12.10.2010

 

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"

www.seruven.org

Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk.

G�nl�n�z� �alan ilk �izim/il�strasyon hangisiydi?

Alfa yay�nlar��n�n yay�nlad��� Conan say� 147�nin kapa��. Jusko �izmi� idi. Hatta linkini de vereyim: http://nedesem.com/conan.jpg

Deli G�c�k �izmenin ho� ve �etin y�nleri neler? Sizin i�in kimdir Deli G�c�k?

Deli G�c�k �izmenin �etin y�n� yok benim i�in. Kargalar�n� �izmek biraz zaman alsa da, memleketten bir �eyler �iziyor olmak, insan�n i�inde ayr� bir enerji yarat�yor. Deli G�c�k��n benim i�in kim oldu�una gelince, G�c�k, bu memleketin hala ve ger�ekten ihtiyac� olan tek �ey: adalet. Ve G�c�k, en �st mertebeden, en alttakine kadar, �ikayet edebilece�iniz tek merci.

Bir Deli G�c�k senaryosu �izimini ne kadar s�rede tamaml�yorsunuz?

Senaryo geldikten sonra sayfa d�zenlemelerini yapmak bir ka� saat al�yor. Sayfay� komple eskizlemek bir iki saat, �inilemek de bir �� saat. Tabii bu s�reler tablet kullanarak �izdi�im i�in bu kadar k�sa. �ok ya�a CTRL + Z, �ok ya�a Manga Studio diyorum.

�yi �izer nas�l olunur? Talim mi, ilham m�? Disiplin mi, esin mi?

Ger�i iyi �izerin ne oldu�una ba�l� ama, �izdi�ini kendin gibi �izip, bolca talim yaparsan, bir yerden sonra disipline ihtiyac�n kalmaz diye d���n�yorum. Ha, deadline varsa ba�ka tabii... Esin dedi�in ise zaten �izebilen adama yetene�in promosyonu...

Iss�z bir adaya d��seniz yan�n�za alaca��n�z �� �izer kimler olurdu?

Zor soru. G��l� kuvvetlilerinden �� tane se�erdim herhalde, ne yapaca��m adada �izeri?

G�lge kullan�m�na �zel bir bilin� ve titizlikle yakla�t���n�z g�r�l�yor, hangi ilkelere g�re bu ���k-g�lge z�tl���n� ayarl�yorsunuz?

Asl�nda kare neyi gerektiriyorsa ona g�re kontrast� ayarl�yorum ancak baz� karelere �ulan biraz daha siyah vuray�m da haval� olsun� dedi�im de oldu. Bunun tam bir a��klamas� olmad��� i�in net bir cevab�m yok, �izerken bir yandan da seyretti�iniz i�in g�z, kendisi uyar�r, �bak �uras� fazla beyaz kald�, karartal�m oray�.� diye...

�izgi roman tercihleriniz neler? G�zdeleriniz ve ke�ifleriniz?

Uzun zamand�r �izgi roman sat�n alamad�m. En son okudu�um �izgi roman Red Sonja idi, o da do�um g�n�mde hediye gelmi�ti...

Bug�nk� haliyle d�nya bir tablo olsayd�, k��esinde hangi ressam�n imzas�n� g�r�rd�k?

Muhtemelen Simon Bisley.

Son olarak. . .Deli G�c�k m� d�ver, Cinhan m�?

Bu ikisinin kavga etmek yerine bi hana gidip beraber k�m�z i�eceklerini d���n�yorum ben.En Son Eklenen 5 Röportaj

Onur Ba�arslan: "Bir Gece R�yamda G�rd�m"
20.02.2011
Bonelli �izgi romanlar�n�n Rusya'daki ilk yay�n�n� bir T�rk vatanda�� Onur Ba�arslan ger�ekle�tirdi. Kendisiyle bir r�portaj yapt�k...

G�rdal Akko�: "Esin Dedi�in �izebilen Adama Yetene�in Promosyonu"
12.10.2010
Deli G�c�k ve Tam Macera ekibinden M.G�rdal Akko� ile konu�tuk....

U�ur B. Sert�elik: ��izgi Roman�n da Bir M�hendisli�i Var�
27.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden U�ur ile sanat, hayat ve �izgi romanlar hakk�nda konu�tuk....

Ethem Onur Bilgi�: ��izgi Roman Zor Ama E�lenceli�
10.07.2010
Deli G�c�k alb�m�n�n en gen� �izeri Ethem Onur ile hayattan, �izerlikten ve �stanbul�dan konu�tuk....

Zeynep Ozatalay: "Piyasa ��leri D���nda Projeler �retmeliyiz"
05.07.2010
Deli G�c�k �izerlerinden Zeynep Ozatalay ile �izgi d�nyas� hakk�nda konu�tuk.... 

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|