Sayı 2

 

Ser�ven Yaz 2004

www.seruven.org

Otuzu a�k�n yazar ve �izerin katk�s�yla haz�rlanan Ser�ven’in ikinci say�s� sayfa say�s� artarak daha zengin bir i�erikle ��kt�. Kapak, �nl� ill�strat�rlerimizden �ahin Karako�’a ait. Edebiyat ve �izgi Roman ise bu say�n�n dosya konusu.

Ser�ven �izgi Roman Ara�t�rmalar� Dergisi
Say�: 2 Yaz 2004
116 sayfa
Kapak: �ahin Karako�

+ Mister No T�rkiye’de Yay�mlanan Maceralar Listesi �lavesi – �mer Veysel �al��kan
48 Sayfa
+ Kapak Resminin Kartpostal Bas�m� �lavesi

S�permen Miti -1- Umberto Eco
Maus Vakas� �enol Bezci
Spiegelman Maus'u Anlat�yor
David Mack ve �izgi Roman G�rselli�inin Evrimi Engin Deniz - Can Yal��nkaya
Edebiyat �izgi Romana Ne Katar Kemal Karatayl�
# Milliyet �ocuk ve Kumbara Listeleri �mer Veysel �al��kan
# T�rk Edebiyat�nda �izgi Roman De�inmelerine Birka� �rnek
# Ta�ral� Bir Osmanl� K�z�n�n Harikulade Ser�venleri
Beat Ku�a��, Alacakaranl�kKu�a��na D��erse: Kara I��k Can Yal��nkaya
Ters Y�z Orhan Berent
Dampyr Haluk Kalafat
Seyahate ��kma! �l�rs�n… Esin Bayraktar
Cumhuriyet Gazetesi Sunar: Memo, Kutsal Kale Tanyel Ali Mutlu
Piyale Madra’n�n �topyas�nda Gezinti Funda �enol
�ahap Amca Kara Pen�e’ye Kar�� Levent Cantek
Zonta-Entel Sava�lar�... Erdal Da�ta�
LeMan, Hayat, Mizah ve saire... Kaan Ertem
JOKER B�lent Tellan
Yorulmayan Bir K�t� Adam: Hellingen Orhan Berent
Akira Aykut & Erkut Erdem
EC Comics ve Sans�r Kosta Ceran
Frankofon �izgi Roman�n Yeni Y�zleri Jean-Pierre Mercier
Frans�z �p�c��� Levent Cantek
Ayak �st� R�portajlar: Kenan Yarar, B�lent �st�n, Ersin Karabulut, Memo Tembel�izer
Jean-Pierre Mercier ile R�portaj Linda Stark
Bunun faili kim?
Cennetin Yedi �smi


De�inmeler..........
imaj ↔ metin Ba�ak �nsal
100.Say�
Blake ve Mortimer Fehmi Ardal�
Sandman: D�� �lkesi
Berardi’nin Yazd��� Teks
Wolverine/Karde�lik
S�hhatli Muhalif Takvimi Aziz Tuna C.En Son Eklenen 5 Sayı

Ser�ven K�� 2004

Ser�ven’in d�rd�nc� say�s�n�n kapa�� Soner Tuna’ya ait. Derginin bu say�s�nda iki dosya konusu var. Biri Bilimkurgu �izgi romanlar�, di�eri �e�itli yazar, �izer ve �reticilerin g�r��lerini aktard�klar� T�rkiye’de �izgi Rom...

Ser�ven Sonbahar 2004

Ser�ven’in ���nc� say�s�n�n kapa�� gen� ku�a��n y�ld�z adaylar�ndan Ersin Karabulut’a ait. Derginin bu say�da iki dosya konusu var. Biri Polisiye ve �izgi Roman, di�eri Psikoloji ve �izgi Roman. Derginin iki �zel ilavesi de var....

Ser�ven Yaz 2004

Otuzu a�k�n yazar ve �izerin katk�s�yla haz�rlanan Ser�ven’in ikinci say�s� sayfa say�s� artarak daha zengin bir i�erikle ��kt�. Kapak, �nl� ill�strat�rlerimizden �ahin Karako�’a ait. Edebiyat ve �izgi Roman ise bu say�n�n dosya...

Ser�ven �lkbahar 2004

Ser�ven�in ilk say�s�n�n �zg�n kapa�� Kenan Yarar�a ait. Yarar, Ser�ven yazarlar�n�n daha �nce haz�rlad�klar� �izgili Hayat K�lavuzu kitap kapa��n�n devam� olarak g�r�lebilecek bir �al��ma yapt�. �lk say�n�n dosya konusu: Erotik �izgi roman...... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|