Sayı 4.Say�

 

Ser�ven K�� 2004

www.seruven.org

Ser�ven’in d�rd�nc� say�s�n�n kapa�� Soner Tuna’ya ait. Derginin bu say�s�nda iki dosya konusu var. Biri Bilimkurgu �izgi romanlar�, di�eri �e�itli yazar, �izer ve �reticilerin g�r��lerini aktard�klar� T�rkiye’de �izgi Roman�n En �nemli Sorunu Nedir? Ba�l�kl� forum b�l�m�. Derginin yine iki �zel ilavesi de var. Biri Zagor'un T�rkiye'de Yay�mlanan Maceralar Listesinin ikinci ve son b�l�m�. Di�eri, kapak resminin kartpostal bas�m� ilavesi.

+ Zagor T�rkiye’de Yay�mlanan Maceralar Listesi �lavesi 2, Orhan Berent, 48 Sayfa
+ Kapak Resminin Kartpostal Bas�m� �lavesi

Dosya: Bilimkurgu �izgi Romanlar�
+ T�rkiye’de Bilimkurgu �izgi Romanlar�, Levent Cantek
+ Ghost in the Shell, Aykut & Erkut Erdem
- Masamune Shirow’la R�portaj, �ev., E.C, Alpin.
+ Yolda� S�permen, Tanyel Ali Mutlu
-1930’lardan 1980’lere S�permen

+Kahramanl�k Hik�yelerindeki Kad�nlarla �lgili, Orhan Berent
+ Magico Vento Batuhan Cant�rk
-Magico Vento �lk On
+ Hadimli: “O Zamanlar Telif Hakk� diye Bir �ey Yoktu”, Aydan �elik
+ Hey Moebius Gelsene T�rkiye’ye!!, �ev. Murat Say�n – Linda Stark
+ Blueberry Pelik�lde-Jean Giraud ile Bir S�yle�i Daha , �ev.: M.A.Ar�duru
+ Kurt Puslu Havay� Sever, G�khan Demirkol
+ T�bitak…ya da Takma, M�nir Alati
+ Literat�re Katk�!!, Memo Tembel�izer
+ �izgi Roman �er�evesinde Yaz�–�maj �li�kisi, Simge G�ksoy
+ Gerhard F�rster R�portaj�, Fehmi Ardal�
+ �ki Naif Polisiye �izgi Roman �rne�i, Erol �yepazarc�
+ �izgi Roman ve Akademi �enol Bezci
+ Vampirella’n�n Ya�am�, Kosta Ceran
+ Bir �ocuk Dergisi: �ocuk D�nyas� Kaya �zkaracalar
+ B�y�k Ate� Diye Bir Dergi...Menderes Cemgil
+ Forum: T�rkiye’de �izgi Roman�n En �nemli Sorunu Nedir?
De�inmeler
+ Resimli Roman ��kt�! / Kutlukhan Perker Kendini Anlat�yor / Hatalar Yap�yoruz / Yay�nday�z / Batman ����! / �izgili Perde, Serdar K�k�eo�lu / S�hhatli Muhalif Takvimi, Aziz Tuna C.

En Son Eklenen 5 Sayı

Ser�ven K�� 2004

Ser�ven’in d�rd�nc� say�s�n�n kapa�� Soner Tuna’ya ait. Derginin bu say�s�nda iki dosya konusu var. Biri Bilimkurgu �izgi romanlar�, di�eri �e�itli yazar, �izer ve �reticilerin g�r��lerini aktard�klar� T�rkiye’de �izgi Rom...

Ser�ven Sonbahar 2004

Ser�ven’in ���nc� say�s�n�n kapa�� gen� ku�a��n y�ld�z adaylar�ndan Ersin Karabulut’a ait. Derginin bu say�da iki dosya konusu var. Biri Polisiye ve �izgi Roman, di�eri Psikoloji ve �izgi Roman. Derginin iki �zel ilavesi de var....

Ser�ven Yaz 2004

Otuzu a�k�n yazar ve �izerin katk�s�yla haz�rlanan Ser�ven’in ikinci say�s� sayfa say�s� artarak daha zengin bir i�erikle ��kt�. Kapak, �nl� ill�strat�rlerimizden �ahin Karako�’a ait. Edebiyat ve �izgi Roman ise bu say�n�n dosya...

Ser�ven �lkbahar 2004

Ser�ven�in ilk say�s�n�n �zg�n kapa�� Kenan Yarar�a ait. Yarar, Ser�ven yazarlar�n�n daha �nce haz�rlad�klar� �izgili Hayat K�lavuzu kitap kapa��n�n devam� olarak g�r�lebilecek bir �al��ma yapt�. �lk say�n�n dosya konusu: Erotik �izgi roman...... 

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|