Sayı 3

 

Ser�ven Sonbahar 2004

www.seruven.org

Ser�ven’in ���nc� say�s�n�n kapa�� gen� ku�a��n y�ld�z adaylar�ndan Ersin Karabulut’a ait. Derginin bu say�da iki dosya konusu var. Biri Polisiye ve �izgi Roman, di�eri Psikoloji ve �izgi Roman. Derginin iki �zel ilavesi de var. Biri Zagor'un T�rkiye'de Yay�mlanan Maceralar Listesinin ilk b�l�m�. Di�eri Corto Maltese hakk�nda bir ba�ka 48 sayfal�k derleme.

+ Zagor T�rkiye’de Yay�mlanan Maceralar Listesi �lavesi 1, Orhan Berent, 48 Sayfa
+ Corto Maltese Bir Kahraman Hakk�nda Se�me Yaz�lar �lavesi, 48 Sayfa
+ Kapak Resminin Kartpostal Bas�m� �lavesi

Dosya: Polisiye ve �izgi Roman
- T�rkiye’de Polisiye �izgi Romanlar, Levent Cantek
- �l�m Edebiyat�, Orhan R. Y�re�ir
- Nick Ra�der, Geronimo Davas�, Altu� I�I�AN
- Polisiye Okuru G�z�yle Nick Raider ve Julia, O�uz Eren
- Dedektif Parker, Esin Bayraktar
- �yi Giyinen K�t� Adam: Torpedo ,Tanyel Ali MUTLU

- Kendini �izen �izerler ,Levent G�nen�
- S�permen Miti -2-, Umberto Eco
- Jean-Michel Charlier Resimlerin Ard�ndaki D�� Kurgucusu, Mehmet Avni Ar�duru
- Galip Tekin S�zl���, Levent Cantek
- Galip Tekin; T�rk �izgi Roman�ndaki Fantastik S�rg�n, Kutsi Ak�ll�
- Tekinsiz �izgiler, G�khan DEM�RKOL
- V For Vendetta, Aykut & Erkut Erdem
- 'tenten' ve 'caza' iki �izgi roman �rne�i, simge g�ksoy

Dosya: Psikoloji ve �izgi Roman
- Tenten Analiste Giderken Neyi Gizledi!, Batuhan Cant�rk
- Julia, Freud ve Di�erleri, Simge K�rcan
- Psikolog G�z�yle Zararl� Ne�riyat, Sabri Esat Siyavu�gil

- T�rkiye’de Yay�nlanan Disney �izgi Romanlar�, Kaya �zkaracalar

De�inmeler
- Bir yaz� �zerine, Ba�ak �nsal
- Comicslerde “Protesto Etme Hakk�”na Dair Mesajlar, �mit Kire��i
- Garf�eld Hakk�nda Bir Ka� Not, Linda Stark
- Milliyet Sanat’�n �izgi Roman Dosyas�nda �izerler Ne Dedi?, Aziz Tuna

- S�hhatli Muhalif Takvimi, Aziz Tuna C.


En Son Eklenen 5 Sayı

Ser�ven K�� 2004

Ser�ven’in d�rd�nc� say�s�n�n kapa�� Soner Tuna’ya ait. Derginin bu say�s�nda iki dosya konusu var. Biri Bilimkurgu �izgi romanlar�, di�eri �e�itli yazar, �izer ve �reticilerin g�r��lerini aktard�klar� T�rkiye’de �izgi Rom...

Ser�ven Sonbahar 2004

Ser�ven’in ���nc� say�s�n�n kapa�� gen� ku�a��n y�ld�z adaylar�ndan Ersin Karabulut’a ait. Derginin bu say�da iki dosya konusu var. Biri Polisiye ve �izgi Roman, di�eri Psikoloji ve �izgi Roman. Derginin iki �zel ilavesi de var....

Ser�ven Yaz 2004

Otuzu a�k�n yazar ve �izerin katk�s�yla haz�rlanan Ser�ven’in ikinci say�s� sayfa say�s� artarak daha zengin bir i�erikle ��kt�. Kapak, �nl� ill�strat�rlerimizden �ahin Karako�’a ait. Edebiyat ve �izgi Roman ise bu say�n�n dosya...

Ser�ven �lkbahar 2004

Ser�ven�in ilk say�s�n�n �zg�n kapa�� Kenan Yarar�a ait. Yarar, Ser�ven yazarlar�n�n daha �nce haz�rlad�klar� �izgili Hayat K�lavuzu kitap kapa��n�n devam� olarak g�r�lebilecek bir �al��ma yapt�. �lk say�n�n dosya konusu: Erotik �izgi roman...... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|