Sayı 1

 

Ser�ven �lkbahar 2004

www.seruven.org

Ser�ven�in ilk say�s�n�n �zg�n kapa�� Kenan Yarar�a ait. Yarar, Ser�ven yazarlar�n�n daha �nce haz�rlad�klar� �izgili Hayat K�lavuzu kitap kapa��n�n devam� olarak g�r�lebilecek bir �al��ma yapt�. �lk say�n�n dosya konusu: Erotik �izgi romanlar..

Ser�ven �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi
Say�: 1 Bahar 2004
88 sayfa
Kapak: Kenan Yarar

+ Flash Gordon T�rkiye�de Yay�mlanan Maceralar Listesi �lavesi - Sadi Konuralp
48 Sayfa
+ Kapak Resminin Kartpostal Bas�m� �lavesi

��indekiler
# ��izgi Roman� Anlamak�, Ba�ak �nsal
# ��izgi Roman ve Toplumsal Duyarl�l�k�, �enol Bezci
# �Dr. Jekyll Ve Mr. Hyde� , Mehmet Meng�
# �K�z�l Tehlike: Bir Korku Masal��, Tanyel Ali Mutlu
# �Faruk Ge�: �Misyonumu Tamamlad���ma Eminim�,Levent Cantek
# �Bo�azi�i R�zgarlar�� Levent Cantek
# ��ki Kahraman Ve D���nd�rd�kleri�, Orhan Berent
# �Ken Parker Uzun T�fek Ser�veni Senaryo ��z�mlemesi� , Altu� I���an

Dosya: Erotik �izgi Romanlar
# ��izgi Romanlar�n Erotik Boyutu�, Kosta Ceran
# �Milo Manara: ��izgi Roman Ayakta Kalmas�n� Bilir�, Graziano Origa
# ���t� , Re�it �mrahor

# �G�rg�r, Bir "Okul" Muydu?�, Necdet �en
# �K���k Adamlar�n Tanr�s��, G�khan Demirkol
# �Cihangir�in Vicdan� Erdo�, Funda �enol
# �Yar�m Y�zy�ll�k Bir Fenomen : Bob Morane !� , Batuhan Cant�rk
# �Terc�man �ocuk: Bir �izgi Roman Dergisi� �mer �al��kan

# De�inmeler
"�izgi Romanlar�n �ocuklar�", Nur�en G�ll�o�lu
"T�rkler Mangaya Dal�� Yapt�lar...", Mehmet Ekin Gayretli
"Bir Mike Mignola R�portaj�", Christopher Brayshaw
Kitap Ele�tirileri
Haberler
"Polemik", Zeynep Akku�En Son Eklenen 5 Sayı

Ser�ven K�� 2004

Ser�ven’in d�rd�nc� say�s�n�n kapa�� Soner Tuna’ya ait. Derginin bu say�s�nda iki dosya konusu var. Biri Bilimkurgu �izgi romanlar�, di�eri �e�itli yazar, �izer ve �reticilerin g�r��lerini aktard�klar� T�rkiye’de �izgi Rom...

Ser�ven Sonbahar 2004

Ser�ven’in ���nc� say�s�n�n kapa�� gen� ku�a��n y�ld�z adaylar�ndan Ersin Karabulut’a ait. Derginin bu say�da iki dosya konusu var. Biri Polisiye ve �izgi Roman, di�eri Psikoloji ve �izgi Roman. Derginin iki �zel ilavesi de var....

Ser�ven Yaz 2004

Otuzu a�k�n yazar ve �izerin katk�s�yla haz�rlanan Ser�ven’in ikinci say�s� sayfa say�s� artarak daha zengin bir i�erikle ��kt�. Kapak, �nl� ill�strat�rlerimizden �ahin Karako�’a ait. Edebiyat ve �izgi Roman ise bu say�n�n dosya...

Ser�ven �lkbahar 2004

Ser�ven�in ilk say�s�n�n �zg�n kapa�� Kenan Yarar�a ait. Yarar, Ser�ven yazarlar�n�n daha �nce haz�rlad�klar� �izgili Hayat K�lavuzu kitap kapa��n�n devam� olarak g�r�lebilecek bir �al��ma yapt�. �lk say�n�n dosya konusu: Erotik �izgi roman...... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|