02.02.2010

 

Kutlukhan Perker: ��izgi Roman T�rler Arasında Gezinmeli�

www.seruven.org

Cairo, Amerika�da yaşayan Kutlukhan Perker�in �izdiği G.Willow Wilson�un yazdığı bir grafik roman. DC Vertigo�dan �ıkan alb�m, hatırı sayılır bir satış başarısı g�sterdiği gibi �reticileri i�in de iyi bir referans oldu.

Cairo, Amerika�da yaşayan Kutlukhan Perker�in �izdiği G.Willow Wilson�un yazdığı bir grafik roman. DC Vertigo�dan �ıkan alb�m, hatırı sayılır bir satış başarısı g�sterdiği gibi �reticileri i�in de iyi bir referans oldu. Wilson ve Perker, Air adlı bir başka �izgi roman dizisi i�in birlikte �alışıyorlar �rneğin. Cairo, temelde bir ser�ven hik�yesi; oryantal bir arkaplanda su� d�nyasına ilişkin bir ka�ıp kovalamaca gibi başlıyor. Giderek şeytansı niteliklerin ve cinlerin belirleyici olduğu fantastik bir anlatıya d�n�ş�yor. �izgi roman d�nyası bu t�rden fantastik niteliklere aşina olduğu i�in ger�eklik vehmini buna g�re inşa edebiliyor, yadırgatmıyor. Kahire semalarında u�an halı g�rmek, �lm�ş birinin dirilmesi, konuşan kediler, �ok başlı yaratıklar o kurgu i�erisinde inandırıcı da oluyor. Perker, orijinali siyah beyaz olan �alışmada gri tonları atmosfer yaratmak adına �ne �ıkarmış. Kimi sayfalarda kareler arası ardışıklık ilkesini, bir başka deyişle sinematografik s�rekliliği bilerek kullanmamış ve onun yerine grafik olarak kendi i�inde b�t�nl�ğ� olan tam sayfa tasarımları tercih etmiş. �izgi romanın bu denli reva�ta olduğu bir d�nemde Cairo�nun yayın i�in akla gelmemesi en hafif deyimiyle �sa�ma�. Perker ile alb�m ve �izgi roman hakkında konuştuk.

Her şeyden �nce �reticileri itibarıyla ilgi �ekici bir kitap... Biri M�sl�man �lkeden gelen �izer diğeri M�sl�man olmuş bir kadın yazar. Edit�ryal bir tercihte bulunulmuş. Nasıl yorumluyorsun bu tercihi

�ncelikle bu soruyla başladığın i�in �ok teşekk�r ederim ��nk� eminim �oğu kişi bunu d�ş�nd�ğ� halde sormamıştı. Cairo bana teklif edildiğinde �nce duraksadım ��nk� kimilerinin ve �zellikle T�rkiye�dekilerin bunu d�ş�neceğini tahmin ediyordum. Sen de yazarın ve �izerin arkaplanlarına bakarak �Editoryal bir tercihte bulunulmuş� demekte haklısın ama b�yle bir tercih yok. �ncelikle, b�yle bir yargı da bulunmak DC Comics�deki edit�rlere haksızlık olur. Benim Cairo�nun �izeri olmam ş�yle oldu. DC Entartainment�in DC, Vertigo, Wildstorm, Zuda ve Minx isimli alt yayın grupları var. Bana �nce Wildstorm�dan bir seri �izdirmek istediler. Ancak bu zaten yayınlanmakta olan bir seri olacaktı ve yapacağım iş t�m klasikleşmiş serilerde olduğu gibi ya 5-6 sayılık bir macerayı �izmek ya da asıl �izer dinleneceği zaman onların �fill-in� dediği o sayıyı dolduran �izer olmaktı. Ben de bunu istemedim, asıl amacım Vertigo�ya yeni bir seri �izmekti. Bu g�r�şmeler uzun bir s�re, Eyl�l 2005�e kadar s�rd�. Sonra 2005�in Eyl�l��nde Vertigo grup edit�r� Shelly Bond bana Fables ya da o d�nemde devam etmekte olan Lucifer serisinin bir ka� sayısını �izmemi teklif etti. Ben yine de �zg�n (ve yeni) bir seriye başlamaktan yanaydım. Derken 2006 yılının Şubat ayında Vertigo�nun Yayın Y�netmeni Karen Berger�dan bir telefon aldım. Berger bana Cairo�dan bahsetti ve �original graphic novel� olacağını �stelik hardcover basılacağını s�yledi. Cairo bir seri olmayacaktı ama �zg�n bir proje olacaktı ve ben de co-creator yani ortak yaratıcı unvanı alacaktım. Bu, benim istediğim �l��de bir başlangı�tı ve seve seve kabul ettim. Yani Cairo, yazarı �izeri M�sl�manlardan oluşan bir kitap olmalı niyetiyle yapılmadı. DC, Crossing Midnight isimli Japonya�da gecen bir seri yayınladı ve ne yazarı ne �izeri Japon değildi. Irak�ta gecen Pride of Baghdad�inda ne yazarı ne �izeri M�sl�man�dı. Norve�te gecen Northlanders�in yazar-�izerinin Norve�li olmadığı ne de Afrika�da gecen Unknown Soldier�in yazar ve �izerinin Afrikalı hatta Afrika k�kenli Amerikalı bile olmadığı gibi. Cairo�da olan şey tamamen rastlantıydı ve �yeteneğimi değil de M�sl�man bir �lkeden geliyor olmamı mı �nemsediler� paranoyası g�stermedim. Eğer b�yle d�ş�nseydim su anda Cairo�nun �izeri bir Amerikalı olacaktı ve kim olacağını da ben biliyordum. Ben olmasaydım yerime bir başka M�sl�man �izer aramayacaklardı, bunu biliyorum.

Kitabın yazarı olan Willow Wilson ile daha �nce tanışıyor muydunuz?

Hayır, tanışmıyorduk, Cairo i�in �alışmaya başladıktan yaklaşık altı ay sonra ilk kez telefonda konuştuk ve Cairo�yu tamamladıktan bir ay sonra ilk kez y�z y�ze tanıştık. Ama birbirimizi �ok sevdik, hatta Willow T�rk�e bilmediği halde bana T�rk�e �abi� der. Ama o Seattle�da ben de New York�da oturduğumuz i�in festivaller ve imza g�nleri dışında hi� g�r�şemiyoruz.

�zellikle 11 Eyl�l�den sonra Batı�da yaşayan Batılı eğitim almış M�sl�manların yorum ve �retimleri �ok ilgi �eker oldu. �D�şmanı� tanımak ve �ğrenmek isteyen bir �Batı� var karşımızda� Cairo�nun başarısı bu ilginin bir par�ası sayılabilir mi? �rneğin Mısır�da yayınlandı mı alb�m ya da kitapla ilgili Kahire�de bir etkinlik oldu mu?

Bu bahsettiğin tarzda bir yaklaşım gazetecilikte daha �ok g�r�l�yor. Ama ben bunu �d�şmanı tanımak� gibi negatif bir perspektiften g�rm�yorum. Amerikalılar daha �ok �yabancı � olanı tanımak istiyorlar. Bu yemek se�imlerinde bile g�r�l�yor. ABD�de başka k�lt�rlere ait restoranların pop�ler olmasının nedeni de bu. Edebiyata bakışlarında da bu g�r�lebilir. Khaled Hosseini�den Isabelle Allende�ye, Lorca�dan Orhan Pamuk�a kadar birbirinden k�lt�r olarak �ok farklı bir�ok �nl� ismin ABD�de kazandığı başarının da nedenlerinden birisi budur. Diğer yandan Kahire �niversitesinde alb�mle ilgili olarak uydu aracılığıyla ger�ekleşen bir konferans yapıldı. Onun dışında Willow�un katıldığı bir ka� başka etkinlik oldu ve kitap hakkında yazılı basında haber ve makaleler yayınlandı.

U�an halılar, cinler, kargaşa dolu mek�nlar, kirli ve kalabalık sokaklar� Nasıl bir Kahire miti oluşturdun? İstanbul da benzer bi�imde resmediliyor. İster istemez bir klişeye dayanıyor g�rsellik ama hik�yeyi de b�t�nl�yor�

Evet, �izgi romandaki Kahire, İstanbul�a benziyor. Kahire�ye hi� gitmedim ama hi� bir şehir g�r�nt�s�n� kafadan �izmedim. Hemen t�m şehir kareleri i�in referans fotoğrafları kullandım. Kahire g�r�nt�lerinin klişe g�r�nt�ler olması �ok doğal ��nk� Kahire her yeri -neredeyse- aynı olan bir şehir. Bu klişe yaklaşım daha �ok İstanbul�da gecen yabancı filmlerde rahatsız edici oluyor ��nk� yabancı sinemacılar İstanbul�u otantik g�stermek istiyorlar. Avrupai taraflarını kullanmıyorlar. Kahire�de ise Avrupai bir g�r�nt� oluşturmaya �alışmak ya da o klişenin dışına �ıkmak şehri yanlış betimlemek olurdu. Bu t�m şehirler i�in ge�erli. B�t�n romantik komediler Manhattan�da, b�t�n su� filmleri Brooklyn ya da Bronx�da, b�t�n mafya filmleri New Jersey ya da Little Italy�de ge�er. �rneğin birlikte bir film izlemeye başladık diyelim. Ve filmin ilk karesinde karlar i�inde Moskova�yı g�r�yoruz. Ve ekranın hemen altında ş�yle yazıyor: �Moskova, saat 17:35.�. Daha filmin ilk sahnesinden bu filmin romantik komedi olmadığını anlarız. Ya bir casus filmi başlıyordur ya da bir James Bond filmi. Ya da filmin ilk sahnesinde Paris�te ışıl ışıl bir cafe g�r�yoruz ve fonda Edith Piaf �alıyor. Daha ilk on saniye i�inde bir s�per kahraman filmi izlemediğimizi anlarız. Dolayısıyla Kahire�de gecen bir �yk�den de beklenenler mistizm, tarih ve politika ��geninde toplanıyor.

Sadece Cairo i�in s�ylemiyorum bunu, olağan�st� nitelikli insanlar, cinler, şeytansı tiplemeler vs� Pek �ok anlatıda benzer bir aura g�rebiliyoruz. Sanki �izgi roman tam da bu auranın merkezinde. B�ylesi hik�yeler bekleniyor ondan sanki. Ne dersin? �izgi roman nasıl olmalı, seni cezbeden hik�yeyi merak ederek soruyorum biraz da� Veya �izgi roman ne olmamalı?

Bence t�rler �st� olmalı, gezinmeli �izgi roman. Yani g�rsel malzeme verme ihtimali y�ksek olduğu i�in aksiyon, s�per g��ler ve bilim kurgu t�rlerine esir olmamalı. Dark Horse�dan �ıkan yeni alb�m�m Insomnia Cafe�de b�yle bir �yk� anlatmaya �alıştım. �izgi roman okurları bu �yk�y� L-manyak�dan hatırlayabilirler, �Uykusuz� adıyla yayınlanmıştı. Edebi yani ağırlıklı olan ve sadece �macera�ya endeksli olmayan, i�inde fikirler ve buluşlar olan ve karakterlerin �ne �ıktığı bir �yk� bu. Bence �izgi roman, metin olarak okunduğunda da tatmin edici olmalı. Ama �izgilerle birleştiğinde farkını da g�stermeli. G�zel bir hatıramız vardır, herkes bunu anlatamaz, o g�zel bir hatırayı maharetle hik�yeleştiren birinin bize hissettirdiklerini verebilmeli �izgi roman.

[Levent Cantek]


En Son Eklenen 5 Röportaj

Kutlukhan Perker: ��izgi Roman T�rler Arasında Gezinmeli�
02.02.2010
Cairo, Amerika�da yaşayan Kutlukhan Perker�in �izdiği G.Willow Wilson�un yazdığı bir grafik roman. DC Vertigo�dan �ıkan alb�m, hatırı sayılır bir satış başarısı g�st...

John Lent: �Amerikan �izgi Romanı Gen�leri Koleksiyoncu ve Spek�lat�rlere D�n�şt�rd��
07.12.2009
D�nya �izgi romanının yaşayan en �nemli uzmanlarından biri olan akademisyen John Lent ile �nl� International Journal of Comic Art dergisini ve �izgi romanı konuştuk....

�Alb�mlere Devam Edeceğiz�
11.04.2009
Deli G�c�k, Osmanlı Taşrasından Dehşet ve Korku Hik�yeleri alb�m�yle ilgili olarak alb�m�n edit�rl�ğ�n� yapan Levent Cantek ile konuştuk. ...

Y�cel K�ksal: �Ne yaparsın, İş Beklemez�
25.12.2008
Binlerce resim, ill�strasyon, vinyet, kapak ve �izgi roman� Y�cel K�ksal, meslekte emek, enerji ve �zveri dolu 50 yılı geride bıraktı. Nice yıllara�...

Ragıp Derin: �Ortaokulda Tanışmadığım �izer Kalmamıştı�
16.12.2008
Yetmişli yıllardan g�n�m�ze �izgi d�nyamızın en �alışkan �izerlerinden biri olan Ragıp Derin, ge�mişi neşeyle hatırlatıyor. ... 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|