15.10.2007

 

Moreno Burattini: ��ocukluk Kahramanıma Senaryo Yazdığım İ�in �ok Mutluyum�

www.seruven.org

Zagor�un yakın d�nemdeki en �nemli senaristi olan Burattini, bu yıl 500.sayısı yayınlanacak �nl� İtalyan �izgi romanını anlatıyor.

Zagor, Teks�ten sonra Bonelli ailesinin en uzun �m�rl� karakteri. 1961�de gen� ve zeki Nolitta (Sergio Bonelli) ve başarılı Gallieno�nun hazırladıkları dizi ge�tiğimiz yıl 45 yaşını tamamladı. Bu yoldaki duraklardan biri mi?

90 yıllık bir yaşamı olsa ne g�zel olur. Umalım ki �ok�a duraktan sadece biri olsun, ��nk� Zagor bu durakların �oğunu aştı, 45 yıl neredeyse bir rekor. Teks, 1948�de başladı ve Zagor onun arkasından ikinci sırayı aldı, ne şekilde olursa olsun diğer İtalyan �izgi romanlarıyla kıyaslandığında bu g�zel bir ikincilik. ���nc�s� 1962�nin Diabolik�i; d�rd�nc� sırada da 1968�li Alan Ford var. Daha �nce basılmış eserlere gelince, h�l� piyasada bulunuyorlarsa eğer, �oğunlukla yeniden basımlarla varolabiliyorlar. Bu y�zden Zagor�un yayıncılık hayatı hem olduk�a uzun hem de heyecan verici. Hi�bir yorgunluk belirtisi yok ayrıca, ��nk� yıllar sonra bizler h�l� burada bu karakterin hik�yesini anlatmak i�in varız, her ay yeni bir sayıyla insanların karşısına �ıkıyoruz, her yıl bir Maxi yayınlıyoruz, bir almanak, bir �zel sayı, bir de �iko �zel sayısı. Okuyuculara bug�n bile ilgiyle karşılanarak yayınlanan �ok b�y�k bir �izili kağıt yığını sunuyoruz. Daha �ok sonsuza kadar s�receğini umduğumuz tutkulu bir hayat.

Zagor�un uzun yıllara yayılan hayatının sırrı westernden korku t�r�ne kadar bir�ok t�r� bileştiren karışımında saklı ya da barış yanlısı tutumunda belki de?

Re�etenin ne olduğunu, yaratıcı işin know-how kısmını bilseydim, b�t�n karakterleri bunun �zerine kurardık. Tabii ki bu s�ylediklerinizin b�y�k bir kısmı doğru, ayrıca karakterle ilgilenen ekibi de bu unsurların i�ine katabiliriz. Zagor, gelişmeye ve ileri gitmeye sevk eden b�y�l� bir re�etenin, Sergio Bonelli ile Gallieno Ferri�nin başarılı fikrinden doğmuş. Ayrıca, eğer doğruysa, �izgi romanlar başlangı�ta iki yaratıcısının zorlaması ile oluşur, sonrası miras�ılarının onu b�y�k bir beceri ile hayatta tutabilmesine bağlıdır. Sonu�ta, Zagor, herhangi bir t�re bağlı değil, varlığını neredeyse macera konusundaki maharetine bor�lu. Sonra, �iko var, her hik�yeye mizah katan sempatik bir kişilik. Bunların hepsi okuyuculara olduk�a zengin bir m�n� sunuyor. Başarısının bir kısmı da bu karakteri asla değiştirmeden, ge�en zamana rağmen ayakta tutmayı başaran farklı yazarlara bağlı. Dili ise modernlik ve hız kazanmış durumda.

Zagor�u karakterize eden bir diğer unsur ise arkadaşlarının �eşitliliğiyle ilgili serveti, �zellikle yolculuklarında gemide ona eşlik eden pek �ok farklı etnik k�kene sahip kişi,�Golden Baby�deki denizciler... Aynı yerde kalmamasının başarısındaki bir diğer etken olduğunu da s�yleyebilir miyiz?

Tabii ki. Zagor ve �iko hi� değişmeyen karakterler. Sonra da bir dolu yan karakter var, pozitif ya da negatif kişilikler. Kahramanın b�y�kl�ğ� d�şmanınınkiyle eşit oranda. Arkadaşları da, Darkwood�ta oluşturulan krallığın i�inden ya da dışından, onun yoldaşları ve bu yardımcı roller �oğu zaman olduk�a eğlendiriciler de. İki yakasını bir araya getirmek i�in her defasında farklı yollar bulan g��ebe dolandırıcı Trampy; kaleden kaleye, kabileden kabileye mektup taşıyan yerli postacı, sarhoş Drunky Duck gibi. Sonra Golden Baby ekibi var, kaptanlığını Fishleg�in yaptığı; balık bacaklı demek oluyor; ��nk� bir bacağını balinaya kaptırmış. Bu gemi maceraya a�ılabilmek i�in bir pasaport işlevi g�r�yor, ya da egzotik senaryolar i�in imk�n sağlıyor. Doğruyu s�ylemek gerekirse, Zagor�un bindiği gemi eşsiz değil, ama kesinlikle bir referans noktası.

Sonu�ta, saklamak gereksiz, Zagor b�y�leyici bir hik�ye. Wandering Fitzy�nin �l�m�nden sonra intikamcıların barış�ılara d�n�şmesi, hik�yenizin anahtarı kabul edilebilir değil mi?

Tanımayanlar i�in Zagor�un kısa bir tanımlaması: Aslında bizim karakterimizin adı Patrick Wilding, tuzaklar kurma konusunda uzman ve mutlu bir evliliği olan sıradan bir askerin oğlu, Patrick onun b�yle olduğuna inanıyor en azından. �ocukluğunu Darkwood ormanında bir kul�bede ge�iriyor. 10-12 yaşlarında yaşadığı yer bir beyaz tarafından- Rahip Salomon Kinsky- y�netilen bir grup yerlinin saldırısına uğruyor. Zagor, Wandering Fitzy tarafından b�y�t�l�p yetiştiriliyor, bu adam ormanda yaşayan bir t�r avcı filozof. Gen� Patrick�e k�t�l�kle nasıl başa �ıkılacağını ve bazı başka bilgileri aktarıyor, ona nasıl avlanacağını ve vahşi bir ortamda hayatta kalmanın koşullarını �ğretiyor, ayrıca t�m yerli dillerini �ğrenmesini sağlıyor. Patrick�in takıntısı ise ailesinin katillerini bulmak ve onları �ld�rerek intikamını almak. �ğretmeni her ne kadar ona bunun tersini �ğ�tlese de, Patrick bu motivasyona karşı durmaya �alışıyor. B�ylece intikamı d�şman yerli kampının yok edilmesi ile i�inden atmaya �alışıyor, bu da onu korkun� ger�ekle karşı karşıya getiriyor: Aslında babası her t�rl� su�u işlemiş yerli ırkını yok etmeye �alışan acımasız bir asker. Bu durum Patrick�i kahrediyor, kimin haklı kimin haksız olduğunu karıştırmaya başlıyor. Wandering Fitzy�nin Patrick�in hayatını kurtarmak i�in �lmesiyle rahiple karşı karşıya kaldığı dakikalar onun karar verdiği anlar. Kinsky�nin �l�m�yle alınan intikam sayesinde kafasını toparlıyor, baltayı nasıl kullanacağına karar veriyor ve beyazlar ile yerliler arasındaki �elişkileri ��zmek i�in varg�c�yle �alışmaya başlıyor. Darkwood b�ylece �ok farklı etnik yapılara sahip bir topluluk haline geliyor. Zagor�un bu kadar g�ncel bir karakter olmasının nedeni işte burada yatıyor, belli bir haklının ya da haksızın olmadığı ger�ek bir toplum yapısını g�stermesinde. Nolitta, insan ruhuna o s�zde �irkinlikleri de işliyor ki, yenilgiye uğrayan d�şman da itibarını ve kendi sebeplerini, k�t�l�ğ�n�n gerek�elerini taşıyabiliyor �zerinde. Bunların hepsi Zagor�a bir �izgi roman olarak derinlik kazandırıyor.

Zagor neden yerlileri bir ilah/ruh olduğuna inandırıyor? Bu sizce yerlilerin cahilliğine yapılmış bir ima mı?

Herşeyden �nce Zagor 1961�de �ıkmış bir �izgi roman, bug�nden �ok farklı bir d�nem, farklı fikirler ve tatların olduğu yıllar, bu y�zden o �ağın modellerinin izinde ama onlardan modern. Zagor�un model aldığı �alışmalardan biri olan Kızılmaske, otuzlu yıllarda yapılmış bir �izgi roman. Aynı zamanda bu maskeli adam �l�ms�z bir varlık, Bengal ormanı halkına g�re asla �lmeyen bir t�r hayalet. Ger�ekte Zagor Manitu�nun oğlu olduğunu itiraf etmiyor, ama B�y�k Ruh tarafından g�nderilmiş gibi g�r�n�yor. İnsanları doğa�st� g��leri olduğuna inandırıyor, bunu vahşilerin naifliği nedeniyle değil de onların doğuştan varolan yoğun ruhaniliğine g�venerek yapıyor. Yıllar ge�tik�e Zagor�un, Manitu tarafından ona doğa�st� g��ler bahşettiği yolundaki inan�tan �ıkar sağlamadığı anlaşılıyor, tersine, sıklıkla buna inanmayan yerlilerle karşılaşıyor ve s�rekli herhangi bir fani gibi onlarla d�v�şmek zorunda kalıyor. Bug�n, muhtemelen yerliler artık ona inanıyorlar, Manitu�nun ona yardımcı olduğunu sanıyorlar, ama asla onu bir insandan daha fazlası olarak d�ş�nm�yorlar.

Za-gor-te-nay, Baltalı ilah. Diğer �l�mc�l ve karmaşık yapıdaki silahların yerine ni�in bu ilkel silah; onu m�thiş bir beceriyle kullanıyor olmasından dolayı mı?

Bu Zagor�un yerli k�lt�r� i�erisinde yer almasıyla ilgili. Manitu tarafından g�nderildiği d�ş�n�l�rse beyazların silahını kullanmıyor; ama sadece yerli k�kenli bir silah da kullanmıyor; ��nk� beyazların uzaktan �ld�rebilme olasılığına sahip silahı, g�ğ�s g�ğse �arpışmada bir �st�nl�k sağlıyor. Balta, t�fekten ya da tabancadan daha d�r�st bir silah.

Arkaplan; Zagor�un kişisel yaşamı, �zellikle gen� yaştaki kayıpları, anne-babasının sergilediği vahşet, diğer belirgin �zellikleri, sarmaşıktan sarmaşığa atlaması mesela; Edgar Rice Burroughs�un Tarzan�ına �ok a�ık bir g�nderme değil mi?

Aynen. Zagor�un Tarzanvari �zellikleri olduğu �ok doğru, Tarzan �rneğinden �ok faydalanarak yapılan Akim ve Zembla gibi. Zagor sadece t�rler arası bir bileşim sunmuyor, aynı zamanda g�ndermeler de yapıyor: Kızıl Maske ve Tarzan, Son Mohikan�ın başkahramanı, kost�m�nde adının başharfini taşıma sembol� ile Superman. T�rlerin ger�ek bir karışımı. Ama yine de; Zagor i�in Tarzan�ın yeni bir yorumu demek yanlış olur. Onu hatırlatan bir y�n� var, ama başka kaynaklardan da esinleniyor. Sergio Bonelli bug�n, ellilerin k�lt kabul edilen filmlerine, Kurt Adam, Kara G�l�n Canavarı vs filmlerin hepsine de Tarzan kadar g�nderme yapıyor.

Bonelli geleneğine uygun olarak , bazı istisnalar yapılmış olsa da (yakın zamanlarda Brad Barron�da olduğu gibi) , Zagor�a da destek olan bir yan karakter var, sempatik �iko; karakter olarak �ok farklı boyutlarda yer almasına rağmen bir alter ego. Onların karşılıklı sevgi ve bağlılıkları (ikisi de birbirinin hayatlarını kurtardılar) �ok iyi d�ş�n�lm�ş hik�yeler, pek de duygusal olmayan olaylar arasında onların bu arkadaşlığı eşcinsel olabilecekleri hissini uyandırıyor. Zagor hik�yelerinde onun gen�lik aşklarına neden yer verilmiyor?

Zagor�un -karşılıklı olarak- birilerine aşık olmadığı doğru değil. Zagor�un uzun kariyeri boyunca olduk�a g�sterişli hik�yeleri olmuştur. �rneğin Zagor, Frida Lang isimli asil Avusturyalı bir kadınla �ok yoğun bir aşk hik�yesi yaşar. Sergio Bonelli de bir keresinde Zagor�un Frida ile karşılaşıp doğru d�r�st bir d�ğ�n yaşayabileceği bir hik�yeyi yazmaktan hoşnut olacağını s�ylemişti. Aslında başka kadınlar da oldu. Zagor�un saklamak zorunda kaldığı en b�y�k aşklarından biri Golden Baby�nin kaptanı Fishleg�in yeğeni g�zeller g�zeli Virginia�dır. Ama d�ğ�m noktası şu: Yayıncıların tahminlerine g�re, macera kahramanları; bir�ok Zagor yazarı ve hatta okurunca da onaylandığı �zere; bir partnere sahip olamıyorlar ��nk� bu durum onların kahramanlıklarını frenliyor. Eğer bu kurala karşı �ıkan bir �rnek olursa o zaman Zagor i�in de aşk hayatı s�z konusu olabilir. Aynı nedenden dolayı da �r�mcek Adam t�m baskılara rağmen kimliğini gizli tutmak zorunda kalmıştır.

Anlatım yapısı i�in �ok gerekli olan �iko, eğlenceli esprilere sahip. Siz �zellikle belli şeylere adanmış alb�mlerin yazarısınız. �iko�yu Dylan Dog�un Grouchosu�na kıyaslarsak daha iyi ne �zelliklere sahip?

Bu g�zel bir soru. Sonu�ta Zagor�un hik�yesi �iko ile karşılaşmasıyla başlıyor. İlk sayıda Zagor�un yerlileri p�sk�rtt�ğ� bir hik�yeden bahsedilir ama bu �iko ile karşılaşmasından �ncedir bu y�zden anlatılmaz. Zagor�un başına gelen bu olay bir flashbackle g�sterilir, ama yayın hayatı �iko ile başlar. Bu onun i�in olduk�a �nemli. �iko ve Groucho arasındaki fark şu: Groucho belli şakalar yapan bir akt�r, �iko ise hakiki, onun şakaları yaşıyor. Hepsi onun derisine kazınmış, o da her t�r mizahı �rnekliyor. Sa�ma şakalar ya da kelime oyunları yapmıyor. Kendini olayların ironik yorumcusu yerine koymuyor ama esprilerini spontane yaşıyor. G�revim dolayısıyla belli bir saygı �er�evesinde ş�yle diyebilirim sanıyorum, �iko doğuştan soytarı.

Hellingen, kibirli SuperMike dahil olmak �zere Zagor �ok farklı �eşit ve sayıda d�şmana sahip. Teknolojinin b�y�kl�ğ� ve k�t�l�ğ� Zagor�un i�g�d�lerinin ve kurnazlığını aşmış g�r�n�yor; sizce Zagor al�akg�n�ll� silahları ve bazı ara�ların yardımıyla rakiplerine karşı durmayı başarabilecek mi? Kahramanımızın elini kolunu bağlayacak bir d�şmanı olacak mı?

Evet, Zagor �ok b�y�k m�cadele g�stermediği i�in sanki kahramanımız acı ve korkuyu hi� yaşamadan hep kazanıyor gibi g�r�n�yor, �ok kolay kazanıyor. 2007 Martında 500. sayı �ıkacak, i� sayfaları da renkli bir alb�m, burada Zagor�u b�y�k bir zorluk i�inde g�receğiz, o kadar ki ruhunun b�y�k bir g�� ortaya koymasıyla ancak �l�m d�şeğinde bu işten kurtulabilecek. Sonu�ta kolay kazanmak hi� kimseyi eğlendirmiyor, hi� kahramanca değil. Kazandığı zaman, Zagor bunu acı �ekerek yapıyor. Pek �ok farklı d�şmanı olacak, her senaryo yazarı hangisinin o sayıda Zagor�a zorluk �ıkaracağına karar verecek. Ferri ve Nolitta�nın yarattıklarından sonra en �ok takdir edilenlerden biri benim yarattığım karakter. Bunu kibirliliğimden dolayı s�ylemiyorum, s�yl�yorum ��nk� şimdiye kadarkiler i�inde okurlarca en �ok başarılı bulunanlardan biri. Adı Mortimer ve bir su� dehası. Bir t�r s�per-su�lu, hi�bir �zel g�ce ya da fiziksel �zelliğe sahip değil. Tek silahı zekası. Zagor�la karşılaşırken daha �ok bir utan� duyuyor, kurnaz ve sinsi bir utan�. Zagor onun karşısında ne baltasıyla, ne sarmaşıktan sarmaşığa atlamasıyla kurtulabilir, sadece becerikliliği ve kurnazlığı işe yarar, bu da ormanın adamı i�in iyi bir rakip demek. Zagor kazanmasına rağmen asla tam olarak Mortimer�ı etkisiz hale getiremiyor. Mortimer, ormanın az bilinen yerlerinde saklanan bir kuş gibi. Aslında 2008�de �ıkacak sayıda Mortimer�li maceraların d�rd�nc� b�l�m�nde milyonuncu kez, korkutucu Diabolik�e benzer k�t�c�l zekasını kanıtlama fırsatı bulacak. Bu da Zagor�un sadece eski başarılarının �st�ne yatan bir karakter olmadığını ve h�l� yaratıcı fikirler �retebildiğini kanıtlayan bir g�steri (Mortimer�ın 10 yıllık bir ge�mişi var) olacak. Gen�ler kendilerini umutsuzluktan kurtaracak eğlence ara�larına istek duyuyorlar, g�n�m�zde bir kitabın on bin satmasının başarı olduğu d�ş�n�l�rse, Zagor�un 45,000lik tirajı acımasız bir piyasada �ok g�zel bir sonu�.

Bonelli Editore sitesindeki �eşitli yorumlara baktığım zaman en �ok Claudio Paglieri�nin yazısı ilgimi �ekti: ��ocukken Zagor okumaya başlayan biri asla ayrılamayacağı bir nişan sahibi olur...�

Zagor i�in sağlam bir temel oluşturan �ok �nemli bir okuyucu kitlesi var, asla onu bırakmazlar. Bu y�zden h�l� Zagor�un uzun bir yaşamı olacağına inanıyoruz. Zagor�a olan sempati ve ilginin nasıl başladığını ve Zagor�un insanları nasıl etkilediğini �eşitli blog ve forumlarda tartışıyorlar. Birinin adresi şu: www.spiritoconlascure.it ve olduk�a heyecanlı bir kalabalığı var. �eşitli nedenlerle �izgi roman biriktirmeyi bir t�r nostalji duygusuyla da tanımlıyorlar.

�izgi roman d�nyasında en �ok okunan yazarlardan biri olmak ne demek?

Benim i�in tatmin edici olan, �izgi roman d�nyasında �ok okunan yazarlardan biri olmaktan ileri gelmiyor. �ocukluğumdan beri Zagor i�in hik�yeler yazmayı hayal ediyordum. Benim tatminim �ocuk okurun hayallerini, �yk�n�n yaratıcısı olarak ta�landırabilmemden kaynaklanıyor. Doğal olarak onu tanımış ve okumuş olmak beni mutlu ediyor, asla da işimi daha b�y�k bir satışa sahip bir kahraman i�in değiştirmem. Zagor�u seviyorum.En Son Eklenen 5 Röportaj

Fabio Civitelli: "K���kken, Annem Uslu Durayım diye �n�me Kurşun Kalemler ve Kağıt Koyardı"
22.12.2007
Portekizli �izgi roman dostlarının, Nisan 2007�de yapılan 16.Uluslararası Moura �izgi Roman Fuarı nedeniyle Civitelli ile yaptıkları g�zel s�yleşiyi sunuyoruz. ...

Ferri anlatıyor
03.11.2007
Federico Castagnola�nın Zagor�un efsanevi �izeri Ferri Gallieno ile yaptığı bir r�portajı aktarıyoruz....

Moreno Burattini: ��ocukluk Kahramanıma Senaryo Yazdığım İ�in �ok Mutluyum�
15.10.2007
Zagor�un yakın d�nemdeki en �nemli senaristi olan Burattini, bu yıl 500.sayısı yayınlanacak �nl� İtalyan �izgi romanını anlatıyor....

�RAK Beş Yaşında
22.09.2007
İstanbul'da dikkatli g�zler birka� yıldır bu d�rt harfi sadece �izgi romanlarda değil duvarlardaki �ıkartmalarda ve afişlerde de yakalıyor. �izgi filmlerin s�t ve kurabiyeyle iyi gittiğini bilen ama i...

�Biz Kendi Ruhumuzu Ararken Bu Hikaye Ortaya �ıktı�
05.05.2007
Setne ve Taş Tanrılar adlı yerli �izgi roman alb�m�n�n yaratıcıları olan Taner ve Yener Duran ile konuştuk. Kamra Yayıncılık tarafından yayınlanan alb�m �izgi roman satan her yerde... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|