�yor. Sanki T�rk �izgi Romanı mizahtan ibaretmiş, başkası olmazmış gibi bir g�r�nt� var. �izgi romanın onlarca t�r� ve alt t�r� var. Biz farklı t�rlerde yerli �izgi romanın yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini d�ş�nen bir anlayıştayız. �eşitliliğin okuyucu nezdinde karşılık bulacağına inanıyoruz.

Okurlara son s�z�n�z nedir?
Yeni bir �izgi roman dergisi �ıkardık. �lkemizde sık olmayan bir şey bu. �izgi roman seven herkesin bu dergiyi okumasını ve fikirlerini bizimle paylaşmasını temenni ederim. D�zenli olarak �izgi roman okumayanların da Tam Macera�dan zevk alabileceğini umuyorum. Farklı bir şey yaptığımızı d�ş�n�yorum. Bunun g�r�lmesi ve değerlendirilmesi en b�y�k arzumuz.En Son Eklenen 5 Röportaj

Moreno Burattini: ��ocukluk Kahramanıma Senaryo Yazdığım İ�in �ok Mutluyum�
15.10.2007
Zagor�un yakın d�nemdeki en �nemli senaristi olan Burattini, bu yıl 500.sayısı yayınlanacak �nl� İtalyan �izgi romanını anlatıyor....

�RAK Beş Yaşında
22.09.2007
İstanbul'da dikkatli g�zler birka� yıldır bu d�rt harfi sadece �izgi romanlarda değil duvarlardaki �ıkartmalarda ve afişlerde de yakalıyor. �izgi filmlerin s�t ve kurabiyeyle iyi gittiğini bilen ama i...

�Biz Kendi Ruhumuzu Ararken Bu Hikaye Ortaya �ıktı�
05.05.2007
Setne ve Taş Tanrılar adlı yerli �izgi roman alb�m�n�n yaratıcıları olan Taner ve Yener Duran ile konuştuk. Kamra Yayıncılık tarafından yayınlanan alb�m �izgi roman satan her yerde...

Coşkun Kuzgun: �Hayatta Tesad�f veya Şans Diye Bir Şey Yoktur�
15.04.2007
Tam Macera dergisinde yayımlanan Deli G�c�k �izgi romanının �izeri Coşkun Kuzgun ile konuştuk....

�zg�r Kurtuluş: �Bizim İ�in �nemli Olan G�zel Hikayeler Anlatmak�
05.04.2007
İlk sayısı �ıkan Tam Macera �izgi roman dergisinin yayın y�netmeni �zg�r Kurtuluş ile konuştuk.... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|